Voorouders van Jacob Cornelis Sonneborn

 

Generatie I

1. Jacob Cornelis Sonneborn, geb. Haarlem 18 mei 1941

 

Generatie II

 

2. Jacob Johannes Sonneborn, geb. Haarlem 6 okt. 1908, Loodgieter. Musicus (1936), † Haarlem 1 febr. 1979, tr. 1e Haarlem 9 jan. 1929 (echtsch. uitgespr. ald. 23 sept. 1930) Jannetje Lucas, geb. Haarlem 22 nov. 1909, † Zeist 15 febr. 1984, dr. van Cornelis Gerardus en Antje Watzema; zij hertr. Haarlem 19 aug. 1931 (echtsch. uitgespr. ald. 18 mei 1961) Daniel Johannes Zitman; tr. 2e Bloemendaal 27 jan. 1937

 

3. Catharina Hendrika Willemse, geb. Haarlem 14 juli 1906, Dagdienstbode., † Haarlem 24 dec. 2000.

Notitie bij het huwelijk van Jacob Johannes en Catharina Hendrika: Was tweede huwelijk van Jacob Johannes Sonneborn.
1e Huwelijk Haarlem 09-01-1929, gescheiden Haarlem 23-09-1930 met Jannetje Lucas geb. Haarlem 22-11-1909, ovl. Zeist 15-02-1984.
Kinderen:
Uit 1e huw.: Antje (Ans) Sonneborn geb. Haarlem 09-11-1929

 

Generatie III

 

4. Jakob Wildschut, geb. Schelluinen 23 sept. 1854, Koper-en Blikslager (eig.rek.); Blikslager (1900); Koperslager (1926), † Haarlem 12 jan. 1926, tr. 1e Giessendam 29 april 1876 Ariaantje Brand, geb. Hardinxveld 24 sept. 1856, † Heusden 15 nov. 1913, dr. van Adriaan en Maria Verwoerd; tr. 2e Haarlem 4 febr. 1925

 

5. Paulina Maria van Ranswijk, geb. Haarlem 16 jan. 1868, Winkelierster (1895); Huishoudster (1907), † Haarlem 26 jan. 1935, tr. 1e Haarlem 29 april 1885 Adrianus Bosch, geb. Haarlem 24 sept. 1843, Steenkolenhandelaar (1885), † Haarlem 21 maart 1894, zn. van Dirk en Johanna Ter Burch; tr. 2e Haarlem 11 sept. 1895 Christiaan Cornelis Sonneborn, geb. Amsterdam 7 febr. 1862, † Haarlem 5 juni 1927, zn. van Christiaan Cornelis en Anna Catharina Jesse.

 

Notitie bij de geboorte van Jakob: Geb. Schelluinen 23 sept. 1854 (Ned. Herv., later geen)
Op 23 sept. 1854 geeft Jan Hansum Jan’ s zoon, heel- en vroedmeester, 36 jr. won. Giessen Nieuwkerk, de geboorte aan van Jakob, geboren uit Geertrui de Rover, ongehuwd, dienstmeid, won. Schelluinen, op zaterdag 23 sept., des morgens ten half drie te Schelluinen.
Tekenen akte: Aangever en getuigen tekenen de akte.
In de marge:
Wordt verklaard dat omschreven kind, genaamd Jakob, bij huwelijksakte te Schelluinen 24 nov. 1854 is erkend door Jacob Wildschut en Geertrui de Rover
als zijnde de vader en moeder.
Bron: Burg. Stand Schelluinen, geboorteregister 1854, aktenr. 7.

 

Notitie bij het overlijden van Jakob: Ovl. Haarlem 12 jan. 1926
Op 12 jan. 1926 geven Jan Pieter van Bourgonje, aanspreker, 73 jr. en Dirk Philip Immer, aanspreker, 51 jr., beide won. Haarlem, het overlijden aan van Jakob Wildschut, koperslager, 71 jr., geb Schelluinen, won. Haarlem, echtgenoot van Paulina Maria van Ranswijk, vroeger gehuwd geweest met Adriaantje Brand, zoon van Jacob Wildschut (ovl.) en Geertrui de Rover (ovl), overleden 12 jan. 1926 des voormiddags ten twee uur in de Lombardsteeg no 9.
Bron: Burg. Stand Haarlem overlijdensregister 1926, aktenr. 41.

 

Notitie bij de geboorte van Paulina Maria: Geb. Haarlem 16 jan. 1868 (Ev.Luth.)
Op 17 jan. 1868 geeft Jacobus Adrianus van Ranswijk, zonder beroep, 67 jr., won. Schalkwijkerweg BW1 no 23 te Haarlem, de geboorte aan van zijn dochter Paulina Maria, geboren uit zijne echtgenoote Maria Katharina Wilhelmina Kuiper, zonder beroep, won. als voren, op 16 jan. 1868 des voormiddags ten half een ure.
Getuigen:
Johannes Prijde, tuinbaas, 39 jr.
Arie Kuijper, werkman, 60 jr., beide won. te Haarlem.
Bron: Burg. Stand Haarlem, geboorteregister 1868, aktenr. 54.

Notitie bij het overlijden van Paulina Maria: Ovl. Haarlem 26 jan. 1935
Bron: Gezinskaart Jakob Wildschut.

Notitie bij het huwelijk van Jakob en Paulina Maria: Jakob Wildschut Tr. (1) Giessendam 29-4-1876 Adriaantje Brand geb. Hardinxveld 24-9-1856 overl. Heusden 15-11-1913 dochter van Adriaan Brand en Maria Verwoerd. Zij vestigden zich in Giessendam.
Uit 1e huw.:
1. Geertruida Wildschut geb. Rotterdam 14-10-1876(n.h.)
2. Jacob Wildschut geb. Giessendam 22-2-1878 overl. Rotterdam 26-6-1969 tr.Johanna Jacoba (Janna)       Versteeg
3. Adriaan Wildschut geb. Giessendam 27-12-1879(n.h.) overl. Rotterdam 28-3-1959 schipper tr.        Rotterdam 23-3-1904 Anna Maria Muntz geb. Rotterdam 18-9-1873 dr. van Pieter Muntz en van Jacoba     Torenvliet
4. Marinus Wildschut geb. Giessendam 17-2-1882(n.h.) drukker/letterzetter tr. Rotterdam 21-9-1904     Adriana Maria Guiteneau geb. Heusden ca. 1882 dr. van Johannes Jacobus Guiteneau en van Adriana      Bax
5. Geertruida Wildschut geb. Giessendam 9-3-1884(n.h.) overl. Heusden 26-8-1963 tr. Heusden 23-4-1903     Piet van Overbeeke geb. Heusden 2-3-1879 ovl. Heusden 15-3-1965 kapper
6. Neeltje Wildschut geb. Doesburg 23-1-1886(n.h.) overl. Rotterdam 18-1-1968 tr. Rotterdam 24-10-    1906 Albertus Jacobus van Ooyen geb. Rotterdam ca. 1883 ovl. Rotterdam 27-8-1966 rivierloods 4     zoons en 3 dochters zn. van Johannes Albertus van Ooyen en van Ida Anna van Dongen
7. Arie Wildschut geb. Giessendam 19-9-1888(n.h.) overl. Rotterdam 25-2-1961     vuurstoker/levensmiddelenzaak tr. Rotterdam 6-9-1916 Magdalena van Ammelrooy geb. Dordrecht 4-2-     1892 ovl. Rotterdam 6-12-1963 dr. van Teunis van Ammelrooy en van Hendrika Koopman
8. Maria Wildschut geb. Heusden 28-9-1890(n.h.) overl. ca. 1981 tr. Heusden 4-6-1912 Cornelis de Gier     geb. 22-4-1889 ovl. Capelle aan de IJssel 23-6-1961
9. Gijsbertus Wildschut geb. Heusden 8-11-1892(n.h.) overl. Goes 25-8-1964 tr. Margaretha Zweedijk geb.     ’s Heer Arendskerke 8-5-1900 ovl. Goes 30-3-1956

Jakob Wildschut woont samen (2) in Haarlem van 23-11-1899 tot 14-2-1902 met:
Hilleke Cornelia Bouman geb. Aalburg 8-1-1872 ged.(rk) overl. Haarlem 14-2-1902 huishouster, op 23 nov. 1894 te ’s-Hertogenbosch gescheiden van Anthonie van Sprang.
Kinderen: (van Wildschut ?)
1. Jacoba Johanna van Sprang geb. Heemstede 2-10-1893 ovl. Hilversum 1-2-1979 tr. Watergraafsmeer 5-     7-1917 Frederik(Frits) Muller
2. Johanna Geertruida van Sprang geb. Heemstede 8-4-1895 ovl. Zwijndrecht 21-8-1973 tr.(1) Rotterdam     17-3-1920 Albert Huisman tr.(2) Capelle a/d IJssel 15-10-1970 Harm Veldman
3. Cornelis Bouman geb. Haarlem 31-8-1897
4. Johanna Kornelie geb. Haarlem 18-11-1899 ovl. Haarlem 12-4-1908

Tr. (3) Haarlem 4 febr. 1925
Paulina Maria van Ranswijk, zonder beroep, 57 jr., geb. en won. Haarlem, wettig gescheiden echtgenoote van Christiaan Cornelis Sonneborn, dochter van Jacobus Adrianus van Ranswijk en van Maria Katharina Wilhelmina Kuiper, beide overleden, en Jakob Wildschut, koperslager, 70 jr., geb. Schelluinen, won.
Haarlem, zoon van Jacob Wildschut en Geertrui de Rover, beide overleden, weduwnaar van Adriaantje Brand.
Overgelegd:
Geboorteakten bruidspaar.
Doodakte vorige echtgenote bruidegom.
Echtscheidingsakte bruid.
Getuigen:
Karel Cornelis van Tilburg, gemeentebode, 39 jr., won. Haarlem.
Johannes Marinus Frederik Meijer, gemeentebode, 32 jr., won. Schoten.
TEKENEN AKTE:
Bruidspaar en getuigen tekenen de akte.
Bron: Burg. Stand Haarlem, huwelijksregister 1868, aktenr. 54.

Paulina Maria van Ranswijk tr. (1) Haarlem 29-4-1885 Adrianus Bosch geb. Haarlem 24-9-1843 overl. Haarlem 21-3-1894 steenkolenhandelaar (1885) zn. v. Dirk Bosch en van Johanna Ter Burch
Kinderen:
1. Adrianus Wilhelmus geb. Haarlem 13-2-1892
2. Adrianus geb. Haarlem 22-9-1893 overl. ’s-Gravenhage 27-4-1970 tr. Jannetje (Jannie) de Vries
3. Paulina Maria geb. Haarlem 21-11-1894 overl. Haarlem 28-9-1980 tr. Pieter Boeree

Tr. (2) Haarlem 11-9-1895 gescheiden Haarlem 5-6-1923 Christiaan Cornelis Sonneborn geb. Amsterdam 7-2-1862 ged.(ev.luthers) timmerman zn. v. Christiaan Cornelis Sonneborn en van Anna Catharina Jesse
Kinderen: geen

 

 

 

6. Cornelis Hendrikus Willemse, geb. Haarlem 15 sept. 1871, Bediende(1894). Melkverkoper(1898). Zonder(1898). Loopknecht(1901). Spoorwegarbeider (1900-1932), † Haarlem 6 juli 1939,1 tr. Haarlem 24 juli 1901

 

7. Helena Eichhorn, geb. Haarlem 24 jan. 1876, † ald. 17 dec. 1963.2

Uit dit huwelijk:

a. Cornelis Hendrikus Willemse, geb. Heemstede 25 okt. 1901, Kelner; Opperman; Bedieningsman Hoogovens, † Warmenhuisen 3 okt. 1979, tr. Bloemendaal 17 mei 1939 (door echtsch. ontbonden ald. 29 mei 1975) Johanna Geziena Rol, geb. Wijk aan Zee 4 okt. 1913, † Haarlem 15 mei 1990, gecrem. Driehuis-Westerveld 18 mei 1990.

b. Helena Willemse, geb. Haarlem 15 april 1903, tr. Bernardus de Vries, Musicus.

c. Christiaan Marie Willemse, geb. Haarlem 24 april 1905, Treinmachinist, † Amsterdam omstr. 1963, tr. Haarlem 2 sept. 1936 Suzanne Cornelia (Cor) Baartman, geb. Haarlemmermeer 28 maart 1915, † Amsterdam 21 april 2005, dr. van Klaas Baartman en Cornelia van der Pol.

d. Catharina Hendrika, zie 3.

e. Jacobus Johannes Willemse, geb. Haarlem 14 maart 1908, Timmerman(1934), tr. Haarlem 22 aug. 1934 Cobie de Wijs.

f. Jeanetta Maria Willemse, geb. Haarlem 28 juni 1909, † Bennebroek 5 jan. 1979, tr. Cornelis Vrugt, geb. Haarlem 29 nov. 1906, Brandstoffenhandelaar, † Haarlem 7 okt. 1987.

g. Alida Johanna Willemse, geb. Haarlem 18 maart 1911, † ald. 3 juli 1911.

h. Hendrikus Willemse, geb. Haarlem 30 okt. 1912, Gemeenteambtenaar(1934), † Haarlem 10 okt. 1992, tr. Alie van Zijlberg.

i. Johanna Willemse, geb. Haarlem 28 juli 1914, † ald. 20 aug. 1914.

j. Johanna Willemse, geb. Haarlem 22 maart 1916, tr. H. C. van Dokkum. [IJmuiden 1989-]

k. Franciscus Willemse, geb. Haarlem 13 dec. 1917, † ald. 31 maart 1988, tr. Maria van Viersen, † Haarlem 1969.

l. Alida Willemse, geb. Haarlem 24 okt. 1923, † ald. sept. 1997, tr. Haarlem 22 aug. 1945 Henk Bruins, Stoffeerder.

Notitie bij de geboorte van Cornelis Hendrikus: Op 18 sept. 1871 geeft Cornelis Willemse, arbeider, 34 jr., won. in de Frankenstraat Wijk 3 nr. 630, de geboorte aan van zijn zoon Cornelis Hendrikus, geboren uit hem en zijn wettige echtgenote Sinetta van de Pieterman, zonder beroep, won. als boven, op 15 sept. 1871 des voormiddags ten twee uren. GETUIGEN: Cornelis Johannis van Galen, 31 jr., bloemist, won. Haarlem. Willem Akersloot, huisschilder, 28 jr., won. Haarlem.
BRON: Burg. St. HAARLEM, geboorteregister 1871, aktenr. 784.
 

Notitie bij de geboorte van Helena: Op 26 jan. 1876 geeft Elisabeth Maria van Velzen geb. Rijbroek, vroedvrouw, 56 jr., won. Haarlem, de geboorte aan van een kind van het vrouwelijk geslacht, Helena, uit Helena Jansen, zonder beroep, 26 jr., won. Haarlem, op 24 jan. 1876 des voormiddags te acht uur in een huis op de Vest Wijk 4 no 148. GETUIGEN: Antonie Pieter Mulder, bediende, 39 jr., won. Haarlem. Dirk Johannes Fabel, werkman, 39 jr., won. Haarlem. IN DE MARGE: Staat vermeld dat Hendrikus Eichhorn en Helena Jansen voornoemd kind bij huwelijksakte als het hunne hebben erkend.
BRON: Burg. St. HAARLEM, geboorteregister 1876, aktenr, 90
 

Notitie bij het huwelijk van Cornelis Hendrikus en Helena: Tr. HAARLEM 24 juli 1901: Cornelis Hendrikus Willemse, spoorwegarbeider, geb. en won. Haarlem, 29 jr., zn. van Cornelis, zonder beroep, won. Haarlem en van Sinetta van de Pieterman (ovl.) en Helena Eichhorn, zonder beroep, geb. en won. Haarlem, 25 jr., dr. van Hendrikus Eichhorn, smid en Helena Jansen, zonder beroep, beide won. Haarlem.
OVERGELEGD: Geboorteakten bruidspaar. Doodakte moeder bruidegom. TEKENEN AKTE: Bruidspaar, vader bruidegom, ouders bruid en getuigen tekenen akte. BRON: Burg. St. HAARLEM, huwelijksregister 1901, aktenr. 142.
 

Generatie IV

 

8. Jacob Wildschut, geb. Giessendam 1 jan. 1828, Werkman(1854), † Giessendam 5 mei 1889, tr. Schelluinen 25 nov. 1854

 

9. Geertrui de Rover, geb. Hardinxveld 24 nov. 1832, Dienstmeid, † Haarlem 18 jan. 1916.

Notitie bij de geboorte van Jacob: Geb. Giessendam en Giessenoudekerk 1 januari 1828 Op 2 januari 1828 geeft Jacob Wildschut, oud 22 jaar, beroep arbeider, wonende te Giessendam de geboorte aan van zijn zoon Jacob, geboren op 1 januari 1828 des nachts ten elf ure uit hem en zijn wettige echtgenote Maaike Boonstoppel.
GETUIGEN: Ondertekent door Jan Huijsman, terwijl Jacob Wildschut en Hermanus Vogel verklaarden niet te kunnen schrijven.
BRON: Burg. St. GIESSENDAM EN GIESSENOUDEKERK, geboorteregister 1828.
 

Notitie bij de geboorte van Geertrui: Geb. Hardinxveld 24 november 1832 Op 24 nov. 1832 geeft Emilius Carolus de Koningh, vroedmeester, 28 jr., won. Hardinxveld, de geboorte aan van een kind van het vrouwelijk geslacht, Geertrui, uit Gijsje de Rover, ongetrouwd, zonder beroep, 22 jr., won. Hardinxveld, op 24 nov. 1832 des morgens ten twee uren.
BRON: Burg. St. HARDINXVELD 1832, aktenr.
 

Notitie bij het overlijden van Geertrui: BRON: Bevolkingsregister Haarlem 1900-1920, Boek W8, fol 144.

Notitie bij het huwelijk van Jacob en Geertrui: Tr. Schelluinen 24 november 1854 Jacob Wildschut, jongeman, 26 jr., geb. en won. te Giessendam, werkman, voldaan hebbende aan de Nationale Militie, meerderjarige zoon van Jacob Wildschut en van Maaike Boonstoppel, beiden overleden en Geertrui de Rover, jonge dochter, 21 jr., geb. te Hardinxveld en won. te Schelluinen, zonder beroep, minderjarige natuurlijke dochter van Gijsje de Rover, zonder beroep, wonende te Schelluinen, alhier tegenwoor-dig en verklarende tot de voltrekking van dit huwelijk hare toestemming te geven. OVERGELEGD: Voorts verklaarden bij deze aan ons de beide comparanten vader en moeder te zijn van en alzo te erkennen een kind van het mannelijke geslacht, genaamd Jakob, geboren te Schelluinen den drie en twintigsten september 1854 volgens overgelegd geboorte extract Geboorteakten bruidspaar. Doodakte ouders bruidegom. Certificaat Nationale Militie. TEKENEN AKTE: Bruidspaar en getuigen tekenen akte, terwijl de moeder der tweede comparante verklaarde hare naam niet te kunnen schrijven noch tekenen uit hoofde van ongeleerdheid.
BRON: Burg. St. Schelluinen, huwelijksregister 1854.
 

 

 

10. Jacobus Adrianus van Ranswijk, geb. Amsterdam 29 maart 1800, Gepens. Wachtmeester (1819); Boekverkoper (1830), † Haarlem 9 jan. 1888, tr. 1e Amsterdam 8 april 1829 Suzanna Catharina Gasman, geb. Amsterdam 2 juli 1795, † Schoten 13 dec. 1858, dr. van Willem en Johanna Bakker; tr. 2e Schoten 4 okt. 1860

 

11. Maria Katharina Wilhelmina Kuiper, geb. Soerabaya 1 jan. 1827, Werkmeid Meerenberg (1850); Bediende Naai-en breikamer Meerenberg (1852-1860), † Haarlemmerliede en Spaarnwoude 18 maart 1889.

Uit dit huwelijk:

a. Levenloze zoon, geb. Haarlem 9 aug. 1865.

b. Paulina Maria, zie 5.

Notitie bij de geboorte van Jacobus Adrianus: Geb./ged.(ger.) Amsterdam 29 mrt/13 apr. 1800
Jacobus Adrianus
ouders: Barend Cornelis van Ranswijk
Johanna van Dijk
getuigen: Jacobus van Ranswijk
Adriana Groen
Bron: Extract doopregister Eylandskerk, Amsterdam 1800.
 

Notitie bij het overlijden van Jacobus Adrianus: Ovl. Haarlem 6 jan. 1888
Op 9 jan. 1888 geven Gerrit van der Markt, aanspreker, 43 jr. en Bernardus van Zijl, aanspreker, 52 jr., beide won. Haarlem, het overlijden aan van Jacobus Adrianus van Ranswijk, zonder beroep, 87 jr., geb. Amsterdam, won. Haarlem, echtgenoot van Maria Katharina Wilhelmina Kuiper, vroeger gehuwd geweest met Suzanna Catharina Gasman, zn. van Barend Cornelis van Ranswijk (ovl.) en van Johanna van Dijk (ovl.), des namiddags ten zeven uren in het huis staande aan het Statenbolwerk no 46f, overl. 6 jan. 1888.
Bron: Burg. Stand Haarlem, overlijdensregister 1888.
 

Notitie bij de geboorte van Maria Katharina Wilhelmina: Geb./ged. (Geref.) Soerabaya 1 jan./7 jan. 1827
Uit voorschreven doopboek blijkt dat op den 7e jan. 1827 is gedoopt, Maria Katharina Wilhelmina, geb. te Soerabaya den 1e jan. 1827, zijnde de ouders Leendert Kuiper en Magdalena Lazarom, echtelieden
Bron: Extract doopboek Ger. Gemeente Soerabaya 1827
 

Notitie bij het overlijden van Maria Katharina Wilhelmina: Ovl. Haarlemmerliede en Spaarnwoude 18 mrt. 1889
Op 18 mrt. 1889 geven Karel Hessels, smid, 54 jr., won. Haarlem en Dirk Leijendijk, veldwachter, 43jr., won.Haarlemmerliede en Spaarnwoude, het overlijden aan van Maria Katharina Wilhelmina Kuiper, zonder beroep, geb. Batavia, 62 jr., won. Haarlem, in de Amsterdamse vaart, des morgens ten acht uren, echtgenoote van de eerste comparant, weduwe van Jacobus Adrianusvan Ranswijk, dr.van Leendert Kuiper(ovl.) en Magdalena Lazarom (ovl.), overleden 18 mrt. 1889.
Bron: Burg. Stand Haarlemmerliede en Spaarnwoude, overlijdensregister 1889, aktenr. 11.
 

Notitie bij het huwelijk van Jacobus Adrianus en Maria Katharina Wilhelmina: tr. (2) Schoten 4 okt. 1860
Jacobus Adrianus van Ranswijk, zonder beroep, 60 jr., won. Schoten, weduwnaar van Suzanna Catharina Gasman, zn. van Barend Cornelis van Ranswijk (ovl.) en van Johanna van Dijk (ovl.) en Maria Katharina Wilhelmina Kuiper, zonder beroep, 33 jr., won. Amsterdam, doch onlangs te Bloemendaal, dochter van Leendert Kuiper (ovl.) en van Magdalena Lazarom (ovl.).
Overgelegd:
Akten waaruit blijkt dat de bruidegom te Amsterdam en de bruid te Soerabaya is geboren.
Akte waaruit blijkt dat eerste echtgenote bruidegom te Schoten is overleden.
Tekenen akte:
Bruidspaar en getuigen tekenen akte.
Bron: Burg. Stand Schoten, huwelijksregister 1860.

ontr./tr. (1) Amsterdam 19-3-1829/8-4-1829 Suzanna Catharina Gasman geb. /ged. (ev.luthers) Amsterdam 2-7-1795/5-7-1795 overl. Schoten 13-12-1858 dr. van Willem Gasman en van Johanna Bakker
Kinderen uit 1e huwelijk:
1. Johanna Louisa Carolina van Ranswijk geb. ’s-Gravenhage 4-9-1823, overleden op vrijdag 16 februari 1900 in Boxtel, 76 jaar

2. Maria Louisa Josephine van Ranswijk geb. ’s-Gravenhage 30-5-1828 overl. Amsterdam 20-7-1829
3. Lodewijk Carel van Ranswijk geb. Amsterdam 9-10-1830
4. Henriette Elisabeth van Ranswijk geb. Amsterdam 14-10-1831 overl. Amsterdam 7-11-1831

I. Johanna Louisa Carolina, geboren op donderdag 4 september 1823 in ´s Gravenhage. Johanna Louisa Carolina is overleden op vrijdag 16 februari 1900 in Boxtel, 76 jaar oud.
Adressen:
vanaf 04-09-1823 ´s Gravenhage
vanaf 1847 Roermond
vanaf 1859 Schoten
vanaf 01-12-1861 tot 01-11-1862 Ziekenstraat 2, Schoten
vanaf 1862 Haarlem
Beroep:
Oppaster Meerenberg (1858). (BEDIENDENREGISTER 1849-1859 MEERENBERG
1858
Johanna Louisa Carolina van Ranswijk
Oppaster
Geboren 4 sept. 1824 te ‘s-Gravenhage
Protestant. Ongehuwd
In dienst getreden 1 Juli 1858
Ontslagen 4 Dec. 1858
Bron: Boek 181, inv. nr. 307, RANH)
Religie:
Ev.Luth.
Algemeen:
BEVOLKINGSREGISTER 1850-1900
SCHOTEN
VAN RANSWIJK JOHANNA LOUISA CATHARINA
BRON: GAH; BEVOLKING SCHOTEN

NR JAAR INSCH. NAAM VOORNAMEN M/V GEZIN GEB.DATUM GEB.PL.
1. Dec. 1861 Ranswijk Johanna L. C. V Hoofd 4 sept. 1823 ‘s Gravenhage

NR BURG.S. VERANDERINGEN KERK BEROEP HUIZING VESTIGING
1. E.L. Geen Ziekenstraat 2

NR VORIGE WOONPL. VERTREK WAARHEEN VERTR. OVERLIJDEN AANMERKINGEN
1. nov. 1862 Haarlem

BIOGRAFISCH:
Johanna Louisa Carolina van Ranswijk werd in 1823 te ‘s-Gravenhage geboren als dochter van Suzanna Catharina Gasman.
Bij het huwelijk van Jacobus Adrianus van Ranswijk met Suzanna Catharina Gasman in 1829 te Amsterdam, werd zij samen met haar zuster Maria Louisa Josephine door hem geëcht.

Op 22 okt. 1847 werd zij als lid ingeschreven van de Evangelische Lutherse Gemeenten te Haarlem met attestatie van Roermond.
Op 1 juli 1858 trad zij in dienst van het gesticht Meerenberg te Bloemendaal in de functie van Oppaster.
Op 4 dec. 1858 werd zij ontslagen.

Op 29 jan. 1859 kreeg zij, wonende te Schoten, een levenloos kind, geboren in het Rode Kruis te Schoten (aan de straatweg).
Het kind werd aangegeven door Lodewijk Carel van Ranswijk, zonder beroep, 28 jaar en wonende te Schoten.

Op 1 dec. 1859 kreeg zij, in een huis aan het Exercitieveld te Schoten, een dochter, Johanna Adriana Suzanna van Ranswijk, deze dochter overleed op 9 dec. 1859, slechts acht dagen oud. Aangifte, zowel van geboorte als
overlijden, werd gedaan door Karel Antonie Vermeer, 27 jaar, werkman en wonende te Schoten.

In dec. 1861 stond Johanna ingeschreven als “gezinshoofd” in de gemeente Schoten en woonde in de Ziekenstraat 2 (de latere Kennemerstraat-oostzijde).
In nov. 1862 vertrok zij naar Haarlem. Zij overleed op vrijdag 16 februari 1900 in Boxtel, 76 jaar oud.

II. Maria Louisa Josephine, geboren op vrijdag 30 mei 1828 in ´s Gravenhage. Maria Louisa Josephine is overleden op maandag 20 juli 1829 in Amsterdam, 1 jaar oud.
Religie:
Ev.Luth.
III. Lodewijk Carel, geboren op zaterdag 9 oktober 1830 in Amsterdam. Lodewijk Carel is overleden.
Beroep:
Militair (1865)
Religie:
Ev.Luth.
BIOGRAFISCH:
Lodewijk Carel van Ranswijk werd in 1830 te Amsterdam geboren als zoon van Jacobus Adrianus van Ranswijk en van Suzanna Catharina Gasman.
Lodewijk Carel was in 1865, op 35 jarige leeftijd nog ongehuwd.
Hij was Militair van Beroep (1865).
Hij woonde op 29 jan. 1859 te Schoten en in 1865 te Haarlem.
Hij vertrok op 20 nov. 1865 van Haarlem naar Amster- dam. Daar woonde hij Oude Brugsteeg B186.
Op 9 dec. 1865 vertrok hij van Amsterdam naar Arnhem.
IV. Henriette Elisabeth, geboren op vrijdag 14 oktober 1831 in Amsterdam. Henriette Elisabeth is overleden op maandag 7 november 1831 in Amsterdam, 24 dagen oud.
Religie:
Ev.Luth.

 

 

 

12. Cornelis Willemse, geb. Haarlem 27 maart 1837, Bloemist (1866), Petroleumverkoper/winkelier (1887), Handelaar in groenten, Koopman (1900), † Haarlem 10 jan. 1919, tr. Haarlem 28 febr. 1866

 

13. Sinetta van de Pieterman, geb. Haarlem 6 sept. 1842, winkelierster, † Haarlem 22 nov. 1900.

Uit dit huwelijk:

a. Helena Maria Willemse, geb. Haarlem 20 mei 1866, tr. Haarlem 24 juni 1891 Otto van Maanen, geb. Haarlem 30 mei 1864, Machinebankwerker (1891; 1905/36).

b. Johanna Sinetta Willemse, geb. Haarlem 13 aug. 1867, tr. Haarlem 8 jan. 1890 Pieter Spierings, geb. Haarlem 11 mei 1862, Smid(1890).

c. Franciscus Hermanus Cornelis Willemse, geb. Haarlem 25 okt. 1868, Smid/bankwerker (1894/1936), † Haarlem 13 jan. 1936, tr. Haarlem 7 nov. 1894 Alida Maria Hendrica van der Hulst, geb. Hillegom 15 aug. 1869, Dienstbode(1894).

d. Cornelis Hendrikus, zie 6.

e. Hendricus Adrianus Willemse, geb. Haarlem 2 febr. 1873, † ald. 22 jan. 1935, tr. Haarlem 25 mei 1898 Agatha Alida Johanna Lamers, geb. Haarlem 4 nov. 1873.

f. Maria Helena Willemse, geb. Haarlem 11 maart 1875, tr. N.N. Poppink.

g. Elisabeth Willemse, geb. Haarlem 14 sept. 1877.

h. Elisabeth Maria Willemse, geb. Haarlem 2 febr. 1879, tr. Haarlem 21 dec. 1898 Bartel Willem Vallenduuk, geb. Bloemendaal 24 dec. 1872, Schoenmaker(1898); Koetsier(1900).

i. Johannes Willemse, geb. Haarlem 12 juni 1881, rijtuigbankwerker(1905), tr. Haarlem 25 okt. 1905 Anna Cornelia Gubbels, geb. Spaarndam 21 febr. 1881.

j. Hermanus Mattheus Willemse, geb. Haarlem 27 juli 1883, Timmerman/bouwvakker(1907), tr. Bloemendaal 7 aug. 1907 Hillegonda Schoon, geb. Bloemendaal 14 febr. 1884.

k. Jacobus Johannes Willemse, geb. Haarlem 3 maart 1885, Meubelmaker(1913/1933), † Haarlem 1 mei 1935, tr. Haarlem 29 okt. 1913 Johanna Sophia de Nieuwe, geb. Haarlem 12 sept. 1883.

l. Bernhardus Adrianus Willemse, geb. Haarlem 6 sept. 1886.

Notitie bij de geboorte van Cornelis: Geb. HAARLEM 27 mrt. 1837 Op 28 mrt. 1837 geeft Frans Willemse, werkman, 37 jr., won. in de Meesterlottelaan no 225, de geboorte aan van zijn zoon Cornelis, geboren uit hem en zijne wettige echtgenoote Johanna Warmerdam, op 27 mrt. 1837 des nachts ten twee uren.
TEKENEN AKTE: De vader en de eerste getuige ondertekenen de akte, de tweede getuige zonder beroep verklaart niet te kunnen schrijven.
BRON: Burg.St. HAARLEM, geboorteregister 1837 akte blz. 49.
 

Notitie bij het overlijden van Cornelis: Ovl. HAARLEM 10 jan. 1919 Op 10 jan. 1919 des voormiddags ten twee uur is overleden Cornelis Willemse, zonder beroep, 81 jr., in een huis aan het Nieuw Heiligland no 8 weduwnaar van Sinetta van de Pieterman, zn. van Frans Willemse en Johanna Warmerdam, beide overleden. AANGEVERS: Theodorus Spruyt, aanspreker, 54 jr. Johannes Marinus Spruyt, electricien, 21 jr., beide won. Haarlem. BRON: Burg.St. HAARLEM, overlijdensregister 1919, akte nr. 44.
 

Notitie bij de geboorte van Sinetta: Geb. HAARLEM 6 sept. 1842
Op 6 sept. 1842 geeft Hendricus Jacobus van de Pieterman, werkman, 37 jr., won. Turfmarkt W2 no 124, de geboorte aan van zijn dochter Sinetta, geboren uit hem en zijn wettige echtgenoote Helena Maria van Gulik, zonder beroep, won. als voren, op 6 sept. 1842 des voormiddags ten zes uren in voornoemd huis.
BRON: Burg. St. HAARLEM, geboorteregister 1842 akte blz. 160.
 

Notitie bij het overlijden van Sinetta: Ovl. HAARLEM 22 nov. 1900
Op 22 nov. 1900 is des namiddags te half acht overleden Sinetta van de Pieterman, 58 jr., in een huis aan het Nieuw Heiligland nr. 8, geb. en won.Haarlem, zonder beroep, echtgenoote van Cornelis Willemse, dr. van Hendricus Jacobus van de Pieterman en van Helena Maria van Gulik, beide overleden.
AANGEVERS: Jan Willem Lucas, aanspreker, 43 jr. Johannes Jacobus Bender, aanspreker, 44 jr., beide won. Haarlem.
BRON: Burg.St. HAARLEM, overlijdensregister 1900, akte nr. 1111
 

Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Sinetta: Tr. HAARLEM 28 febr. 1866 Cornelis Willemse, bloemist, 28 jr., geb. en won. Haarlem, zn. van Frans Willemse (ovl.) en van Johanna Warmerdam, zonder beroep, won. Haarlem en Sinetta van de Pieterman, 23 jr., zonder beroep, geb. en won. Haarlem, dr. van Hendricus Jacobus van de Pieterman en van Helena Maria van Gulik, belde overleden.
OVERGELEGD: Geboorteakten bruidspaar. Doodakte vader bruidegom. Doodakten ouders bruid.
TEKENEN AKTE: Moeder bruidegom en de drie laatste getuigen tekenen de akte, bruid en de eerste getuige verklaren niet te kunnen schrijven.
BRON: Burg.St. HAARLEM, huwelijksregister 1866.
 

Notitie bij het huwelijk van Otto en Helena Maria: Kinderen van Helena Maria en Otto:
1 Otto Hendrik van Maanen, geboren op zondag 13 november 1892 in Haarlem.
2 Nicolaas Gerardus van Maanen, geboren op donderdag 2 augustus 1900 in Haarlem.
3 Hendricus Johannes Petrus van Maanen, geboren op zondag 4 juni 1905.

Notitie bij Otto: zn. van Otto Hendrik van Maanen, timmerman en Gerritdina Harmina Grieving

Notitie bij Pieter: zoon van Nicolaas Spierings en Hendika Kuijper.

Notitie bij het huwelijk van Alida Maria Hendrica en Franciscus Hermanus Cornelis: Kinderen van Franciscus Hermanus Cornelis en Alida Maria Hendrica:
1 Sinetta Maria, geboren op maandag 11 maart 1895 in Haarlem.
2 Gerardina Maria Willemse, geboren op vrijdag 8 januari 1897 in Haarlem.
3 Cornelis Hendricus Willemse, geboren op donderdag 6 oktober 1898 in Haarlem
4 Maria Susanna Willemse, geboren op zondag 20 mei 1900 in Haarlem. Maria Susanna is overleden op maandag 31 oktober 1904 in Haarlem, 4 jaar oud.

Notitie bij Alida Maria Hendrica: dochter van Adrianus van der Hulst en Hendrica Gerardina van der Lande

Notitie bij het huwelijk van Agatha Alida Johanna en Hendricus Adrianus: Kinderen van Hendricus Adrianus en Agatha Alida Johanna:
1 Elisabeth Jeanette Maria Willemse, geboren op vrijdag 17 februari 1899 in Haarlem.
2 Cornelis Willemse, geboren op maandag 1 oktober 1900 in Haarlem.
3 Hendricus Adrianus Willemse, geboren op maandag 14 april 1902 in Haarlem.
4 Maria Helena Jeanette Willemse, geboren op maandag 20 mei 1907 in Haarlem.
5 Johannes Hendricus Willemse, geboren op maandag 6 september 1909 in Haarlem. Johannes Hendricus is overleden op woensdag 15 december 1909 in Haarlem, 3 maanden oud.
6 Johannes Hendricus Willemse, geboren op donderdag 28 januari 1915 in Haarlem.

Notitie bij Agatha Alida Johanna: dochter van Hendrik Lamers en Elisabeth Bleekemolen

Notitie bij het huwelijk van Bartel Willem en Elisabeth Maria: Kinderen van Elisabeth Maria en Bartel Willem:
1 Bartel Willem Vallenduuk, geboren op zondag 4 juni 1899 in Haarlem.
Beroep: Koetsier; Hulpmonteur
2 Cornelis Vallenduuk, geboren op maandag 21 januari 1901 in Haarlem.
Beroep: Loswerkman
3 Wilhelmus Jacobus Vallenduuk, geboren op zaterdag 12 april 1902 in Haarlem.
Beroep: Loswerkman
4 Abraham Vallenduuk, geboren op maandag 20 juli 1903 in Haarlem. Abraham is overleden op maandag 28 december 1903 in Haarlem, 5 maanden oud.
5 Jeanette Hendrika Paulina Vallenduuk, geboren op donderdag 25 januari 1906 in Haarlem.
6 Abram Mattheus Theodorus Vallenduuk, geboren op donderdag 5 maart 1908 in Haarlem.
7 Elisabeth Maria Hendrika Jeanette Vallenduuk, geboren op woensdag 19 mei 1909 in Haarlem. Elisabeth Maria Hendrika Jeanette is overleden op maandag 6 februari 1911 in Haarlem, 1 jaar oud.
8 Hendrik Vallenduuk, geboren op donderdag 11 augustus 1910 in Haarlem.
Beroep: Behanger
9 Theodorus Johannes Vallenduuk, geboren op vrijdag 23 februari 1912 in Haarlem.
Beroep: Slager
10 Johannes Maria Vallenduuk, geboren op woensdag 11 februari 1914 in Haarlem. Johannes Maria is overleden op zondag 26 juli 1914 in Haarlem, 5 maanden oud.
11 Maria Helena Vallenduuk, geboren op zondag 11 juli 1915 in Haarlem.
Beroep: Kostuumnaaister
12 Jeanette Vallenduuk, geboren op donderdag 28 december 1916 in Haarlem. Jeanette is overleden op woensdag 15 augustus 1917 in Haarlem, 7 maanden oud.
13 Johannes Vallenduuk, geboren op zondag 21 april 1918 in Haarlem. Johannes is overleden op zondag 26 januari 1919 in Haarlem, 9 maanden oud.

Notitie bij Bartel Willem: zoon van Bartel Willem Vallenduuk en Hendrika Schoonderbeek

Notitie bij het huwelijk van Anna Cornelia en Johannes: Kinderen van Johannes en Anna Cornelia:
1 Sinetta Alida Klasina Willemse, geboren op zondag 21 oktober 1906 in Haarlem.
2 Marinus Johannes Mattheus Willemse, geboren op woensdag 30 september 1908 in Haarlem.
3 Johannes Bernardus Karel Willemse, geboren op zondag 19 maart 1911 in Haarlem. Johannes Bernardus Karel is overleden op zaterdag 29 april 1911 in Haarlem, 1 maand oud.
4 Johannes Cornelis Willemse, geboren op zondag 24 november 1918 in Haarlem.
5 Ferdinand Willemse, geboren op zaterdag 18 augustus 1923 in Haarlem.

Notitie bij Anna Cornelia: dochter van Marinus Johannes Mattheus Gubbels en Alida Klasina Snoeks

Notitie bij het huwelijk van Hillegonda en Hermanus Mattheus: Kinderen van Hermanus Mattheus en Hillegonda:
1 Sinetta Willemse, geboren op woensdag 7 augustus 1907 in Schoten.
2 Jacobus Hermanus Willemse, geboren op maandag 17 januari 1910 in Schoten.
3 Hermanus Mattheus Willemse, geboren op dinsdag 15 oktober 1912 in Schoten.

Notitie bij het huwelijk van Johanna Sophia en Jacobus Johannes: Kinderen van Jacobus Johannes en Johanna Sophia:
1 Jeanetta Johanna Willemse, geboren op zondag 19 juli 1914 in Haarlem.
2 Gerardus Jacobus Willemse, geboren op woensdag 26 januari 1921 in Haarlem.

Notitie bij Johanna Sophia: dochter van Gerardus de Nieuwe en Johanna Geertrui Kap

 

 

 

14. Hendrikus Eichhorn, geb. Bloemendaal 9 nov. 1850, smid (1879), † Haarlem 5 jan. 1936, tr. Haarlem 19 febr. 1879

 

15. Helena Janssen, geb. Velsen 9 dec. 1849, naaister (1879),, † Haarlem 21 jan. 1936.

Uit dit huwelijk:

a. Helena, zie 7.

b. Hendrikus Eichhorn, geb. Bloemendaal 13 okt. 1878.

c. Jacobus Johannes Eichhorn, geb. Haarlem 5 maart 1880.

d. Maria Catharina Eichhorn, geb. Bloemendaal 5 mei 1882.

e. Catharina Eichhorn, geb. Bloemendaal 7 aug. 1883.

f. Alida Maria Eichhorn, geb. Bloemendaal 5 okt. 1884.

g. Margaretha Maria Eichhorn, geb. Bloemendaal 15 aug. 1886.

h. Elisabeth Maria Eichhorn, geb. Bloemendaal 19 juli 1888.

Notitie bij het huwelijk van Hendrikus en Helena: Tr. Haarlem 19 febr. 1879 Hendrikus Eichhorn, 28 jr., smid, geb. en won. te Bloemendaal, meerderjarige zoon van Hendrik Eichhorn (ovl.) en van Maria Teeuwen, zonder beroep, won. te Bloemendaal en Helena Jansen, 29 jr., naaister, geb. te Velsen, won. al-hier, meerderjarige dochter van Balthazar Jansen (ook geschreven Janssen) en van Johanna Maria van Roderijs (ook geschreven Roderijs), beide overleden. Nog is voor ons verschenen de moeder des bruidegoms, die verklaarde toestemming tot het aangaan van dit huwelijk te verlenen.
Overgelegd: Geboorte-akten bruidspaar. Dood-akten vader des bruidegoms en ouders des bruids
Erkenning: Door bruid en bruidegom de volgende kinderen. 1. Helena, geb. te Haarlem 24 jan. 1876. 2. Hendricus, geb te Haarlem 13 okt. 1878. Beiden in de registers van de Burg. Stand dezer Gemeente ingeschreven als de kinderen van Helena Jansen (ten onrechte geschreven Janssen).
Tekenen akte: Bruidspaar, moeder bruidegom en de getuigen tekenen de akte. Bron: Burg. St. Haarlem, huwelijksregister 1879, akte nr. 37.
 

 

Generatie V

 

16. Jacob Wildschut, geb. Giessendam 29 nov. 1805, † ald. 11 maart 1843, tr. Giessendam 5 juli 1827

 

17. Maaike Boonstoppel, geb. Giessendam omstr. 1805, † ald. 16 nov. 1852.

Uit dit huwelijk:

a. Jacob, zie 8.

b. Arie Wildschut, geb. Giessendam 30 aug. 1829, † ald. 17 sept. 1829.

c. Arie Wildschut, geb. Giessendam 23 maart 1831, † ald. 27 april 1831.

d. Neeltje Wildschut, geb. Giessendam 23 nov. 1832, † ald. 28 juni 1893.

e. Jannigje Wildschut, geb. Giessendam 3 jan. 1834, † ald. 10 juli 1834.

f. Elias Wildschut, geb. Giessendam 17 okt. 1835, † ald. 11 dec. 1835.

g. Jannigje Wildschut, geb. Giessendam 16 jan. 1837, † ald. 17 maart 1837.

h. Arie Wildschut, geb. Giessendam 27 mei 1838, arbeider, † Giessendam 6 jan. 1883, tr. Giessendam 5 sept. 1863 Maria Baas, geb. Berkenwoude omstr. 1836.

i. Jannigje Wildschut, geb. Giessendam 23 febr. 1840, † ald. 24 febr. 1840.

j. Jan Wildschut, geb. Giessendam 25 juli 1841, † ald. 31 aug. 1841.

Notitie bij het huwelijk van Jacob en Maaike: Tr. Giessendam 5-7-1827 Jacob Wildschut, arbeider, 21 jr., geb. en won. Hardinxveld, voldaan hebbende aan de Nationale Militie, minderjarige zoon van Jacob Wildschut, ovl. te Hardinxveld en Jannigje de Stigter, zonder beroep en won. te Hardinxveld, laatst genoemde alhier tegenwoordig en hare toestemming gevende en Maaike Boonstoppel, zonder beroep, 22 jr.,geb. en won. te Giessendam, meerderjarige dochter van Arie Boonstoppel, bouwman, won. Giessendam en van Neeltje Stuij, te Giessendam ovl., zijnde de eerstgemeld hierbij tegenwoordig en zijne toestemming gevende.
TEKENEN AKTE: Maaike Boonstoppel, Willem Boonstoppel, Arie Boonstoppel en Klaas Gersie onderteken de akte, terwijl de bruidegom, de moeder van de bruidegom, Jan verhij en Iman van der Jagt verklaren niet te kunnen schrijven.
Bron: Burgelijke Stand Giessendam en Giessenoudekerk, huwelijkregister 1827
 

Notitie bij Maria: dr. van Adrianus Baas en Grietje Westerhout

 

 

 

19. Gijsbertje de Rover, geb. Hardinxveld 13 mei 1810, † Schelluinen 26 maart 1885, tr. Hardinxveld 27 aug. 1836 Arie de Kreij, geb. Hardinxveld 8 mei 1795, arbeider, † Hardinxveld 20 jan. 1887.

Notitie bij Gijsbertje:
ongehuwde moeder van Geertrui de Rover
Gijsje trouwde, 26 jaar oud, met Arie de Kreij, 41 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk: Gijsje trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 27 augustus 1836 in Hardinxveld met Arie de Kreij, 41 jaar oud. Arie is geboren op vrijdag 8 mei 1795 in Hardinxveld. Arie is overleden op donderdag 20 januari 1887 in Hardinxveld, 91 jaar oud. beroep: arbeider

Kind van Gijsje uit onbekende relatie:
I. Geertrui de Rover, geboren op zaterdag 24 november 1832 in Hardinxveld, (zie 49)
 

 

 

20. Barend Cornelis van Ranswijk, ged. Amsterdam 2 mei 1773, Goudsmid (1793),, kunstschilder (potretschilder), † vóór 13 maart 1829, tr. Amsterdam 24 mei 1797

 

21. Johanna Louisa Sophia van Dijck, geb. ’s Gravenhage 10 sept. 1765, † omstr. 1834.

Uit dit huwelijk:

a. Jacobus Adrianus, zie 10.

b. Lodewijk Carel van Ranswijk, geb. omstr. 1802.

Notitie bij Barend Cornelis: Vermist sinds 1801
note: wel gevonden in Register Civique Haarlem het volgende: 8.5.1811 Barend van Ranswijk geb. 27.4.1774, woonplaats Zaandam, beroep Dessinateur (tekenaar). Moet nog onderzocht worden.
 

Notitie bij de geboorte van Barend Cornelis: Ged. Amsterdam 2 mei 1773
V.: van Ranswijk J.
M.: Groen A.
K.: Barend Cornelis
G.: Comelis Eysbrands en Neeltje Groen
Jaar 1773, Maand Mei, Dag 2
Bron: DTB Amsterdam, Eylandskerk, no 116, Fl66.
 

Notitie bij het huwelijk van Barend Cornelis en Johanna Louisa Sophia: Ontr. Amsterdam 4 mei 1798 Ranswijk van Barend Cornelis Dijk van Johanna Louisa Sophia Wilhelmina Den 4 may 1798 Compareerden als vooren Barend Cornelis van Ranswijk van Amst. geref oud 25 jaren op de prinsengracht geass. met zijn Vader Jacob van Ranswijk woont als boven Johanna Louisa Sophia Wilhelmina van Deijk van s Hage: geref: oud 25 jaren op de Kijzersgracht geass: met cert: van haar moeder Hendrica Voorthuyzen woont te Veggel Bron: DTB Amsterdam, 1798 mei 4, nr. 644, blz. 60.

 

 

 

22. Leendert Kuiper (Kuijper, Kuijpers), geb. Rotterdam 6 juni 1794, sergeant 1825-, † vóór 1838, tr. Harderwijk 21 jan. 1825

 

23. Magdalena Lazarom, geb. ’s Gravenhage omstr. 1798, diensbode 1818-, Zonder beroep 1825-, vroedvrouw 1838-, † Vlissingen 19 nov. 1838.

Uit dit huwelijk:

a. Maria Poulina Franciska Kuiper (Kuijper, Kuijpers), geb. Harderwijk 16 febr. 1825.

b. Maria Katharina Wilhelmina, zie 11.

Notitie bij de geboorte van Leendert: Dopeling Leendert Kuijper
Vader François Kuijper
Moeder Maria de Jong
Getuige Maddelena Francoisse Pittou
Plaats Rotterdam
Datum doop 12-06-1794
Geboortedatum 06-06-1794
Wonende in de Leuwelaan

Notitie bij Magdalena: kreeg in 1818, als ongehuwde moeder, een dochter, Catharina Helena Lazarom

Notitie bij het overlijden van Magdalena: Overledene op maandag 19 november 1838 Vlissingen
Aktejaar (year) : 1838
Aktenummer (documentnumber) : 226
Overleden op (died on) : 19-11-1838
Overleden te (died in) : Vlissingen
Maria Magdalena Lazarom
Leeftijd bij overlijden (age) : 41 jaar
Geslacht (gender) : vrouwelijk
Burgerlijke staat (marital status) : weduwe
Beroep (occupation) : vroedvrouw
Geboorteplaats (place of birth) : niet vermeld
Partner : Leendert Kuijpers
Vader (father) : N N
Moeder (mother) : N N
Bron: Overlijdensakten Vlissingen 1811-1955
Archief: Burgerlijke Stand inventarisnummer [toegevoegd: 26 oktober 2006]
Akten van de Burgerlijke Stand Zeeland vanaf 1796/1811

Notitie bij het huwelijk van Leendert en Magdalena: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Gelders Archief
Algemeen Toegangnummer: 0207
Inventarisnummer: 4455
Gemeente: Harderwijk
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 6
Datum: 21-01-1825
Bruidegom Leendert Kuijpers
Leeftijd: 30
Geboorteplaats:
Bruid Magdalena Lazarom
Leeftijd: 27
Geboorteplaats: (’s Gravenhage)
Vader bruidegom Francois Kuijpers
Moeder
bruidegom
Maria de Jong
Vader bruid Franciscus Lazarom
Moeder bruid Helena Straatsbag
Nadere informatie beroep bg.: sergeant
beroep Bruid: geen beroep vermeld; beroep vader bg.: kapper;
beroep moeder bg.: zonder beroep; beroep vader bd.: arbeider;
beroep moeder bd.: geen beroep vermeld

Notitie bij de geboorte van Maria Poulina Franciska: Bron Burgerlijke stand - Geboorte
Archieflocatie Gelders Archief
Algemeen Toegangnummer: 0207
Gemeente: Harderwijk
Soort akte: geboorte
Aktenummer: 27
Aangiftedatum: 16-02-1825
Kind Maria Poülina Franciska Kuijpers
Geslacht: Vrouwelijk
Vondeling: N
Geboortedatum: 16-02-1825
Geboorteplaats: Harderwijk
Vader Leendert Kuijpers
Moeder Helena Lazarom
Nadere informatie beroep vader: sergeant
beroep moeder: zonder beroep

 

 

 

24. Frans Willemse, ged. Heemstede 24 nov. 1799, aardwerker (1835), † Haarlem 10 okt. 1850, tr. Haarlem 25 febr. 1835

 

25. Joanna Corsse Warmerdam, ged. Hillegom 19 jan. 1803, werkster (1865,1867), † Haarlem 6 maart 1881.

Uit dit huwelijk:

a. Gezina Willemse, geb. Haarlem 21 april 1835, naaister (1849), bleekersdienstbode, tr. Bloemendaal 15 mei 1867 Paulus Vasen, geb. Soerendonk 7 febr. 1841, bleekersknecht (1867), zn. van Arnoldus en Adriana van der Linden.

b. Cornelis, zie 12.

c. Geertruy Cornelia Willemse, geb. Haarlem 18 mei 1839, dienstbode (1865), tr. Velsen 4 okt. 1865 Jan Corsten, geb. Budel omstr. 1842, arbeider (1865), zn. van Hendrikus en Geertrui Dukino. [Velsen 1865-]

d. Johanna Willemse, geb. Haarlem 29 april 1841, † ald. 22 okt. 1842.

e. Franciscus Johannes Willemse, geb. Haarlem 11 okt. 1843, kleermaker (1866,1913), † Haarlem 25 maart 1913.

f. Johanna Willemse, geb. Haarlem 28 maart 1846, † ald. 31 juli 1846.

Notitie bij de geboorte van Frans: Ged. Heemstede 24 dec. 1799
Frans fil: Jan Willemse et Sie van Meijeren
Suscept: Frans Willemse et Geertrui Verburg (Glip)
Bron: DTB Heemstede RK Doopboek 1787 - 1811, nr. 28B, blz. 272
 

Notitie bij het overlijden van Frans: Ovl. Haarlem 10 okt. 1850 Op 11 okt. 1850 geven Hendrik van Wezel, schoenmaker, 45 jr., won. Meesterlottelaan en Andries Martinus Schous, werkman, 27 jr., won. Drossestraat, het overlijden aan van Frans Willemse, des namiddags om half zes, in een huis in de Meesterlottelaan BW4 no 224, oud 50 jr., geb. Heemstede, won. Haarlem, werkman, echtgenoot van Joanna Warmerdam, zn. van Jan Willemse en Sientje van Meijeren, overleden 10 oktober 1850 Bron: Burg. Stand Haarlem, overlijdensregister 1850
 

Notitie bij de geboorte van Joanna Corsse: Ged. Hillegom 19 jan. 1803 In het jaar achttienhonderd drie den negentienden der maand january is gedoopt Joanna, waarvan de ouders staan opgeschreven Cors Warmerdam en Cornelia van Poorten of Verpoorten
Bron: Extract doopboek 1803 RK Gemeente Hillegom
 

Notitie bij het overlijden van Joanna Corsse: Ovl. Haarlem 6 mrt. 1881 Op 8 mrt 1881 geven Johannes Josephus Boesmans, aanspreker, 42 jr., cn Johannes Josephus Boesmans, zonder beroep, 75 jr., beide won. Haarlem, het overlijden aan van Joanna Warmerdam, des namiddags ten zeven ure in een huis in de Steenmuurslaan no 3, oud 78 jr., geb. Hillegom, won. Haarlem, zonder beroep, weduwe van Frans Willemse, dr. van Cors Warmerdam en Cornelia van Poorten, overleden 6 mrt. 1881
 

Notitie bij het huwelijk van Frans en Joanna Corsse: Tr. Haarlem 25 febr. 1835 Frans Willemse, jongeman, aardwerker, 35 jr., geb. Heemstede, won. Meesterlottelaan te Haarlem, zn. van Jan Willemse, aardwerker en van Cie van Meijeren, beide won. als voren en Joanna Warmerdam, jongedochter, 32 jr., zonder beroep, geb. Hillegom, won. Lange Hofstraat te Haarlem, dr. van Cors Warmerdam (ovl.) en van Cornelia van Poorten of Verpoorten (ovl.)
OVERGELEGD: Extract doopakten bruidspaar Extract doodakten ouders bruid Certificaat ter voldoening aan de Nationale Militie
VERKLARING ONDER EDE: Van bruid en getuigen betreffende identiteit moeder bruid en dat de grootouders zowel van vaders als van moeders zijde bruid zijn overleden, niet wetende tijd of plaats overlijden
TEKENEN AKTE: Bruidspaar, vader bruidegom en getuigen tekenen akte, terwijl de laatste getuige verklaart niet te kunnen schrijven
Bron: Burg. Stand Haarlem, huwelijksrcgister 1835
 

 

 

26. Hendricus Jacobus van de Pieterman, geb. Haarlem 17 febr. 1805, schoenmaker (1829), opperman (1853), † Bloemendaal 27 juli 1863, tr. Haarlem 15 april 1829

 

27. Helena Maria van Gulik, ged. Haarlem (RK Statie Bagijnhof) 11 jan. 1808, spinster (1829), † Haarlem 29 okt. 1844.

Uit dit huwelijk:

a. Hendrikus Jacobus van de Pieterman, geb. omstr. 1829, Werkman(1853) 1853-, † Haarlem 15 juli 1853, tr. Haarlem 13 april 1853 Johanna Alida van Veggelen, geb. Haarlem omstr. 1825, fabriekswerkster(1853) 1853-, dr. van Jan en Petronella Oostwal. [Haarlem 1853-]

b. Adrianus van de Pieterman, geb. Haarlem omstr. 1831, opperman(1854) 1854-, tr. Haarlem 27 sept. 1854 Johanna Elizabeth van Huijzen, geb. Haarlem omstr. 1834, dr. van Gerrit en Moeder Elizabeth Kloos. [Haarlem 1854-]

c. Johannes van de Pieterman, geb. Haarlem 6 sept. 1832, † ald. 7 sept. 1834.

d. Helena Maria van de Pieterman, geb. Haarlem omstr. 1835, Dienstbode(1855) 1855-, † Haarlem 14 juli 1861, tr. Haarlem 31 okt. 1855 Leendert Ruifrok, geb. Haarlem 30 mei 1833, wever(1855) 1855-, † Haarlem 4 okt. 1891, zn. van Leendert en Elizabeth Greve.

e. Klasina van de Pieterman, geb. Haarlem 12 maart 1838, † ald. 8 mei 1842.

f. Maria Elisabeth van de Pieterman, geb. Haarlem 24 juli 1841, † ald. 7 maart 1842.

g. Sinetta, zie 13.

h. Anthonie Adrianus van de Pieterman, geb. Haarlem omstr. 1844, † ald. 11 juli 1849.

Notitie bij de geboorte van Hendricus Jacobus: Ged. HAARLEM 20 febr. 1805
Hendrikus Jacobus
V. Pieterman Gerrit van de
M. Smit Elizabeth
BRON: DTB HAARLEM, doopboek 1805
 

Notitie bij het overlijden van Hendricus Jacobus: Ovl. BLOEMENDAAL 27 Juli 1863 Extract uit het register van overlijden der gemeente Bloemendaal, waaruit blijkt dat op 27 juli in die gemeente is overleden Hendrikus Jacobus van de Pieterman, 58 jr., geboren en gewoond hebbende te Haarlem.
BRON: Burg.St. HAARLEM, overlijdensregister 1863.
 

Notitie bij de geboorte van Helena Maria: Ged. HAARLEM 11 jan. 1808
Helena Maria
V. David van Gulik
M. Maria Smit
BRON: DTB HAARLEM, doopboek 1808.
 

Notitie bij het huwelijk van Hendricus Jacobus en Helena Maria: Tr. HAARLEM 15 apr. 1829 Hendrikus Jacobus van de Pieterman, jongeman, oud 24 jaren, schoenmaker, geboren alhier, wonende aan de Dijkvest, minderjarige zoon van Gerrit van de Pieterman of Gerrit Pieterman en Elizabeth Smit, beide overleden en Helena Maria van Gulik, jonge dochter, oud 21 jr., spinster, geboren alhier, wonende aan de Vest bij de Kruidtoren, meerderjarige dochter van David van Gulik, 54 jr., metselaar en Maria Smit, echtelieden, wonende als voren.
OVERGELEGD: Extract doop akte Bruidegom, extract overlijdens akte vader bruidegom, extract overlijdens akte moeder bruidegom, certificaat Nationale Militie bruidegom, extract doop akte bruid - zijnde door de bruidegom en de andere getuigen onder ede verklaard, de indentiteit van de persoon van deszelfs vader staan in de overgelegde papieren, verschillend uitgedrukt en voorts dat deszelfs Grootouders, zo van Vader als Moeders zijde zijn overleden doch niet wetende den tijd of plaats van dit overlijden. En heeft de vader van den tweeden cotractante, te welke hierbij tegenwoordig is, in dit huwelijk geconverteerd.
TEKENEN: Allen tekenen akte, met uitzondering van de bruid en Pieter van der Laan die verklaren niet te kunnen schrij-ven. BRON:
Burg.St. HAARLEM, huwelijksregister 1829, akte no 23
 

Notitie bij het overlijden van Hendrikus Jacobus: Ovl. Haarlem 15 juli 1853 Overleden, Hendrik Jacobus van de Pieterman, 24 jr., zoon van Hendrik Jacobus van de Pieterman, opperman, wonende aan de Scheepmakersdijk en van Maria Helena van Gulik, overleden, indertijd echtelieden. BRON: Burg.St. HAARLEM, overlijdensregister 1853.

 

 

 

28. Hendrik Eichhorn, geb. Velsen 9 jan. 1822, Tuinman (1848), † Bloemendaal `Overveen` 10 nov. 1860, tr. Bloemendaal 23 jan. 1848

 

29. Maria Teeuwen, geb. Budel 6 juli 1819, Bleekersdienstbode (1848)., † Bloemendaal 18 maart 1897.

Uit dit huwelijk:

a. Johannes Casper Eichhorn, geb. Bloemendaal omstr. 1849, arbeider, aardwerker, † Bloemendaal 30 okt. 1905, tr. `Bennebroek 20 mei 1897 Maria Elisabeth Lensen, geb. Bennebroek 8 juni 1868, dr. van Johannes Adrianus Petrus en Gezina Berdina Dermison.

b. Hendrikus, zie 14.

c. Christiaan Eichhorn, geb. Bloemendaal 6 nov. 1855, arbeider, tr. Haarlem 4 febr. 1880 Catharina Geertruida van Kessel, geb. Ca 1851, dr. van Johannes en Jannetje van der Fluijt.

d. Alida Maria Eichhorn, geb. Bloemendaal `Overveen` 13 sept. 1858, tr. Haarlem 15 jan. 1896 Johannes Petrus Prins, geb. Heemstede omstr. 1862, Timmerman 1896-, zn. van Johannes en Anna Vester.

Notitie bij het overlijden van Hendrik: Ovl. BLOEMENDAAL 10 nov. 1860 Op 12 nov. 1860 geven Anthonie Dernison, 57 jr., arbeider, bekende, won. Bloemendaal en Jan Knijp, 51 jr., veldwachter, bekende, won. Bloemendaal, het overlijden aan van Hendrik Eichhorn, 38 jr., arbeider, geb. Velsen, won. Bloemendaal, getr. met Maria Teeuwen, zonder beroep, zn. van Johan Casper Eichhorn (ovl.) en van Anna Margaretha Wevers (ovl.), overleden 10 nov. 1860 des namiddags ten zes ure in het huis staande te Overveen Ber no 7b.
BRON: Burg. St. Bloemendaal, overlijdensregister 1860.
 

Notitie bij het overlijden van Maria: Ovl. BLOEMENDAAL 18 mrt. 1897 Op 19 mrt. 1897 geven Johannes Casper Eichhorn, 48 jr., arbeider, zoon, won. Bloemendaal en Christiaan Eichhorn, 41 jr., arbeider, zoon, won. Bloemendaal, het overlijden aan van Maria Teeuwen, 77 jr., zonder beroep, geb. Budel, won. Bloemendaal, wed. van Hendrikus Eichhorn, dr. van Hendrik Teeuwen (ovl.) en Maria Slenders (ovl.), overleden 18 mrt. 1897 des voormiddags ten half twee ure in het huis staande te Overveen.
BRON: Burg. St. BLOEMENDAAL, overlijdensregister 1897, akte nr. 36.
 

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Maria: Tr. BLOEMENDAAL 23 jan. 1848 Hendrik Eichhorn, tuinman, 26 jr., geb. Velsen, won. Bloemendaal, zn. van Johan Casper Eichhorn, arbeider en van Anna Margaretha Wevers, beide won. Schoten en Maria Teeuwen, bleekersdienstbode, 28 jr., geb. Budel, won. Bloemendaal, dr. van Hendrik Teeuwen (ovl.) en van Maria Slenders, won. Soerendonk.
OVERGELEGD: Geboorte extracten bruidspaar. Extract overlijden vader bruid. Akte voor toestemming huwelijk van moeder bruid. Certificaat ter voldoening aan de Nationale Militie.
TEKENEN AKTE: Bruidspaar, vader bruidegom en getuigen tekenen akte.
BRON: Burg. St. BLOEMENDAAL, huwelijksregister 1848, akte nr. 1.
 

 

 

30. Balthazar Janssen, geb. Maarheeze omstr. 1821, Bleekersknecht (1848); Werkman (1866), † Haarlem 2 aug. 1866, tr. Bloemendaal 25 juni 1848

 

31. Johanna Maria van Roderijs, geb. Haarlem 14 nov. 1821, Bleekersdienstbode (1848), † Haarlem 29 juli 1866.

Uit dit huwelijk:

a. Elizabeth Janssen, geb. Velsen 2 sept. 1848, tr. Haarlem 19 mei 1875 Johann Wilhelm Friederich Reckmann, geb. Haarlem omstr. 1848, letterzetter 1875-, zn. van Johannes en Johanna Maria van der Ploeg.

b. Helena, zie 15.

c. Johannes Hendricus Janssen, geb. Haarlem omstr. 1852, † ald. 3 aug. 1866.

d. Jacobus Anthonius Janssen, geb. Haarlem omstr. 1855, tr. Heemstede 14 juni 1882 Maria Prins, geb. Heemstede omstr. 1854, dr. van Johannes (Jan) en Johanna Vester.

e. Petrus Janssen, geb. Haarlem omstr. 1861, Timmerman 1882-, tr. Haarlem 24 mei 1882 Catharina Johanna Anna Kroonenburg, geb. Haarlem omstr. 1863, dr. van Johannes Theodorus en Adriana Vermunicht.

f. Cornelis Janssen, geb. Haarlem omstr. 1863, † ald. 29 okt. 1864.

g. Cornelis Janssen, geb. Haarlem omstr. 1 (mnd. onb.) 1866, † ald. 4 aug. 1866.

Notitie bij het overlijden van Balthazar: Ovl. Haarlem 2 augustus 1866 Balthazar Janssen, 45 jr., werkman, won. Brouwersvaart BW 3 no 229 te Haarlem, geb. te Maassluis, zn. van Jan Janssen en van Elisabeth Teeuwen, beide overleden.
Bron: Burg. Stand Haarlem, overlijdensregister 1866
 

Notitie bij de geboorte van Johanna Maria: Geb. Haarlem 14 november 1821 Johanna Maria, dr. van Jacobus van Roderijs, 54 jr., bouwman en van Anna van Steenderen, echtelieden, won. op de Zijlweg te Haarlem.
Bron: Burg. Stand Haarlem, geboorteregister 1821
 

Notitie bij het overlijden van Johanna Maria: Ovl. Haarlem 29 juli 1866 Johanna Maria van Roderijs, echtgenote van Balthazar Janssen, 44 jr., geb. te Haarlem, zonder beroep, dr. van Jacobus van Roderijs en van Anna van Steenderen, beide overleden.
Bron: Burg. Stand Haarlem, overlijdensregister 1866
 

Notitie bij het huwelijk van Balthazar en Johanna Maria: Tr. Bloemendaal 25 juni 1848 Balthasar Janssen, bleekersknecht, 26 jr., geb. Maassluis, won. Bloemendaal, meerderjarige wettelijke zn. van Jan Janssen en van Elisabeth Teeuwen, beide overleden en Johanna Maria van Roderijs, bleekersdienst-bode, 26 jr., geb. Haarlem, won. Bloemendaal, meerderjarige wettelijke dr. van Jacobus van Roderijs of Rodenrijs, ovl. en Anna van Steenderen, zonder beroep, won. Haarlem
OVERGELEGD: Geboorte extracten van de verloofden, Overlijdens extracten van de ouders des Bruidegoms en van de vader der Bruid, Certificaat ter voldoening aan de Nationale Militie, Bruidegom.
TEKENEN AKTE: De bruid, hare moeder en getuigen tekenen akte, terwijl de bruidegom, Andries Jansen en Gerardus Peelsond verklaren niet te kunnen schrijven,
Bron: Burg. Stand Bloemendaal, huwelijksregister 1848

 

Generatie VI

 

32. Jacob Janse Wildschut, ged. Molenaarsgraaf 18 juli 1756, † Hardinxveld 1 juli 1809, tr. Giessendam 4 jan. 1790

 

33. Jannigje de Stigter, ged. Kedichem 1 nov. 1761, † Zwijndrecht 24 jan. 1841.

Uit dit huwelijk:

a. Jan Wildschut, geb. Giessendam 24 juni 1790.

b. Jenneke Wildschut, geb. Giessendam 30 nov. 1792.

c. Lijsbeth Wildschut, geb. Giessendam 5 nov. 1794, † ald. vóór 29 jan. 1798.

d. Adriana Wildschut, geb. Giessendam 6 febr. 1796.

e. Lijsbeth Wildschut, geb. Giessendam 29 maart 1798.

f. Teunis Wildschut, geb. Giessendam-Oudekerke 12 maart 1799, † Hardinxveld 16 dec. 1855, tr. Hardinxveld 25 april 1829 Lijntje de Rover, geb. Neder-Hardinxveld/Giessendam 10 jan. 1800, † Hardinxveld 1 sept. 1859.

g. Jeremias Wildschut, geb. Giessendam 18 maart 1802.

h. Aantje Wildschut, geb. Neder Hardinxveld/Giessendam 30 sept. 1804, ged. Giessendam 14 okt. 1804, † Hardinxveld 28 maart 1888, tr. Hardinxveld 1 febr. 1840 Jan Hettema (Hittema), geb. Ouddorp 21 juli 1797, arbeider, † Hardinxveld 4 jan. 1868, zn. van Jan Huttema en Lijsbeth Kooy.

i. Jacob, zie 16.

Notitie bij de geboorte van Jacob Janse: doopgetuige: Sijgje Soet
 

Notitie bij het huwelijk van Jacob Janse en Jannigje: In stamboom Kadijk werd als trouwdatum opgegeven vrijdag 11 december 1789 in Molenaarsgraaf

Notitie bij de geboorte van Jan: doopgetuige: Lijsje Hofwegen

Notitie bij de geboorte van Jenneke: doopgetuige: Maria de Stigter

Notitie bij de geboorte van Lijsbeth: doopgetuige: Lijsbeth Hofwegen

Notitie bij de geboorte van Adriana: doopgetuige: Maria Fonteyn

Notitie bij de geboorte van Lijsbeth: doopgetuige: Lijsbeth Hofwegen

Notitie bij de geboorte van Teunis: doopgetuige: Jenneke de Stigter

Notitie bij het huwelijk van Lijntje en Teunis: Kinderen: Bastiaantje geb. Hardinxveld 14.7.1839 ovl. Dordrecht tr. Papendrecht 7.11.1868 Dirk Verweij geb. Papendrecht ca 1846 zn. van Derk Verweij en van Adriana Vladeron

Notitie bij de geboorte van Jeremias: doopgetuige: Willemijntje de Stigter

Notitie bij de geboorte van Aantje: doopgetuige: door de moeder zelf geheven

 

 

 

34. Arie Boonstoppel, ged. Giessendam 18 okt. 1778, bouwman, † Giesendam 19 sept. 1847, tr. Giesendam 3 mei 1804

 

35. Neeltje Stuy, ged. Giesendam 7 nov. 1784, † Giessendam 6 juni 1815.

Uit dit huwelijk:

a. Maaike, zie 17.

b. Maria Boonstoppel, geb. Giesendam 29 dec. 1810, ged. Giessendam 20 jan. 1811, † 16 okt. 1857, tr. Giessendam 15 dec. 1836 Leendert Brand,, geb. Hardinxveld 29 okt. 1807.

 

 

 

38. Jan de Rover, ged. Hardinxveld 21 april 1776, griendbaas, † Hardinxveld 26 okt. 1863, tr. Hardinxveld 20 jan. 1804

 

39. Geertrui van Andel, ged. Andel 9 maart 1780, † na 1862.

 

 

 

40. Jacobus van Ranswijk, geb. Hasselt(Ov.) omstr. 1731, commissionair (1759), begr. Amsterdam (WKH) 1 febr. 1805, tr. (ondertr. Amsterdam 27 juli) 1769

 

41. Ariaantje Groen, ged. Amsterdam (Noorder Kerk) 26 mei 1745, begr. Amsterdam (WKH) 27 okt. 1804.

Uit dit huwelijk:

a. Geertruyd van Ranswijk, ged. Amsterdam (Noorder Kerk) 3 febr. 1771, † Amsterdam 5 maart 1830, tr. (ondertr. Amsterdam 10 mei) 1793 Johannes Roosenkrans, geb. Amsterdam omstr. 1770, Goudsmid(1793), † vóór 1830, zn. van N.N. en Anna Bullens.

b. Barend Cornelis, zie 20.

Notitie bij de geboorte van Jacobus: geb.(ger.) Hasselt ca 1731
Bron: DTB Amsterdam, ondertrouwboek 1769, 615/206
 

Notitie bij het overlijden van Jacobus: begr. Amsterdam 1 febr. 1805 (Westerkerkhof) Vrijdag Den eersten Februarie 1805 Jacobus van Ranswijk, op de Prinsengracht voor bij de Lijdsestraat Somma 21.10 Bron: DTB Amsterdam, begraafboek 1805, 1120/275 (Westerkerkhof)
 

Notitie bij de geboorte van Ariaantje: ged.(ger.) Amsterdam 26 mei 1745 (Noorderkerk)
V. Groen B.
M. de Leeuw G.
K. Ariaantje
G. Pieter de Leeuw en Cornelia Groen
Jaar 1745 Maand Mei Dag 26 Bron:
DTB Amsterdam, doopboek 1745, 82/19 (Noorderkerk)
 

Notitie bij het overlijden van Ariaantje: begr. Amsterdam 27 okt. 1804 (Westerkerkhof) 27 October 1804 Adriana Groen, Huysvrouw van Jacobus van Ranswijk, op de Princegragt bij de Lijdse Straat Somma 21.10
Bron: DTB Amsterdam, begraafboek 1804, 1120/260 (Westerkerkhof)
 

Notitie bij het huwelijk van Jacobus en Ariaantje: ontr. Amsterdam 27 juli 1769 Donderdag den 27 Julie 1769 Jacobus van Ranswijk, van Hasselt, gereformeerd, oud 38 jaren, op de Baangracht, geads. met zijn Vader Bernardus van Ranswijk Ariaantje Groen, van Amst., gereformeerd, oud 24 jaren, woont als voren, geads. met haar Vader Baren Groen.
Bron: DTB Amsterdam, ondertrouwboek 1769, 615/206
 

Notitie bij de geboorte van Geertruyd:
Ged. Amsterdam 3 febr. 1771,
Vader: Ranswijk van J.,
Moeder: Groen A.,
Kind: Geertruyd,
Getuigen: Barnhardus van Ranswijk, Geertruyd van Telgen,
Jaar 1771, Maand febr., Dag 3,
Bron: DTB Amsterdam, Noorderkerk, no 83, fol. 115
 

Notitie bij het overlijden van Geertruyd:
Ovl. Amsterdam 5 mrt. 1830
Den 8 maart ten twaalf ure op den middag is ingeschreven het afsterven van Geertruida van Ranswijk, overleden den vijfden deses ter tien ure des morgens, oud 59 jaren, wonende Weesperstraat no 89, kanton 36 en aldaar overleden, geboren alhier, weduwe van Johannes Roosenkrans, verder niets bekend, overledene heeft geen onroerende goederen nagelaten met achterlating van kinderen.
(Bron: Burg. Stand Amsterdam, overlijdensregister 1830)
 

Notitie bij het huwelijk van Johannes en Geertruyd:
Ontr. Amsterdam 10 mei 1793
Compareerden als vooren Johannes Roosenkrans van Amst. geref. oud 23 jaren op de bloemgracht bij de Prinsengracht geass. met zijn moeder Anna Bullens woont als boven
Geertruy van Ranswijk van Amst. geref. oud 22 jaren op de Prinsengracht bij de Leydsestraat geass. met com van haar Vader Jacob van Ranswijk woont als boven (Bron: DTB Amsterdam, 1793 mei 10, no 638, blz. 148)

Kinderen
Anna Roosenkrans ged Amsterdam 19-04-1795
 

 

 

42. Lodewijk Carel van Dijck, geb. s’ Gravenhage 12 juni 1722, ged. s’ Gravenhage (Nw.k.) 14 juli 1722, vermeld, † Veghel 8 febr. 1785, tr. Windesheim (bij Zwolle) 5 febr. 1753

 

43. Hendrica Voorthuyzen, geb. Zwolle 1 juli 1730, † Dinther, Bernheze, Nd Brabant 12 juni 1813.

Uit dit huwelijk:

a. Hendrik Lodewijk van Dijck, geb. Zwolle 8 juni 1752, † 8 juni 1809, tr. Amersfoort 5 juli 1799 Maria van de Poll, geb. 1767, † Delfzijl 15 sept. 1804.

b. Margaretha van Dijck, ged. Zwolle 9 jan. 1754, † 1786, tr. Jan Allier, geb. 1744, † 1782, zn. van Jacobus en Judith de Pavin.

c. Evert van Dijck, geb. Zwolle 10 okt. 1755, † ald. 6 dec. 1755.

d. Louisa Maria van Dijck, geb. Zwolle 23 sept. 1757, † Driel, Heteren, Gelderland 9 juni 1847, tr. ’s Hertogenbosch 2 aug. 1784 Johan Soerewijn, ged. ’s Hertogenbosch 11 okt. 1758, † Driel, Heteren, Gelderland 4 okt. 1808, zn. van Martinus en Geertruy Strijckt.

e. Jacobus Cornelis van Dijck, geb. s’ Gravenhage 15 juni 1759, † ’s Gravenhage 17 juni 1759.

f. Geertruy van Dijck, geb. s’ Gravenhage 6 juli 1760, ged. ’s Gravenhage (Nw.k.) 8 juli 1760, † ’s Gravenhage 30 juli 1781.

g. Everdina van Dijck, geb. s’ Gravenhage 30 sept. 1762, ged. s’ Gravenhage (Kl.k.) 3 okt. 1762, † Dinther, Bernheze, Nd Brabant 3 febr. 1827.

h. Johanna Louisa Sophia, zie 21.

i. Johannes van Dijck, ged. s’ Gravenhage 14 okt. 1766, Majoor der Infanterie (gepens. 1818, Ontv. der dir. bel. en acc. 1822-1836, † Schoondijke, Oostburg, Zeeland, (Schorredijke) 13 dec. 1841, tr. Geertruy Kruseman, ged. Nijmegen 12 aug. 1772, dr. van Derk en Petronella ten Booven.

j. Cornelia Hendrika van Deijk, geb. s’ Gravenhage 5 okt. 1768, ged. ’s Gravenhage (Nw.k.) 9 okt. 1768, † ’s Gravenhage 14 aug. 1771.

k. Lodewijk Carel van Dijck, geb. Zwolle 30 aug. 1773, Kapitein Ingenieur bij de Genie, Luitenant Kolonel bij de Genie 1812-, † Wilna (nu Vilnius Litouwen) of Polen 1 jan. 1813, tr. Maastricht 15 juni 1794 Maria Anna Elisabeth Barre, geb. Maastricht, Luit, - kol. genie, vermeld, dr. van Ardriaan en Johanna Mellivier.

 

 

 

44. Francois Kuiper (Kuijper, Kuijpers), geb. ’s Gravenhage, Kapper 1825-, tr. Rotterdam 16 juli 1788

 

45. Maria de Jong, geb. Tiel, Zonder beroep 1825-.

Uit dit huwelijk:

a. Jan Kuiper (Kuijper, Kuijpers), geb. Rotterdam 7 nov. 1790, tr. Rotterdam 18 jan. 1832 Maria van Elswijk, geb. Delfshaven omstr. 1787, dr. van Pieter en Neeltje de Jong.

b. Leendert, zie 22.

 

Notitie bij het huwelijk van Francois en Maria: Bruidegom Francois Kuypers , jongeman , ’’s Hage , wonend: Baanstraet
Bruid Maria de Jong , jongedochter , Thiel , wonend: Princestraet

Plaats Rotterdam
Datum trouwen 16-07-1788
Datum ondertrouw 29-06-1788

Notitie bij de geboorte van Jan: Dopeling Jan Kuiper
Vader Francois Kuiper
Moeder Maria de Jong

Plaats Rotterdam
Datum doop 14-11-1790
Geboortedatum 07-11-1790


Wonende in de Leuwelaan

Notitie bij het huwelijk van Maria en Jan: Bruidegom Jan Kuiper , Rotterdam , 41
Vader François Kuiper
Moeder Maria de Jong
Bruid Maria van Elswijk , Delfshaven , 44
Vader van Elswijk
Moeder Neeltje de Jong

Plaats Rotterdam
Huwelijksdatum 18-01-1832

 

 

 

46. Franciscus (Frans) Lazarom, ged. Wassenaar 21 juni 1771, arbeider-opperman-Stratenmaker 1825-, † ’s Gravenhage 3 april 1817, tr. s’ Gravenhage 26 febr. 1797

 

47. Helena Straatsbach(g), ged. s’ Gravenhage 13 maart 1777, † ald. 14 maart 1816.

Uit dit huwelijk:

a. Magdalena, zie 23.

b. Juliana Lazarom, geb. s’ Gravenhage 1805, † ald. 17 aug. 1878, tr. N.N. N.N..

c. Theodorus Lazarom, geb. s’ Gravenhage 1807, tr. Joanna Antonetta Schuppers, geb. s’ Gravenhage 1802, dienstbode, dr. van Gerardus en Apolonia Maria van den Beek.

d. Wilhelmina Ludovica Lazarom, geb. s’ Gravenhage omstr. 1810, tr. s’ Gravenhage 12 nov. 1840 Jan Adriaan Holtzer, geb. Halsteren omstr. 1818.

e. Franciscus Lazarom, geb. s’ Gravenhage 1813, letterzetter, † s’ Gravenhage 20 febr. 1889, tr. s’ Gravenhage 20 febr. 1889 Geertruida Maria Hendrika Kuipers, geb. 1813, dienstbode, dr. van Johannes Jacobus en Elisabetrh Keuting.

f. Johanna Lazarom, geb. s’ Gravenhage 7 maart 1816, † ald. 28 okt. 1816.

g. Laurens Lazarom, geb. Den Haag 7 maart 1816.

 

 

 

48. Jan Willemse, ged. Heemstede 4 april 1774, Aardwerker (1837), † Haarlem 14 aug. 1849, tr. Heemstede 8 dec. 1799

 

49. Jozina van Meijeren, geb. Weert 15 mei 1780, † Haarlem 10 jan. 1837.

Uit dit huwelijk:

a. Frans, zie 24.

b. Jantje Willemse, ged. Heemstede 23 dec. 1801, † ald..

c. Johannes Willemse, ged. Heemstede 5 maart 1803, aardwerker (1827), tr. Heemstede 21 febr. 1827 Truijtje Tibbe, ged. Heemstede 22 jan. 1802, bleekersdienstbode (1827).

d. Geertruida Willemse, ged. Heemstede 2 maart 1805, bleekersdienstbode (1832), tr. Engelmundis Hugtenburg, geb. Velsen omstr. 1803, boer (1832, 1839).

Notitie bij de geboorte van Jan: Ged. Heemstede 4 april 1774
Joannes fil: Frans Willemze et Marijtje ter Steege
Suscept: Frans Willemze et Aaltje Tindemans
Bron: DTB Heemstede, RK Doopboek Heemstede 1742 - 1787, nr. 28A, blz. 152.
 

Notitie bij het overlijden van Jan: Ovl. Haarlem 14 augustus 1849 Op 14 aug. 1849 geven Willem Burger, zonder beroep, 50 jr., won. Hagestraat en Jan van Schijndel, zonder beroep, 65 jr., won. Hagestraat, het overlijden aan van Jan Willemse, des voormiddags ten één ure in een huis in de Hagestraat W2 no 506 (8), oud 76 jr., geb. Heemstede, won. Haarlem, zonder beroep, weduwnaar van Jozina van Meijeren, zn. van Frans Willemse en Maria Tersteeg, overleden 14 aug. 1849
Bron: Burgelijke Stand Haarlem, overlijdensregister 1849
 

Notitie bij het overlijden van Jozina:
Ovl. Haarlem 10 januari 1837 Op 11 jan. 1837 geven Pieter Bos, aardwerker, 36 jr., won. Meesterlottelaan en Jan Willemse, aardwerker, 62 jr., won. Meesterlottelaan, echtgenoot, het overlijden aan van Jozina van Meijeren, des nachts om half twee in een huis in de Meesterlottelaan BW1 no 237, oud 56 jr., zonder beroep, geb. Weert, won. Haarlem, huisvrouw van Jan Willemse, nalatende kinderen, doch geen vaste goederen, overleden 10 jan. 1837
Bron: Burgelijke Stand Haarlem, overlijdensregister 1837
 

Notitie bij het huwelijk van Jan en Jozina: Tr. Heemstede 8 december 1799 Jan Willemse et Cie van Meijeren Mes pluvimi ex-com (Bennebroek)
Bron: DTB Heemstede, RK Trouwboek Heemstede 1742 - 1810, no 28B, blz. 404 (RANH)

IMPOST TROUWEN:
Heemstede 16 dec. 1799
16 dec. 1799 hebben Jan Willemse, Jongeman, geboren en wonende alhier en Cie van Meijeren, Jongedochter, geboren te Weert en mede alhier woonachtig haar aangebracht als Bruidegom en Bruid ........Pro Deo
Bron:DTB Heemstede, boek 21 (RANH)
 

Notitie bij het overlijden van Jantje: impost begr. Heemstede 28.12.1801

Notitie bij het huwelijk van Truijtje en Johannes:
Kinderen:
a. Geertruida geb.(rk) Heemstede 9-5-1827

b. Kornelis (?) geb.(rk) ca. 1828

c. Jan geb.(rk) Heemstede 5-10-1829

d. Hermanus geb.(rk) Heemstede 29-12-1831 werkman (1857) tr. Haarlem 21-10-1857 Jannetje de Nijs geb. Hillegom ca. 1830 dr. van Johannes de Nijs en van Margaretha Guidemond
Kinderen:
da. Johannes geb. Haarlem 2-1-1860
db. Gerretje geb. Haarlem 28-1-1861
dc. Gerritje geb. Haarlem 20-3-1862

e. Karel (?) geb. Heemstede ca. 1832

f. Pieter geb. Haarlem 3.11.1835

g. Anna Maria geb. Haarlem 17.5.1838

Notitie bij Truijtje:
dr. van Hermanus Tibbe en van Geertrui Kamps

Notitie bij het huwelijk van Engelmundis en Geertruida: Kinderen:
a. Jansje Hugtenburg geb.(rk) Haarlem ca. 1831

b. Gozina Hugtenburg geb.(rk) Haarlem ca. 1833

c. Johannes Hugtenburg geb.(rk) Haarlem ca. 1834

d. Catharina Hugtenburg geb.(rk) Haarlem ca. 1836

e. Engel Hugtenburg geb.(rk) Haarlem ca. 1838

Notitie bij Engelmundis:
zn. van Jan Hugtenburg en van Ariaantje Henneman

 

 

 

50. Cors Warmerdam, ged. Hillegom 7 juni 1760, † ald. 2 juni 1823, tr. 2e Hillegom 24 april 1821 Gerritje Senthof; tr. 1e Lisse (kerkelijk Lisse (St. Agathakerk)) 17 mei 1795

 

51. Cornelia van Verpoorten (van Poorte), † Hillegom 31 juli 1816.

Uit dit huwelijk:

a. Ariaantje Corsdr Warmerdam, ged. Lisse (St. Agathakerk) 24 mei 1796.

b. Cornelis Corsz Warmerdam, ged. Lisse (St. Agathakerk) 27 april 1798.

c. Joanna Corsse, zie 25.

d. Johannes Cornelisz Warmerdam, ged. Hillegom 19 jan. 1803.

e. Engeltje Corsse Warmerdam, ged. Hillegom 26 juli 1809.

Notitie bij het overlijden van Cors: Overleden in het huis staande wijk B nr: 25 te Hillegom.
Overlijdensaangifte op 04-06-1823 te Hillegom door Cornelis van de Watering, 69 jaar, arbeider, wonende te Hillegom
en de navolgende getuige; Maarten de Moor, 55 jaar, arbeider, wonende te Hillegom

 

 

 

52. Gerrit van de Pieterman, ged. Haarlem 28 april 1765, opperman (1819), † Haarlem 11 juli 1819, tr. Haarlem 13 mei 1798

 

53. Johanna Catharina Elizabeth Smit, geb. Amsterdam 16 dec. 1770, koopvrouw, † Haarlem 18 nov. 1824.

Uit dit huwelijk:

a. Doortje van de Pieterman, geb. Haarlem omstr. 1803, dienstbode 1839-, tr. Haarlem 8 mei 1839 Jan Christiaan Hagedoorn, geb. Haarlem 16 febr. 1806, Kachelsmid 1839-, † Haarlem 6 mei 1841, zn. van Jan Christiaan en Lijsje Paddenberg.

b. Hendricus Jacobus, zie 26.

c. Hermanus van de Pieterman, geb. Haarlem omstr. 1813, † ald. 2 maart 1850.

Notitie bij de geboorte van Gerrit:
Ged. HAARLEM 28 apr. 1765
Gerrit:
V. Michiel Pieterman uit Duitsland
M. Bartha van Dijk
BRON: DTB HAARLEM, dopen 1765.
 

Notitie bij het overlijden van Gerrit:
Ovl. HAARLEM 11 juli 1819 In het huis gelegen in de Kroonepoort aan de Bakenessergracht W1 no 694 is overleden, Gerrit Pieterman, 53 jr., opperman, geboren alhier den 28 maart 1766, man van Elisabeth Smit. Nalatende kinderen, geen vaste goederen.
BRON: Burg.St. HAARLEM, overlijdensregister 1819.
 

Notitie bij het overlijden van Johanna Catharina Elizabeth:
Ovl. HAARLEM 18 nov. 1824 Elisabeth Smit, overleden in de Kroonepoort aan de Bakenessergracht W1 no 694, weduwe van Gerrit Pieterman, van beroep koopvrouw, geboren 16 december 1770 te Amsterdam.
BRON: Burg.St. HAARLEM, overlijdensregister 1824.
 

Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Johanna Catharina Elizabeth:
Tr. HAARLEM 13 mei 1798
Gerrit Pieterman, J.M. van Haarlem
en
Elisabeth Smit, J.D. van Amsterdam
BRON: DTB HAARLEM, trouwen 1798
 

 

 

54. David van Gulik, geb. Haarlem 5 juli 1775, metselaar (1840), † Haarlem 13 mei 1840, tr. Haarlem (Sch.) 29 sept. 1805

 

55. Maria Smit, geb. Haarlem 15 maart 1779, † ald. 18 febr. 1833.

Uit dit huwelijk:

a. Helena Maria, zie 27.

b. Joannes (Jan) van Gulik, geb. Haarlem 1810, † Haarlem (in het Krom W1 nr. 504) 14 maart 1820.

c. Maria Helena van Gulik, geb. Haarlem 1812, † Haarlem (Groot Heiligland 44-f) 3 okt. 1880.

d. Anna van Gulik, geb. Haarlem 4 aug. 1816, † Haarlem (in het Krom W1 504) 27 okt. 1818.

e. Dirk van Gulik, geb. Haarlem 1819, † ald. 20 dec. 1821.

Notitie bij het overlijden van David: Ovl. HAARLEM 13 MEI 1840 Overleden Hagestraat W2 no 506, David van Gulik, 64 jr., zonder beroep, ald. gewoond, geboren 5-7-1775 alhier, wedn. van Maria Smit, nalatende kinderen doch geen vaste goederen.
BRON: Burg.St. HAARLEM, overlijdensregister 1840.
 

Notitie bij het overlijden van Maria:
Ovl. HAARLEM 18 febr. 1833 Maria Smit, 53 jr., wonende en overl. Kleine Houtstraat W3 no 247, zonder beroep, geboren alhier 15-3-1779, huisvrouw van David van Gulik, nalatende kinderen doch geen vaste goederen.
BRON: Burg.St. HAARLEM, overlijdensregister 1833.
 

Notitie bij het huwelijk van David en Maria: Tr. HAARLEM 29 sept. 1805 (Schepenen)
David van Gulik
en
Maria Smit
 

 

 

56. Johan Casper Eichhorn, ged. Haselünne (Koninkrijk Hanover) 12 april 1800, bleekersknecht (1820), † Amsterdam 1 febr. 1854, tr. Velsen 17 dec. 1820

 

57. Anna Margaretha Wevers, ged. Ameren (St. George) (Cleve) 15 april 1795, bleekersdienstbode, dagloonster (1820), † Amsterdam 16 mei 1856.

Uit dit huwelijk:

a. Johannes Eichhorn, geb. Bloemendaal 5 febr. 1821, † Velsen 15 aug. 1878, tr. Klazina van der Wiel, geb. Noordwijkerhout 1820, † Velsen 7 juni 1879.

b. Hendrik, zie 28.

c. Willem Eichhorn, geb. Velsen 27 aug. 1823, † Bloemendaal 23 dec. 1856.

d. Christiaan Eichhorn, geb. Velsen 14 mei 1825, † ald. 9 dec. 1839.

e. Theodorus Eichhorn, geb. Velsen 16 febr. 1827, smid en wagenmaker a/d Kleverlaan 7, Haarlem, † Haarlem 22 juli 1892, tr. 1e Maria Johanna Greeve, geb. Haarlem 7 juli 1816, † ald. 30 dec. 1889; tr. 2e Haarlem 12 juni 1890 Maria Verwoerd, geb. Haarlem 1825.

f. Elisabeth Eichhorn, geb. Velsen 2 juni 1828, † ald. 14 okt. 1829.

g. Wilhelmina Eichhorn, geb. Velsen 10 aug. 1829, † Haarlemmerliede en Spaarnwoude 29 mei 1867, tr. Spaarnwoude 28 nov. 1852 Theodorus Kortekaas, geb. 1827, zn. van Huybert en Jannetje of Johanna Heynsbergen.

h. Frederik Eichhorn, geb. Velsen 2 aug. 1831, † ald. 30 aug. 1831.

i. Margareth Eichhorn, geb. Velsen 12 juni 1833, Tapster 1871-, tr. 1e Haarlem 28 jan. 1857 Conrad Johannes Edelhauser, geb. Haarlem 1832, Bloemistknecht 1857-, † Bloemendaal 11 juli 1869; tr. 2e Haarlem 20 sept. 1871 Hermanus Hieronymus Josephus Heijnsbergen, geb. Haarlem 1843, smit 1871-.

j. Anthony Eichhorn, geb. Velsen 11 sept. 1834.

Notitie bij de geboorte van Johan Casper: Ged. HASELÜNNE (KONINGKR. HANOVER) 12 apr. 1800
Johan Casper:
V. Salomon Eichhorn
M. Wilhelmina Westhuy
G. Johan Casper Schulte en Anne Marie Brockman
BRON: Extract Doopregister HASELÜNNE.
 

Notitie bij de geboorte van Anna Margaretha: Ged. AMEREN ST. GEORGE 1795
Anna Margaretha:
V. Wilhelm Wefers
M. Maria Agatha Lauven
G. Petro Wevers en Maria Margaretha Lauven
BRON: Extract Doopregister AMEREN ST GEORGE
 

Notitie bij het huwelijk van Johan Casper en Anna Margaretha: Tr. VELSEN 17 dec. 1820 Johan Casper Eichhorn, 20 jr., bleekersknecht, geb. Haselünne in Hanover, won. onder Velsen, zn. van Johannes Salomon Eichhorn, ovl. Neuenkirchen in Hülsen 7 juli 1812 en van Wilhelmina Dessing(?) en Anna Margaretha Wevers, 25 jr., bleekersdienstmaagd, geb. Ameren St. George, won onder Velsen, dr. van Willem Wevers en van Agatha Loven, ovl. Roermond 18 juli 1811.
OVERGELEGD: Doopakten bruidspaar. Doodakten vader bruidegom en moeder bruid. Akte tot toestemming huwelijk door vader bruid.
TEKENEN AKTE: Bruidegom en getuigen tekenen akte, terwijl de bruid verklaart niet te kunnen schrijven of tekenen.
BRON: Burg. St. VELSEN, huwelijksregister 1820, akte nr. 16.
 

Notitie bij het huwelijk van Maria Johanna en Theodorus: weduwnaar van maria johanna greeve

Notitie bij het huwelijk van Maria en Theodorus: weduwe van willem van der haas

 

 

 

58. Hendrik Teeuwen, geb. Gastel, bouman (1831), † Soerendonk 10 dec. 1831, tr. Budel 17 jan. 1819

 

59. Maria Slenders, geb. Budel, tr. 2e Budel 25 jan. 1834 Joannes Noten, geb. Budel, zn. van Hendrik en Hendrina Meeuwsen.

 

 

 

60. Jan Jansen, tr.

 

61. Elisabeth Teeuwen.

Uit dit huwelijk:

a. Balthazar, zie 30.

b. Andries Jansen, geb. 1823, Bleekersknecht(1823). [Haarlem 1823-]

 

 

 

62. Jacobus van Roderijs, geb. Hazerswoude 1 okt. 1767, landbouwer (1829), † Haarlem 13 maart 1829, tr. Haarlem (Schepenen) 11 mei 1800

 

63. Anna van Steenderen, ged. Haarlem 10 febr. 1782, † ald. 4 juli 1856.

Uit dit huwelijk:

a. Joanna van Roderijs, geb. Oegstgeest/poelgeest 1803, tr. Haarlem 19 april 1826 Teunis Heemskerk, geb. Stompwijk 1795, landbouwer 1826-.

b. Adriana van Roderijs, geb. Oegstgeest 1806, tr. Haarlem 13 juni 1832 Gerhardus Haik, geb. ’s-Graveland 1804, schippersknecht 1832-.

c. Cornelia van Roderijs, geb. Sassenheim 15 febr. 1809, † Haarlem 27 april 1820.

d. Helena van Roderijs, geb. Haarlem 3 mei 1813, † ald. 25 jan. 1820.

e. Elias van Roderijs, geb. 1818, boerenknecht(1848). [Schoten 1848-]

f. Johanna Maria, zie 31.

Notitie bij het overlijden van Jacobus:
OVL. HAARLEM 13 maart 1829 Overleden den 13e, Jacobus van Roderijs, 61 jr., won. en ovl. aan de Zijlweg W3 no 258, beroep landbouwer, geb. 1e oktober 1767 te Hazerswoude, man van Anna van Steenderen, nalatende minderjarige kinderen en vaste goederen.
Bron: Burg. St. Haarlem, overlijdensregister 1829
 

Notitie bij de geboorte van Anna:
GED. HAARLEM 10 februari 1782 Antje:
V: Paulus van Steenderen
M: Jansje Luites(n) (Jannetje Cornelis Luit)
Bron: DTB Haarlem, dopen R.C. Statie Begijnehof 1782.
 

Notitie bij het overlijden van Anna:
OVL. HAARLEM 7 april 1856 Overleden Antje van Steenderen, won. Zijlweg W3 no 258, 74 jr., geb. alhier, beroep zonder, weduwe van Jacobus van Roderijs, dochter van Paulus van Steenderen en Jansje Luiten, beide overleden.
 

Generatie VII

 

64. Jan Arendse Wil(t)schut, geb. IJsselstein 8 mei 1712, † Molenaarsgraaf 14 aug. 1758, tr. 1e Brandwijk 9 (mnd. onb.) 1736 Barbara Abrahamse Groenevelt; tr. 2e Molenaarsgraaf 25 aug. 1754

 

65. Lijsbeth van Hofwegen, geb. Sliedrecht 14 sept. 1721.

Uit dit huwelijk:

a. Barber Wildschut, geb. Molenaarsgraaf 6 juli 1755.

b. Jacob Janse, zie 32.

c. Aantie Wildschut, ged. Molenaarsgraaf 28 aug. 1757, tr. 17 april 1778 Johannes Blokland, geb. Neder-Hardinxveld.

d. Jan Wildschut, ged. Molenaarsgraaf 3 febr. 1759.

Notitie bij het huwelijk van Jan Arendse en Lijsbeth: Jan Arendse ontr./tr. (1) Brandwijk 12.8/2.9.1736 Barbara Abrahamse Groenevelt geb. Blokland dr. van Abram Groenevelt
Uit eerste huwelijk Jan Wil(t)schut:
1. Barbera ged. Brandwijk 16.3.1738
2. Barbera ged. Brandwijk 24.5.1739
3. Adriaan ged. Brandwijk 21.8.1740
4. Aantje ged Molenaarsgraaf 26.11.1741
5. Barber ged. Molenaarsgraaf 26.11.1741
6. Adriaan ged. Molenaarsgraaf 27.6.1745
7. Jan ged. Molenaarsgraaf 5.10.1748
8. Bart ged. Molenaarsgraaf 1.1.1751
9. Barber ged. Molenaarsgraaf 11.3.1753
ovl. Alblasserdam 25.3.1828
ontr./tr. Brandwijk 5/28.1.1781
Hermanus Lopik
geb. Brandwijk
ovl. vóór 25.3.1828
 

Notitie bij de geboorte van Jan:
bij de geboorte werd zijn moeder terzijde gestaan door Pieter Arendse Hoogendoorn, daar de vader al was overleden.
 

 

 

66. Teunis de Stigter, ged. Kedichem 12 febr. 1736, tr. Kedichem 10 mei 1761

 

67. Jenneke van Gent, ged. Kedichem 21 juni 1739.

Uit dit huwelijk:

a. Jannigje, zie 33.

b. Marie de Stigter, ged. Kedichem 21 aug. 1763.

c. Huibertje de Stigter, ged. Kedichem 12 mei 1765, † Streefkerk 9 okt. 1835, tr. Molenaarsgraaf 3 dec. 1790 Aart den Boer, ged. Stolwijk 7 febr. 1768, † Streefkerk 26 dec. 1819, zn. van Jacobus Laurisz en Helena Beekman.

d. Adriaantje de Stigter, ged. Kedichem 22 nov. 1767.

e. Cornelia de Stigter, ged. Kedichem 15 april 1770.

f. Arie de Stigter, ged. Kedichem 29 aug. 1773.

g. Willemijntje de Stigter, ged. Kedichem 14 juli 1776, † 1854, tr. Jeremias Schaap, geb. 1772, † 1804.

h. Adriana de Stigter, ged. Kedichem 25 juli 1779.

i. Jan de Stigter, ged. Kedichem 7 sept. 1783.

Notitie bij de geboorte van Teunis: Volgens Rene Stubbe gedoopt 12-02-1726

 

 

 

68. Paulus Boonstoppel, ged. Hardinxveld 9 okt. 1747, † Giessendam 21 sept. 1808, tr. Giessendam 8 april 1774

 

69. Maaike Kleyn, ged. Kedichem 24 jan. 1745, † Giessendam 17 febr. 1812.

 

 

 

70. Pieter Stuij, ged. Wijngaarden,ZH 21 dec. 1749, † Giesendam 28 april 1807, tr. Sliedrecht, 29 april 1780

 

71. Jopje (Jaapje) Boer, ged. Sliedrecht 5 jan. 1749, † Giessendam 26 aug. 1827.

 

 

 

76. Rokus de Rover, geb. Hardinxveld 14 jan. 1742, griendbaas, † Hardinxveld 14 maart 1829, tr. Hardinxveld 19 okt. 1770

 

77. Marrigje van Herpen, geb. Hardinxveld 9 aug. 1744, † ald. omstr. 1778.

 

 

 

80. Barnhardus van Ranswijk, begr. Amsterdam(Franse kerk; Waalse kerk) 17 nov. 1781, tr.

 

81. Geertruyd van Telgen, begr. Amsterdam (Franse kerk; Waalse kerk) 27 april 1781.

Uit dit huwelijk:

a. Jacobus, zie 40.

b. Johannes Timotheus van Ranswijk, geb. Zwartsluis (Ov.) omstr. 1733, begr. Amsterdam omstr. 1794, tr. (ondertr. Amsterdam 18 maart) 1764 Lucretia Reuvens, geb. Amsterdam omstr. 1736, begr. ald. 4 april 1797, dr. van Anthony en N.N. N.N..

c. Anna maria van Ranswijk, ged. Amsterdam 23 aug. 1741.

Notitie bij het overlijden van Barnhardus:
Begr. Amsterdam 17 nov. 1781 (Franse kerk; Waalse kerk)
Saterdag Bernardus van Ranswijk op de
Princegragt bij de Leydsestraat
No 6 (HW) K.Gr. 15.-
(Bron: DTB Amsterdam, begraafboek 1781, 1132/147, (Waalse kerk))
 

Notitie bij het overlijden van Geertruyd:
Begr. Amsterdam 27 apr, 1781 (Franse kerk; Waalse kerk)
Geertrui van Telgen Huijsvrouw
van Barnhardus van Ranswijk
op de Princegragt bij de Leydse Straat
LT No 6 K.Gr. 15.-
(Bron: DTB Amsterdam, begraafboek 1781, 1132/144, (Waalse kerk))
 

 

 

82. Barend Groen, ged. Amsterdam 3 sept. 1702, Stratenmakersbaas(1740), † Amsterdam omstr. 1773, tr. 2e Amsterdam omstr. 1759 Catharina Steenveld; tr. 1e (ondertr. Amsterdam 13 dec. 1743)

 

83. Gouda de Leeuw, begr. Amsterdam vóór 1759, tr. 1e Matthijs Verschuur, † vóór 1743.

Uit dit huwelijk:

a. Ariaantje, zie 41.

b. Femma Elisabeth Groen, ged. Amsterdam 10 april 1748, begr. Amsterdam (Westerkerk) 27 aug. 1789, tr. 1e Amsterdam (Nieuwe Kerk) 19 mei 1768 Hendrik Steenveld, geb. Amsterdam omstr. 1743, begr. Amsterdam (Westerkerk) 30 okt. 1783, zn. van N.N. en Maria Buis; tr. 2e Amsterdam omstr. 1788 Thomas Jansen.

Notitie bij de geboorte van Barend:
Ged. AMSTERDAM 3 sept. 1702 (Noorderkerk)
V. Groen Claes
M.Barents Grietje
K. Barent
Jaar 1702 Maand September Dag 3
BRON: DTB AMSTERDAM, doopboek 1702, 47/77 (Noorderkerk).
 Notitie bij
Gouda:
afkomstig van Lienden
 

Notitie bij het huwelijk van Barend en Gouda:
Ontr. AMSTERDAM 13 dec. 1743.
Vrijdag 13 dec. 1743 Barend Groen, van a, oud 44(41?) jr., in de Leijdsedwarsstraat geass. met Herman Poelhuys Gouda de Leeuw, van Linden, wed. Matthijs Verschuur, op de Baangracht.

Het was Gouda de Leeuw’s tweede huwelijk. Zij was weduwe van Matthijs Verschuur. Uit dit huwelijk had zij een dochter Margaretha Verschuur. Deze was getrouwd met Johannes de Vos.
 

Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Femma Elisabeth:
ontr. Amsterdam 6 mei 1768
Compareerden als voren, Hendrik Steenveld van Amst= Geref= Oud 25 Jaar op De Louwrier Gragt Geadst= Met zijn Moeder Maria Buis Femma Eliesabet Groen van Amst Geref= Oud 20 Jaar op de Baangragt Geadst= met haar Vader Barent Groen
 

 

 

84. Hendrik van Dijck, Hoekvliet, ged. s’ Gravenhage (Kl.k.) 29 juli 1678, † Voorburg, (huis Hoekvliet) 24 juni 1755, tr. s’ Gravenhage (Kl.k.) 17 april 1712

 

85. Louisa Blotelingh, ged. s’ Gravenhage (Gr.k.) 13 febr. 1692, † s’ Gravenhage 16 april 1771.

Uit dit huwelijk:

a. Margaretha van Dijck, ged. s’ Gravenhage (Nw.k.) 4 juni 1713, † 21 jan. 1759, tr. Scheveningen 16 april 1738 Abraham van Wijn, geb. 16 okt. 1715, solliciteur - mil., † s’ Gravenhage 21 aug. 1784, zn. van Willem en Cornelia van der Stoppel.

b. Nicolaas van Dijck, geb. s’ Gravenhage 10 aug. 1714, ged. s’ Gravenhage (Nw.k.) 12 aug. 1714, 2e luit. in Statend., reg. Prins van Brunswijk - Lunenburg, † Grave 29 sept. 1806, tr. Beers 19 juli 1750 Anna Catharina van Diependaal, geb. Grave 24 nov. 1722, † ald. 14 april 1784, dr. van Johannes en Cunera Velters.

c. Doodgeboren van Dijck, geb. 5 aug. 1715, † 5 aug. 1715.

d. Abraham van Dijck, geb. s’ Gravenhage 31 okt. 1716, † Kedichem, Leerdam 17 sept. 1779.

e. Ds. Johannes van Dijck, ged. s’ Gravenhage (Nw.k.) 22 maart 1718, Pred. te Namen 1749-, Pred. te Maastricht 1757-, Prof. theol. te Maastricht 1764-, † s’ Gravenhage 6 okt. 1798, tr. 1e Scheveningen 11 juli 1747 Anna maria van Kervel, ged. s’ Gravenhage (Gr.k.) 23 jan. 1726, † Maastricht 27 okt. 1781, dr. van Alexander en Maria Catharina Collard; tr. 2e Scheveningen 5 juli 1784 Anna Adriana Verschuring, geb. s’ Gravenhage 8 dec. 1726, † Maastricht 4 dec. 1792, dr. van Hendrik en Adriana van Someren.

f. Geertruid van Dijck, geb. s’ Gravenhage 21 sept. 1720, ged. s’ Gravenhage (Nw.k.) 22 sept. 1720, † 19 juli 1721.

g. Lodewijk Carel, zie 42.

h. Geertuid van Dijck, geb. s’ Gravenhage 12 sept. 1724, ged. s’ Gravenhage (Kl.k.) 15 sept. 1724, Zeepzieder te Delft, † Delft 25 maart 1786, tr. Namen David Franciscus Pijll, geb. Maastricht 5 okt. 1723, † Delft 31 aug. 1776, begr. Delft (O.k.) 6 sept. 1776, zn. van Wilhelmus Warnerus en Anna Magdalena Sylvius.

 

 

 

86. Everard (Evert) Voorthuis, ged. Zwolle 23 dec. 1696, graanhandelaar, begr. Broerenchurch 3 april 1733, tr. 1e Windesheim (bij Zwolle) 16 juli 1719 Anna Margareta Biermans, † Zwolle 1726, begr. Michaelchurch op de lage Choir 5 juli 1726; tr. 2e Windesheim (bij Zwolle) 2 nov. 1726

 

87. Margareta (Grietje) van Oldenhof.

Uit dit huwelijk:

a. Elsjen Voorthuis, ged. Zwolle 5 sept. 1728.

b. Hendrica, zie 43.

c. Anna Voorthuis, ged. Zwolle 11 sept. 1732.

 

 

 

92. Laurentius (Laurens) Lazarom, ged. Roosendaal 20 maart 1733, soldaat, begr. s’ Gravenhage 20 jan. 1801, tr. 1e Den Haag 19 jan. 1755 Geertruida van Rijn, geb. Den Haag 1734, begr. ald. 28 juni 1759; tr. 2e Den Haag 15 aug. 1762

 

93. Magdalena (Helena) Fiering, ged. s’ Gravenhage 28 okt. 1736, † Amsterdam 24 maart 1810.

Uit dit huwelijk:

a. Johannes Franciscus Lazarom, geb. Wassenaar, ged. s’ Gravenhage 5 febr. 1761, † ald. 25 jan. 1839, tr. 1e s’ Gravenhage 4 mei 1783 Barbara Hoornbeek, geb. Voorburg; tr. 2e s’ Gravenhage 8 aug. 1784 Sibilla Visser, ged. s’ Gravenhage 18 nov. 1760, † ald. 23 aug. 1841.

b. Wilhelmus Theodorus Lazarom, ged. Den Haag 4 april 1763.

c. Henricus Laurentius Lazarom, geb. Wassenaar, ged. Den Haag 5 nov. 1764, † ald. 8 juli 1784.

d. Gerardus Franciscus (Gerrit) Lazarom, geb. Wassenaar, ged. s’ Gravenhage (Oude Molstraat Kerk) 11 mei 1766, smid te Loosduinen, † Loosduinen 15 nov. 1839, tr. 1e Wassenaar 4 nov. 1804 Agatha Jansdr Heinsbergen, ged. Wassenaar 8 maart 1779, † Monster 22 jan. 1811; tr. 2e Loosduinen 19 sept. 1812 Maria Magdalena van der Meer, ged. Den Haag of Loosduinen 13 okt. 1776, † Loosduinen 8 okt. 1839.

e. Laurentius Lazarom, geb. Wassenaar, ged. Den Haag 5 febr. 1768, † ald. 16 maart 1768.

f. Laurentius Lazarom, geb. Wassenaar, ged. Den Haag 24 febr. 1769, schoenmaker, † Den Haag 10 jan. 1841, tr. Den Haag 28 april 1824 Josijna Alida van Son, geb. Den Haag 18 juli 1783, dienstbode, † Den Haag 15 febr. 1855, dr. van Pieter en Jacoba Warmond.

g. Franciscus (Frans), zie 46.

h. Magdalena Lazarom, ged. Wassenaar 13 maart 1773, tr. Den Haag 5 dec. 1801 Petrus Swabe, geb. ’s Hertogenbosch omstr. 1774, Ambtenaar.

i. Theodorus Lazarom, geb. Wassenaar, ged. Wassenaar 18 nov. 1774, † ald. 31 jan. 1775.

j. Theodorus Lazarom, geb. Wassenaar, ged. Wassenaar 23 april 1776, † ald. 6 juni 1776.

k. Theodorus Laurentius Lazarom, geb. Wassenaar, ged. Wassenaar 2 maart 1778, schoenmaker; bode; bediende, † Wassenaar 24 febr. 1854, tr. 1e Den Haag 29 okt. 1797 Guliana van der Sluis, geb. Oss omstr. 1771, † Den Haag 31 okt. 1834; tr. 2e Den Haag 22 april 1835 Maria Grovermans, geb. Den Haag omstr. 1790, † vóór 18 juni 1845; tr. 3e Den Haag 18 juni 1845 Maria Francisca Steenbergen, geb. omstr. 1790.

l. Joanna Lazarom, geb. Den Haag, ged. Wassenaar 9 okt. 1779.

Notitie bij het huwelijk van Agatha Jansdr en Gerardus Franciscus (Gerrit): 5 kinderen

Notitie bij het huwelijk van Maria Magdalena en Gerardus Franciscus (Gerrit): 5 kinderen, waarvan de eerste is: Gerardus Nederpelt genaamd Lazarus

 

 

 

94. Johannes Straatsbach(g), tr.

 

95. Fransje Groenewegen.

 

 

 

96. Frans Willemse, geb. Bergeijk omstr. 1744, Werkman(1811), † Bloemendaal 16 maart 1818, tr. Heemstede (Crayenest) 20 dec. 1772

 

97. Maria ter Steege (Tersteeg), ged. Heemstede 16 maart 1753, † Bloemendaal 22 juli 1818.

Uit dit huwelijk:

a. Jan, zie 48.

b. Fransijntje Willemse, ged. Heemstede 10 sept. 1775, † Haarlem 6 sept. 1852, tr. Heemstede 8 febr. 1801 Pieter Johan Umans, geb. Hamont (in ´t land van Luik) 15 juli 1771, Bouwman (1814); Landbouwer (1825), † Haarlemmerliede 31 juli 1825, zn. van Leonardus en Dina van der Voort.

c. Aaltje Willemse, ged. Heemstede 3 febr. 1777.

d. Hendrik Willemse, ged. Heemstede 18 maart 1778, begr. ald. 22 jan. 1799.

e. Helena Willemse, ged. Heemstede 6 sept. 1779, begr. ald. 16 okt. 1780.

f. Petrus Willemse, ged. Heemstede 21 maart 1781.

g. Gerrit Willemse, ged. Heemstede 24 aug. 1782.

h. Willem Willemse, ged. Heemstede 3 april 1784, Aardwerker(1819); Houtvestersknecht(1834), † Haarlem 13 jan. 1834, tr. Catharina Koene, geb. Nederweert 29 maart 1783, † Haarlem 11 april 1839.

i. Antonie Willemse, ged. Heemstede 4 nov. 1785, Werkman(1814), † Heemstede 5 juni 1842, tr. Heemstede 18 mei 1814 Engelina Ingeveld, geb. Heemstede 1792, Naaister(1814); Werkster(1846, 1851), dr. van Govert en Engelina Grutters.

j. Johannes Franciscus Willemse, ged. Heemstede 1 febr. 1789.

k. Jacobus Joannis Willemse, ged. Heemstede 14 maart 1791, † ald. 8 juni 1791.

l. Hillegundis Willemse, ged. Heemstede 18 maart 1793, Kleerblekersmeid(1820), † Haarlem 11 juli 1863, tr. Heemstede 10 mei 1820 Jacobus Coppen, geb. Heemstede omstr. 1793, Kleermaker(1820; 1849), † 1863, zn. van Jan en Geertrui Proenen.

m. Gerardus Willemse, ged. Heemstede 10 dec. 1796, Landman, landbouwer(1823/ ´28/ ´33/ ´63), † Haarlemmerliede 19 mei 1863, tr. Haarlemmerliede (met Noord Schalkwijk en Hofambagt) 2 febr. 1823 Anna Bezie, geb. Zandvoort 14 juli 1803, † Haarlemmerliede 22 febr. 1828, dr. van Alberti Bezu en Marijtje Schuite/Struijte.

Notitie bij de geboorte van Frans: Geb. Bergeijk ca 1740
Bron: Burgelijke Stand Bloemendaal, overlijdensregister 1818
 

Notitie bij het overlijden van Frans: Geven Evert van den Berg, 69 jr., en Jan Sonneveld, 43 jr., jager, beide won. Bloemendaal, het overlijden aan van Frans Willemse, 74 jr., zonder beroep, in deze gemeente des avonds tien uren, geb. Maseijk in de Majorie van den Bosch den ???, nalatende zes kinderen, gene vaste goederen, overleden 16 maart 1818. (Bron: bs Bloemendaal, ovl register 1818).
 

Notitie bij de geboorte van Maria ter:
Gedoopt 16 maart 1753
Marijtje fil: Jan Terstegen et Aaltje Jans
Suscept: Gerrit Terstegen et Margriet Jans (Bennebroek),
 

Notitie bij het overlijden van Maria ter:
Op 28 juli 1818 geven Dirk van der Velden, bouwman, 48 jr., en Jan Zonneveld, jager, 33 jr., beide won. Bloemendaal, het overlijden aan van Maria Tersteeg, oud 66 jr., ´s morgens ten tien uren in de gemeente Bloemendaal in ???, geb. Bennebroek, weduwe van Frans Willemse, nalatende zes kinderen en geen vaste goederen, overleden 28 juli 1818
(Bron: bs Bloemendaal, ovl register 1818)
 

Notitie bij het huwelijk van Frans en Maria ter: Frans Willemse et Marijtje ter Steege
Festes pluvimi et communitate (Crayenest)
Bron: RANH, DTB Heemstede, RK Trouwboek 1742 1810, nr. 28B, blz. 367
 

Notitie bij de geboorte van Fransijntje:
Ged. Heemstede 10 september 1775
Francijntje fill: Frans Willemse et Marijtje ter Stegen
Suscept: Jan ter Stegen et Hijltje Laars (Crayenest)
(DTB Heemstede, RK Doopboek 1742 1786, nr. 28A, blz. 161 (RANH)),
 

Notitie bij het overlijden van Fransijntje:
Op 8 sept. 1852 geven Leendert Ruigrok, landbouwer, 53 jr., won. in de Molensteeg en Andries Graal, werkman, 57 jr., won. aan de Bakenessergracht, beide te Haarlem, het overlijden aan van Fransijntje Willemse, zonder beroep, 77 jr., geb. Heemstede, won. Molensteeg W1 no 375 te Haarlem, wed. van Pieter Umans, dr. van Frans Willemse(ovl.) en van Maria ter Steege(ovl.), overleden 6 sept. 1852 des namiddag ten zes ure.
(BS Haarlem, overlijdensregister 1852, akte blz. 126).
 

Notitie bij het huwelijk van Pieter Johan en Fransijntje:
Pieter Johan Umans et Francijntje Willems
pluvimi ex com (Crayenest)
(Bron: DTB Heemstede, rk trouwboek 1742 1810, nr. 28B, blz. 405 (RANH))

Impost trouwen 17 jan 1801
Heeft Francijntje Willems, Jongedochter, geboren en wonende alhier, haar aangebracht als Bruid van Pieter Johan Umans, Jongeman, wonende te Velzen, onder..........Pro Deo
(Bron: DTB Heemstede, trouwen boek 21, blz. 48 (RANH))
 

Notitie bij het overlijden van Pieter Johan:
Op 1 aug. 1825 geven Cornelis van der Marel, landbouwer, 54 jr., (naaste gebuur), en Arie Verbeek, landbouwer, 46 jr., (mede gebuur), beide won. te Haarlemmerliede, het overlijden aan van Pieter Umans, landbouwer, 54 jr., geb. te Hamont in ´t land van Luik den 15 juli 1771, won. en ovl. te Haarlemmerliede, huis no 5, gehuwd met Francijntje Willemse (hebbende geen kinderen), won. als voren, zn. van Leonardus Umans (ovl.) en Dina van der Voort (ovl.), overleden 31 juli 1825
(BS Haarlemmerliede, overlijdensregister 1825, akte blz. 2)
 

Notitie bij het overlijden van Willem:
Op 16 jan. 1834 geven Jan van Bijzen, 57 jr., aanspreker, won. Schachelstraat en Jan van Bijzen, 57 jr., aanspreker, won. Schachelstraat , beide te Haarlem, het overlijden aan van Willem Willemse, 49 jr., houtvestersknecht, geb. 3 april 1784 te Heemstede, won. en overleden op de Molenweg BW3 no 170 te Haarlem, man van Catharina Koene, nalatende kinderen doch geen vaste goederen, ovl. 13 jan. des morgens ten zes uren
(BS Haarlem, overlijdensregister 1834, akte blz. 8).
 

Notitie bij het huwelijk van Catharina en Willem:
Kinderen van Willem en Catharina:
1 Maria Willemse, geboren op maandag 15 maart 1813 in Spaarnwoude
Religie: rk
Maria trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 11 mei 1836 in Haarlem met Petrus Wilhelm Meyer, ongeveer 25 jaar oud. Petrus Wilhelm is geboren omstreeks 1811 in Haarlem, zoon van Petrus Bernardus Meijer en Anna van Aardenbruggen.
Beroep: Kleermaker(1836)
Religie: rk

2 Francijntje Willemse, geboren op zaterdag 3 september 1814 in Spaarnwoude.
Religie: rk

3 Francina Willemse, geboren op woensdag 11 oktober 1815.
Francina is overleden op dinsdag 7 september 1847 in Heemstede, 31 jaar oud.
Beroep: Bleekersdienstbode(1844)
Religie: rk
Francina trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 3 juli 1844 in Heemstede met Pieter Hendriks, ongeveer 30 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1814 in Heemstede, zoon van Pieter Hendriks en Francina van Schooten.
Beroep: Sjouwerman(1844)
Religie: rk

4 Petrus Johannes Willemse, geboren op maandag 5 mei 1817 in Heemstede.
Religie: rk

5 Johannes (Jan) Willemse, geboren op donderdag 12 augustus 1819 in Haarlem.
Religie: rk

6 Willem Willemse, geboren omstreeks 1823 in Haarlem.
Religie: rk

Notitie bij het overlijden van Catharina:
13 april 1839 geven Jan van Rijzen, 62 jr., aanspreker, won. Schachelstraat en Pieter Uurbanus, 65 jr., aanspreker, won. als voren, beide te Haarlem, het overlijden aan van Catharina Koene, zonder beroep, 56 jr., geb. 29 mrt. 1783 te Nederweert, provincie Noord Brabant, won. en ovl. op de Molenweg BW3 no 170 te Haarlem, weduwe van Willlem Willemse, nalatende kinderen doch geen vaste goederen, ovl. 11 april 1839 des namiddags ten twee uren
(BS Haarlem, overlijdensregister 1839, akte blz. 49).
 

Notitie bij het huwelijk van Engelina en Antonie: Trouwen Heemstede 18 mei 1814
Anthony Willemse, werkman, 29 jr., geb. en wonende te Heemstede, zn. van Frans Willemse, werkman en van Maria ter Steege, beide won. te Heemstede en Engelina Ingeveld, naaister, 22 jr., geb. en won. te Heemstede, dr. van Govert Ingeveld(ovl.) en van Engelina Grutters, won. Heemstede.
TEKENEN AKTE: door bruidegom, vader bruidegom en getuigen, terwijl de bruid, moeder bruidegom en moeder bruid verklaren niet te kunnen schrijven.
(BS Heemstede, huwelijksregister 1814)

Notitie bij het overlijden van Hillegundis:
Op 13 juli 1863 geven Johannes Coppen, 42 jr., kleermaker, zoon en Petrus Kottman, 23 jr., smid, beide won. Haarlem, het overlijden aan van Hillegundis Willemse, 69 jr., geb. Heemstede, won. Haarlem, zonder beroep, weduwe van Jacobus Coppen, dr. van Frans Willemse(ovl) en van Marijtje Tersteeg(ovl), indertijd echtelieden, overleden 11 juli 1863 des voormiddags ten elf ure in een huis staande aan de Korte Rozenstraat W6 no 420.
(BS Haarlem, overlijdensregister 1863, akte blz. 420).
 

Notitie bij het huwelijk van Jacobus en Hillegundis:
Hillegundis Willemse, kleerblekersmeid, 26 jr., geb. en won. Heemstede, dr. van Frans Willemse(ovl), en van Marijtje Tersteeg(ovl), en Jacobus Coppen, kleermakersknecht, 27 jr., geb. Heemstede, won. Haarlem, zn. van Jan Coppen(ovl) en van Geertrui Proenen(ovl).
OVERGELEGD: Doodextracten ouders bruid en ouders bruidegom
TEKENEN AKTE: Akte getekent door bruidegom en getuigen, terwijl de bruid verklaart niet te kunnen schrijven.
(BS Heemstede, huwelijksregister 1820)


Kinderen van Hillegonda en Jacobus:
1 Johannes (Jan) Coppen, geboren omstreeks 1820 in Haarlem.
Religie: rk

2 Franciscus Coppen, geboren omstreeks 1822 in Haarlem.
Religie: rk

3 Maria Geertruida Coppen, geboren omstreeks 1824 in Haarlem.
Religie: rk

4 Petrus (Pieter) Coppen, geboren omstreeks 1826 in Haarlem.
Religie: rk

5 Maria Coppen, geboren omstreeks 1828 in Haarlem.
Religie: rk

6 Anna Coppen, geboren omstreeks 1833 in Haarlem.
Religie: rk

7 Euphemia Coppen, geboren omstreeks 1837 in Haarlem. Euphemia is overleden op donderdag 12 augustus 1852 in Haarlem, ongeveer 15 jaar oud.
Religie: rk

Notitie bij het overlijden van Gerardus:
Op 22 mei geven Johannes Groen, landbouwer, 39 jr., won. alhier, behuwd zoon van de overledene en Heijn Willemse, landbouwer, 26 jr., won. alhier, zoon van de overledene, het overlijden aan van Gerrit Willemse, landbouwer, 67 jr. en 3 maanden, op 19 mei des namiddags ten een ure in een huis staande aan de Schalkwijkerweg in deze gemeente, geb. Heemstede, won. alhier, wedn. van Femmetje Verbruggen, zn. van Frans Willemse en van Mietje Tersteeg, beide overleden, overleden 19 mei 1863.
(Bron: bs Haarlemmerliede, ovl register 1863).
 

Notitie bij het huwelijk van Anna en Gerardus: tr.(1) 02-02-1823 Haarlemmerliede (met Noord Schalkwijk en Hofambagt)
Gerardus Willemse, jongeman, 26 jr., arbeider, geb. Heemstede, won. in de gemeente van Haarlemmerliede te Noord Schalkwijk, meerderjarige zoon van Frans Willemse en Mietje Tersteeg, indertijd echtelieden, beide overleden, zijnde zijne grootouders zo van vaders als moeders zijde volgens mondelinge verklaring door hem en de vier mede hierondergetekende getuigen gedaan, alle insgelijks overleden en Anna Bezu, jongedochter, 20 jr., buiten beroep, geb. Zandvoort, won. Haarlemmerliede te Noord Schalkwijk, minderjarige dochter van Alberti Bezu, landbouwer en van Marijtje Schuite, echtelieden, won. als voren, beide hierbij tegenwoordig en hunne volkomen toestemming gevende.
OVERGELEGD: doop extracten bruidspaar; dood extracten ouders bruidegom
TEKENEN AKTE: Bruidspaar en getuigen tekenen akte, uitgezonderd ouders bruid, die verklaard hebben niet te kunnen schrijven of hun naam te tekenen.
(Bron: bs Haarlemmerliede huwelijksregister 1823, akte nr. 1)


Kinderen van Gerrit en Antje:
1. Franciscus Willemse, geboren op woensdag 21 januari 1824 om 15:30 in Haarlemmerliede
Notitie bij de geboorte van Franciscus:
Fransiscus Willemse, geboren des namiddags om half vier, zn. van Gerardus Willemse, 27 jr. arbeider, en van Anna Bezu, geboren te Noord Schalkwijk Gem. Haarlemmerliede, huis no 3.
GETUIGEN: Arie Verbeek, 44 jr., landbouwer, won. Haarlemmerliede, naaste gebuur en Jan Straatjes, 32 jr., landbouwer, won. Haarlemmerliede, mede gebuur.
(Bron: Burg. St. Haarlemmerliede, geboorteregister 1824)
Franciscus is overleden op vrijdag 17 juli 1891 in Heemstede, 67 jaar oud.
Religie: rk
Franciscus trouwde, 33 jaar oud, op woensdag 14 oktober 1857 in Heemstede met Cornelia Janssen, 36 jaar oud, nadat zij op zondag 4 oktober 1857 in Heemstede in ondertrouw zijn gegaan. Cornelia is geboren op zaterdag 29 september 1821 in Bloemendaal, dochter van Johannes Janssen en Petronella van Maris. Cornelia is overleden op woensdag 5 december 1900 in Heemstede, 79 jaar oud.
Religie: rk
Kind van Franciscus en Cornelia:
a: Gerrit Johannes Willemse, geboren op vrijdag 18 februari 1859 in Bloemendaal

2 Albertus Willemse, geboren op maandag 24 januari 1825 om 03:00 in Haarlemmerliede.
Notitie bij de geboorte van Albertus:
Op 24 jan. 1825 is geboren des voormiddags om 3 uur, Albertus Willemse, zn. van Gerardus Willemse, 28 jr., landbouwer en van Anna Bezu, won. Nd. Schalkwijk, gem. Haarlemmerliede huis no 3.
GETUIGEN: Arie Verbeek, 45 jr., landbouwer, won. Haarlemmerliede, mede gebuur en Jan Straatjes, 33 jr., landbouwer, won. Haarlemmerliede, mede gebuur. (Bron: Burg. St. Haarlemmerliede, geboorteregister 1825)
Albertus is overleden op woensdag 9 mei 1832 in Haarlemmerliede, 7 jaar oud.
Religie: rk

3 Cornelia Willemse, geboren op dinsdag 30 mei 1826 in Haarlemmerliede.
Notitie bij de geboorte van Cornelia:
Op 30 mei 1826 is geboren Cornelia Willemse, des voormiddags ten 8 uur, dr. van Gerardus Willemse, 29 jr., landbouwer en van Anna Bezu, won. Haarlemmerliede huis no 6.
GETUIGEN: Jan Harmen Wesseling, 55 jr., landbouwer, won. Haarlemmerliede, gebuur en Pieter Hageman, 33 jr., arbeider, won. Haarlemmerliede, mede gebuur (Bron: Burg. St. Haarlemmerliede en Spaarnwoude, geboorteregister 1826)
Religie: rk

4 Marijtje Willemse, geboren op dinsdag 30 mei 1826 om 07:30 in Haarlemmerliede
Notitie bij de geboorte van Marijtje:
Op 30 mei 1826 is geboren, des voormiddags om half acht, Marijtje, dr. van Gerardus Willemse, 29 jr., landbouwer, en van Anna Bezie, won. alhier in huis no 6.
GETUIGEN: Jan Harmen Wesseling, 55jr. landbouwer, won. alhier, gebuur en Pieter Hageman, 33 jr., arbeider, won. alhier, mede gebuur. (Bron: Burg. St. Haarlemmerliede en Spaarnwoude, geboorteregister 1826)
Marijtje is overleden op maandag 27 mei 1872 in Haarlemmerliede, 45 jaar oud.
Religie: rk
Marijtje trouwde, 36 jaar oud, op zondag 15 februari 1863 in Haarlemmerliede met Johannes Groen, ongeveer 38 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk:
Haarlemmerliede en Spaarnwoude 15 febr. 1863
Johannes Groen, jongman, 38 jr., landbouwer, geb Spaarnwoude, won. Hillegom, zn. van Gijsbert Groen (ovl) en van Geertje van der Vlugt, landbouwster, won. alhier, indertijd echtelieden en Marijtje Willemse, jongedochter, 36 jr., zonder beroep, geb. en won. Haarlemmerliede, dr. van Gerardus Willemse, landbouwer, won. alhier en van Anna Bezie (ovl.), indertijd echtelieden.
OVERGELEGD: Geboorte akten bruidspaar
Bewijs van voldoening aan de Nationale Militie.
GETUIGEN: Willem Beek, landbouwer, 42 jr., won alhier, stiefbroeder bruidegom. Jacobus van der Vlugt, landbouwer, 63 jr., won. Haarlem, oom bruid. Heijn Willemse, landbouwer, 27 jr., won. alhier, broeder bruid. Jan van der Putte, veldwachter, 43 jr., won. alhier, bekende bruid.
TEKENEN AKTE: Bruidegom en getuigen tekenen akte, terwijl de bruid verklaart niet te kunnen schrijven.
(Bron: Burg. St. Haarlemmerliede en Spaarnwoude, huwelijksregister 1863, akte no 2)

Johannes is geboren omstreeks 1825 in Spaarnwoude, zoon van Gijsbert Groen en Geertje van der Vlugt.
Beroep: Landbouwer(1863)
Religie: rk


Gerardus tr.(2) op zondag 15 juni 1828 in Haarlemmerliede met Adriana (Jaantje) Zandvoort.
Notitie bij het huwelijk:
Gerardus Willemse, weduwnaar van Anna Bezu, 32 jr., landbouwer, geb. Heemstede, won. Haarlemmerliede, zn. van Frans Willemse en van Mietje Tersteeg, indertijd echtelieden, beide overleden, zijnde zijne grootouders zowel van vaders als moeders zijde, volgens mondelinge verklaring door hem en de vier mede hier ondergetekende getuigen gedaan, alle insgelijks overleden (zonder dat echter de plaatsen bekend zijn) en Ariaantje Zandvoort, jongedochter, 31 jr., dienstbaai, geb. Haarlemmerliede onder Hofambagt, won. Haarlemmerliede, meerderjarige dochter van Leendert Zandvoort, landbouwer en van Sijpie van Leeuwen, echtelieden, won. onder Hofambagt voorschreven, hierbij tegenwoordig en hunne volkomen toestemming gevende
GETUIGEN: : Leendert Zandvoort, 79 jr., landbouwer, won. onder Hofambagt, vader bruid: Christiaan Zandvoort, 43 jr., tapper, won. Haarlemmerliede, broeder bruid: Jan Kapteijn, 44 jr., houtzaagmolenaar, won. Zd. Schalkwijk, zwager bruid; Jan Zonneveld, 52 jr., jager, won. in de Vogelezang, goede bekende
OVERGELEGD: doop extracten bruidspaar, dood extracten vorige echtgenote bruidegom, dood extracten ouders bruidegom.
(Bron: bs Haarlemmerliede huw. reg. 1828, akte 2)

Zij is een dochter van Leendert Zandvoort en Sijpie van Leeuwen. Zij is gedoopt op dinsdag 17 oktober 1797 in Haarlemmerliede. Jaantje is overleden op vrijdag 5 april 1833 om 05:00 in Haarlemmerliede.

Notitie bij overlijden van Jaantje:
Op 5 april 1833 geven Jan Wesseling, 63 jr., landman, won. Haarlemmerliede, gebuur en Willem van Lieshout junior, 33 jr., landman, won. Haarlemmerliede, mede gebuur, het overlijden aan van Adriana van Zandvoort, 35 jr., zonder beroep, geb. Spaarnwoude, won. en ovl. binnen deze gemeente ten vijf ure des morgens, huisvrouw van Gerrit Willemse, 37 jr., van beroep landman, won. binnen de Gemeente van Haarlemmerliede te Noord Schalkwijk in Hofambagt, nalatende drie onmondige kinderen, overleden 5 april 1833
(Bron: bs Haarlemmerliede, ovl register 1833)

Beroep: Dienstbaai(1828)
Religie: rk

Kind van Gerrit en Jaantje:
1 Anna Willemse, geboren op zondag 12 juni 1831 om 21:00 in Haarlemmerliede.
Notitie bij de geboorte van Anna:
Op 12 juni 1831 is geboren des avonds om 9 uur, Anna Willemse, dr. van Gerrit Willemse, 36 jr., landbouwer en van Jaan Zandvoort, 35 jr., in huis no 5.
GETUIGEN: Willem van Lieshout, 50 jr., landbouwer, won. Haarlemmerliede, gebuur en Adriaan de Waal Malefijt, 31 jr., landbouwer, mede gebuur (Bron: Burg. St. Haarlemmerliede, geboorteregister 1831)
Religie: rk

Gerardus tr(3) op zondag 18 augustus 1833 in Haarlemmerliede met Feminetje (Femmetje) van Bruggen.
Notitie bij het huwelijk:
Gerardus Willemse 36 jr., landman, geb. Heemstede, won. binnen deze Gemeente, weduwnaar van Adriana van Zandvoort, zn. van Frans Willemse en Mietje Tersteeg, echtelieden, beide overleden en Feminetje van Bruggen, 37 jr. landbouwster, won. onder de jurisdictie der stad Haarlem aan de Zomervaart, geb. Haarlemmerliede, doch gedoopt te Haarlem 3 jan. 1796, weduwe van Dirk Timmers, en eerder weduwe van Dirk Dam, dr. van Joost van Bruggen(ovl.) en van Marijtje Barends, indertijd echtelieden.
GETUIGEN: Johannes Poldervaart, 42 jr., landman, won. Haarlem, goede bekende Lambertus Poldervaart, 34 jr., landman, won. Haarlemmerliede, goede bekende; Marijtje Barends, 64 jr., landbouwster, won. Haarlemmerliede, moeder bruid; Gerrit van Bruggen, 31 jr., landman, won. Heemstede, broeder bruid
OVERGELEGD: doop akte bruidspaar, bewijs dat Gerardus Willemse aan de wet op de Nationale Militie heeft voldaan, dood aktes ouders bruid, ddo aktes vorige echtgenoten bruidegom en bruid, dood akte vader bruid.
TEKENEN AKTE: Bruidegom en drie getuigen tekenen akte, terwijl de bruid en de moeder van de bruid verklaren niet te kunnen schrijven. weduwe van
(Bron: bs Haarlemmerliede, huw. reg. 1833, akte nr. 3

Feminetje is geboren in Haarlemmerliede, dochter van Joost van Bruggen en Marijtje Barends. Zij is gedoopt op zondag 3 januari 1796 in Haarlem. Femmetje is overleden op maandag 26 maart 1860 om 01:30 in Haarlemmerliede.
Notitie bij overlijden van Femmetje:
Op 26 maart 1860 geven Hendrik Willemse, 23 jr., landbouwer, won. alhier, zn. van de overledene en Pieter Sweerts, 50 jr., landbouwer, won. alhier, bekende, het overlijden aan van Femmetje Verbruggen, ruim 64 jr., zonder beroep, geb. te Zuid Schalkwijk en won. alhier, des nachts ten half twee ure in een huis in deze gemeente aan de Schalkwijkerweg, echtgenote van Gerrit Willemsen, landbouwer, won. alhier, dochter van Joseph Verbruggen en Marijtje Barendse, beide overleden, indertijd echtelieden, overleden 26 maart 1860.
(Bron: bs Haarlemmerliede, ovl. register 1860)

Adres: (won. onder de jurisdictie der stad Haarlem a.d. Zomervaart 1833)
Beroep: Landbouwster(1833)
Religie: rk

Kinderen van Gerrit en Femmetje:
1 Pieter Willemse, geboren op vrijdag 9 mei 1834 om 21:00 in Haarlemmerliede.
Notitie bij de geboorte van Pieter:
Op 9 mei 1834 is geboren des avonds om 9 uur, Pieter Willemse, zn. van Gerrit Willemse, 37 jr., landbouwer en van Feminetje van Bruggen, 37 jr., won. gem. Haarlemmerliede.
GETUIGEN: Willem van Lieshout junior, 34 jr., landbouwer, won Haarlemmerliede, gebuur en Engel Hugtenburg, 34 jr., landbouwer, won. Haarlemmerliede, mede gebuur (Bron: Burg. St. Haarlemmerliede, geboorteregister 1834)
Religie: rk

2 Heijn Willemse, geboren op maandag 4 januari 1836 om 04:00 in Haarlemmerliede
Notitie bij de geboorte van Heijn:
Op 5 jan. 1836 geeft Gerrit Willemse, 38 jr., landbouwer, won. Haarlemmerliede, de geboorte aan van zijn zoon Heijn, geboren uit zijne echtgenote Feminetje van Bruggen, 38 jr., won. als voren, op 4 jan. 1836 des morgens ten vier ure.
GETUIGEN: Willem van Lieshout, 36 jr., landbouwer, won. alhier, naaste gebuur en Jan Voorderhaa(?), 39 jr., landbouwer, won. alhier, mede gebuur. (Burg. St. Haarlemmerliede, geboorteregister 1836)
Heijn is overleden op donderdag 2 september 1897 in Haarlemmermeer, 61 jaar oud.
Beroep: Landbouwer(1861); Vrachtrijder(1891)
Religie: rk
BIOGRAFISCH:
Aan de Noord-Schalkwijkerweg 146 (C11) ligt de inmiddels in 1982 gerestaureerde wooning ´De Stolp´. Deze dateerd uit de tweede helft van de negentiende eeuw.
Tussen 1863 en 1876 liet de landbouwer Hendrik of Hein Willemse op deze plek een boerenwoning met een koeienstal en een opslagplaats voor hooi bouwen. In 1876 werd Willem Verzandvoort de nieuwe eigenaar. Tot 1960 hebben verschillende generaties Bergman op deze boerderij geboerd. (Uit: Schalkwijk, een boerengemeenschap onder de rook van Haarlem, door Marcel Bulte 1999, blz. 54,).

Heijn trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 15 mei 1861 in Haarlemmerliede met Gezina Zweers, 26 jaar oud, nadat zij op zondag 5 mei 1861 in Haarlemmerliede in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk:
Trouwen Haarlemmerliede en Spaarnwoude 15 mei 1861
Heijn Willemse, jongeman, 25 jr., landbouwer, geb. en won. Haarlemmerliede, zn. van Gerrit Willemse, landbouwer, won. als voren en van Femmetje Verbrugge (ovl.) indertijd echtelieden en Gezina Zweers, jonge dochter, 26 jr., zonder beroep, geb. en won. Haarlem, dr. van Gerrit Zweers, landbouwer en van Maria Verzantvoort, zonder beroep, echtelieden, won. Haarlem.
OVERGELEGD: Geboorteakten bruidspaar, doodakte moeder bruidegom, bewijs van voldoening aan de Nationale Militie.
GETUIGEN: Pieter Smeets, 51 jr., landbouwer, won. Haarlemmerliede, bekende. Nicolaas van Lieshout, 29 jr., melkverkoper, won. Haarlem, bekende. Jan Schoorl, 35 jr., landbouwer, won. Haarlemmermeer, zwager bruid. Jan van den Raadt, 39 jr., koopman, won. Schoten, zwager bruid.
TEKENEN AKTE: Bruidspaar, vader bruidegom, ouders bruid en getuigen tekenen akte.
(Burg. St. Haarlemmerliede en Spaarnwoude, huwelijksregister 1861, akte no 3)

Gezina is geboren op donderdag 26 maart 1835 in Haarlem, dochter van Gerrit (Gerretje) Zweers en Maria Verz(s)andvoort.

Kinderen van Heijn en Gezina:
1 Gerardus (Gerrit) Willemse, geboren op zaterdag 28 juni 1862 om 16:00 in Haarlemmerliede
Notitie bij de geboorte van Gerrit:
Op 28 juni 1862 is geboren, des namiddags om 4 uur, Gerardus, zn. van Heijn Willemse, landbouwer, 26 jr., won. alhier, in een huis aan de Schalkwijkerweg en van Gezina Zweers, zonder beroep.
GETUIGEN: Pieter Swarts, 52 jr., landbouwer, won. alhier en Puk van Bruggen, 28 jr. landbouwer, won. alhier. (Bron: Burg. St. Haarlemmerliede en Spaarnwoude, geboorteregister 1862)
Beroep: Arbeider(1892); Veehouder
Religie: rk
BIOGRAFISCH:
vestigde zich in Schalkwijk op 16 mei 1907 alwaar hij de boerderij ´Het Bosschje´ pachtte van Johannes Wilhelmus van den Berg. ´Het Bosschje´ lag vlak bij de inlaatsluis in de Ringvaart in de beschoeiing van de Poelpolder tegenover de voormalige graanmaalderij aan de Vijfhuizerdijk. Was oorspronkelijk een vissershuis wat je goed kon zien aan de schuur, die was ingericht om netten in te drogen. Het was geen groot bedrijf. In de schuur was maar plaats voor veertien koeien.
note: De boerderij is in 1946 afgebrand omdat de zoon van de toenmalige bewoner de hooiberg in brand had gestoken, toen hij zelf op het land aan het melken was. Ofschoon de brandweer vrij snel was uitgerukt, kon deze niets meer uitrichten. (Uit: Schalkwijk, een boerengemeenschap onder de rook van Haarlem, door Marcel Bulte 1999, blz. 130,).

Gerrit trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 18 mei 1892 in Haarlemmerliede met Wilhelmina Hendrica Kees, 21 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk:
Trouwen Haarlemmerliede en Spaarnwoude 18 mei 1892
Gerardus Willemse, 29 jr., arbeider, geb. alhier, won. Haarlemmermeer, zn. van Heijn Willemse, arbeider en van Gezina Zweers, zonder beroep, beiden won. Haarlemmermeer en Wilhelmina Hendrica Kees, 21 jr., dienstbode, geb. Heemstede won. alhier, dr. van Lambertus Kees en van Cornelia Maas, beide ovl.
OVERGELEGD: Geboorteakten bruidspaar. Bewijs ter voldoening aan de Nationale Militie. Overlijdensakten ouders bruid. Overlijdensakten grootouders van vaders-en moederszijde bruid.
GETUIGEN: Nicolaas van Geldorp, timmerman, 29 jr., won. alhier, zwager bruidegom. Bernardus Grijmans, stoker, 25 jr., won. Heemstede, zwager bruidegom. Johannes Willemse, arbeider, 24 jr., won. Haarlemmermeer, broeder bruidegom. Johannes Bartholomeus Lijnkamp, veldwachter, 65 jr., won. alhier, bekende bruid.
TEKENEN AKTE: Bruidspaar, ouders bruidegom, voogd en toeziend voogd bruid en getuigen tekenen akte.
(Bron: Burg. St. Haarlemmerliede en Spoaarnwoude, huwelijksregister 1892, akte no 10)

Wilhelmina Hendrica is geboren op maandag 9 januari 1871 in Heemstede, dochter van Lambertus Kees en Cornelia Maas.
Beroep: Dienstbode(1892)
Religie: rk

2 Femina Maria Willemse, geboren op vrijdag 19 februari 1864 in Haarlemmerliede
Religie: rk
Femina Maria trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 16 mei 1888 in Haarlemmerliede met Nicolaas van Geldorp, ongeveer 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk:
Trouwen Haarlemmerliede en Spaarnwoude 16 mei 1888
Nicolaas van Geldorp, 25 jr., timmerman, geb. en won. alhier, zn. van Bastiaan van Geldorp, arbeider en van Johanna van der Aar, zonder beroep, beide won. alhier en Femina Maria Willemse, 24 jr., zonder beroep, geb. en won. alhier, dr. van Hendrik Willemse, arbeider en van Gezina Sweerts, zonder beroep, beide won. alhier.
OVERGELEGD: Geboortecertificaten bruidspaar. Bewijs voldoening aan de Nationale Militie.
GETUIGEN: Cors Moorman, arbeider, 44 jr., won. alhier, zwager bruidegom. Johannes van Geldorp, 37 jr., arbeider, won. alhier, broeder bruidegom. Johannes Antonius van der Putte, 33 jr. kastelein, won. Spaarndam, zwager bruidegom. Petrus van Geldorp, 32 jr., arbeider, won. alhier, broeder bruidegom
TEKENEN AKTE: Bruidspaar, ouders bruidspaar en getuigen tekenen akte.
(Bron: Burg. St. Haarlemmerliede en Spaarnwoude, huwelijksregister 1888, akte no 5)

Nicolaas is geboren omstreeks 1863 in Haarlemmerliede, zoon van Bastiaan van Geldorp en Johanna van der Aar.
Beroep: Timmerman(1888)
Religie: rk

3 Anna Willemse, geboren op donderdag 15 februari 1866 in Haarlemmerliede
Religie: rk
Anna Willemse is geboren op donderdag 15 februari 1866 in Haarlemmerliede, dochter van Heijn Willemse en Gezina Zweers. Anna is overleden op zaterdag 21 mei 1910 in Haarlem, 44 jaar oud (oorzaak: bij bevalling van hun 10e kind in de Mariastichting (Ziekenhuis)).
Anna trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 25 november 1891 in Heemstede met Bernardus (Bart) Grijmans, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk:
Trouwen Heemstede 25 nov. 1891
Bernardus Grijmans, stoker, 24 jr., geb. en won. Heemstede, zn. van Jacobus Grijmans, broodslijter, won. Heemstede en van Cornelia van der Vossen (ovl.) en Anna Willemse, zonder beroep, 25 jr., geb. Haarlemmerliede en Spaarnwoude, won. Heemstede, dr. van Heijn Willemse, arbeider (vrachtrijder) en van Gezina Zweers, zonder beroep, beide won. Haarlemmermeer.
GETUIGEN: o.a. Jan Willemse, arbeider, 23 jr., won. Haarlemmermeer, broeder bruid en Gerrit Willemse, arbeider, 29 jr., won. Heemstede, broeder bruid.
(Bron: Burg. St. Heemstede, huwelijksregister 1891)

Bernardus is geboren op donderdag 30 mei 1867 om 02:00 in Heemstede, zoon van Jacobus Grijmans en Cornelia van der Vossen.
Notitie bij de geboorte van Bart:
in het huis staande aan de Achterweg
Bart is overleden op zaterdag 11 februari 1950 in Haarlem, 82 jaar oud.
Beroep: Stoker(1891) bij de Bleekerij Peeperkorn te Heemstede
Religie: rk

4 Johannes Willemse, geboren op vrijdag 27 maart 1868 in Haarlemmerliede.
Beroep: Arbeider(1892)
Religie: rk

Notitie bij het overlijden van Anna:
Op 23 februari 1828 geven Jan Harmen Wesseling, 58 jr., landbouwer, won. onder Haarlemmerliede, naaste gebuur en Pieter van Leeuwen, 36 jr., landbouwer, won. onder Haarlemmerliede, mede gebuur, het overlijden aan van Anna Bezu, 25 jr., zonder beroep, geb. in de Vogelezang Gemeente Bloemendaal den 14 juli, gehuwd met Gerardus Willemse, landbouwer, won. als voren, nalatende vier kinderen, dr. van Alberti Bezu en Marijtje Struijte, echtelieden, won. in de Vogelezang onder de Gemeente Bloemendaal voornoemd, overleden 22 febr. 1828.
(Bron: bs Haarlemmerliede, ovl register 1828)
 

 

 

100. Cornelis Jans Warmonderdam (Warmerdam, van Warmerdam), geb. Sassenheim 3 maart 1709, begr. Hillegom 14 mei 1782, tr. Lisse (kerkelijk Vogelenzang) 6 mei 1736

 

101. Willemijntje Bastiaansdr (Willempje) Westerhoven (Wetterode), geb. Hillegom, ged. Vogelenzang 23 sept. 1716, begr. Hillegom 11 mei 1798.

Uit dit huwelijk:

a. Jan Cornelisz Warmerdam, ged. Hillegom 15 maart 1737, † ald. 7 mei 1739.

b. Sebastiaan Cornelisz (Bastiaan) Warmerdam, geb. Hillegom, ged. Vogelenzang 19 nov. 1738, † Hillegom 18 juni 1803, tr. 1e Hillegom (kerkelijk Vogelenzang) 2 april 1769 Johanna Hendriks (Jannetje) de Louwere ([de] Lauwere, de Lowre, de Louwre), ged. Vogelenzang 2 juni 1740, dr. van Hendrik Jansen de Louwere en Anna Marcusse van Santen; tr. 2e Hillegom (kerkelijk Vogelenzang) 15 febr. 1784 Gertrudis Pietersdr Geneesen (Gniesen), werkster.

c. Jan Cornelisz Warmerdam, geb. Hillegom. (Geboren aan de Loosterkant), ged. Vogelenzang 22 maart 1740, arbeider, tr. 1e Vogelenzang(rk) 30 april 1780 Agniesje Willemsdr (Niesje) Meerburg, † Lisse 1787, dr. van Willem Jansz en Jeroentje Jacobsdr Huijsman; tr. 2e Lisse (kerkelijk Lisse (St. Agathakerk) (rk)) 13 april 1788 Cornelia Caspersdr Romeijn, † Lisse 1795, dr. van Casper; tr. 3e Lisse (kerkelijk Lisse (St. Agathakerk) (rk)) 20 aug. 1797 Catharina Jansdr (Trijntje) Steenvoorde, geb. De Kaag, ged. Sassenheim (rk) 23 sept. 1754, dr. van Jan Florisz Steenvoorden en Willempje Jansdr Cortswagen.

d. Martina Cornelisdr Warmerdam, ged. Noordwijkerhout (rk) 24 juni 1742, tr. 31 jan. 1785 Bartholomeus Bartolomeusz van Steijn, ged. Lisse (rk) St. Agathakerk 18 sept. 1731.

e. Engel Cornelisz Warmerdam, ged. Lisse (rk) 4 maart 1744.

f. Adriaan Cornelisz Warmerdam, ged. Noordwijkerhout 7 febr. 1746, begr. ald. 23 april 1746.

g. Adrianus Cornelisz (Arij) Warmerdam, geb. Hillegom, ged. Noordwijkerhout 5 febr. 1747, † Lisse 1774, tr. Hillegom (kerkelijk Vogelenzang) 18 mei 1772 Cunera Cornelisdr (Creijntje, Crijntje) van der Ploeg, ged. Delft 28 sept. 1741, † Lisse 1790, dr. van Cornelis Cornelisz en Adriana (Ariaantje) Langeveld (Langevelt)..

h. Engeltje Cornelisdr Warmerdam, ged. Noordwijkerhout 11 juni 1749, † Hillegom 12 febr. 1813, tr. Vogelenzang (OLV Hemelvaartkerk) 25 nov. 1781 Stephanus Claasz (Steven) Weijers (Wijers, Wijjers), geb. Hillegom, ged. Hillegom (Gedoopt als "illegitimis", onwettig kind) 17 okt. 1733, begr. Hillegom 15 mei 1798, zn. van Nicolaus Stevensz (Claus) (Nicolaas, Claas, Klaas) Weijers en Maria Claasdr Maria Claasdr ’s Gravendijk.

i. Cors, zie 50.

Notitie bij het overlijden van Willemijntje Bastiaansdr (Willempje): Volgens de huwelijksbijlagen bij het huwelijk van Cors Warmerdam en Gerritje Senthoff op 24-04-1821 te Hillegom, is Willemijntje Bastiaanse Westerhoven (onder de naam Willempje Wetterode) op 11-05-1798 te Hillegom begraven

Notitie bij de geboorte van Sebastiaan Cornelisz (Bastiaan): geboren te Hillegom. Geboren aan de Loosterkant.

Notitie bij de geboorte van Johanna Hendriks (Jannetje): Nazien: doopdatum 19-06-1744 te Vogelenzang

Notitie bij het overlijden van Agniesje Willemsdr (Niesje): Overlijdensaangifte op 26-12-1787 te Lisse

Notitie bij het overlijden van Cornelia Caspersdr: Overlijdensaangifte op 02-03-1795 te Lisse

Notitie bij het overlijden van Adrianus Cornelisz (Arij): Overlijdensaangifte op 05-10-1774 te Lisse

Notitie bij het overlijden van Cunera Cornelisdr (Creijntje, Crijntje): Overlijdensaangifte op 15-03-1790 te Lisse

Notitie bij het overlijden van Engeltje Cornelisdr: Overleden op 12-02-1813 om 0500 uur te Hillegom op 63-jarige leeftijd. Overleden in huis nr 38 te Hillegom. Overlijdensaangifte op 12.02.1813 te Hillegom door Klaas Wijjers, 30 jaar, dagloner, wonende te Hillegom, zoon van de overledene en Jan de Groot, wonende te Hillegom, buurman van de overledene. Volgens opgav aan de ambtenaar van de burgerlijke stand gedaan kan de aangever niet schrijven

Notitie bij de geboorte van Stephanus Claasz (Steven): Geboren in oktober 1733 op Weerenstein te Hillegom als natuurlijke zoon van Marijtje Claes. Het vaderschap wordt door Nicolaas Weijers erkent op 17.11.1733 en op de huwelijksakte van 29.11.1733 bijgeschreven en meeondertekent door de Eerwaarde Heer Estveld en Willem Arisse

 

 

 

104. Michiel Pieterman van Zürich in Zwitserland, tr. 1e Haarlem 23 dec. 1759 Maria Verkruysen, j.d. van Haarlem, † 1761; tr. 3e Haarlem(Schepenen) 3 juli 1796 Aaltje de Jong, wed. van Haarlem; tr. 2e Haarlem 15 febr. 1761

 

105. Bartha van Dijk, ged. Haarlem 14 nov. 1734, † vóór 1796.

Uit dit huwelijk:

a. Kind, begr. Haarlem (Zd. begr. pl.) 3 juni 1772.

b. Gerrit, zie 52.

Notitie bij het huwelijk van Michiel en Bartha:
DTB HAARLEM, trouwen, Ned. Ger. Gemeente.

Ontr./tr.(2) Haarlem 1/15-2-1761

Michiel Pieterman, W.N. uyt het canton Zürich
met
Bartha van Dijk, J.D. van Haarlem
 


DTB HAARLEM, trouwen, Ger. Gemeente.

Ontr./tr.(1) Haarlem 9/23-12-1759

Michiel Pieterman, J.M. van Zürich
en
Maria Verkruyssen, J.D. van Haarlem
 


DTB HAARLEM, trouwen, Schepenbank.

Tr.(3) Haarlem 3-7-1796

Michiel Pieterman, W.N. van Zürich in Zwitserland
en
Aaltje de Jong, W.V. van Haarlem

 

 

 

108. Jan Michiels van Gulik, geb. Haarlem omstr. 1715, begr. ald. 26 aug. 1780, tr. 1e Haarlem 20 april 1738 Trijntje Pieters Mes, ged. Leiden 6 febr. 1716, † Haarlem vóór 15 aug. 1751, dr. van Pieter en Lijsbeth de Harder; tr. 2e Haarlem 9 sept. 1742 N.N. Elisabeth Heermansdr; tr. 3e Haarlem 15 aug. 1751

 

109. Maria Elisabeth ter Hal, geb. Haarlem 1727, begr. ald. 15 febr. 1798.

Uit dit huwelijk:

a. Willem van Gulik, geb. Haarlem 7 febr. 1758, opperman, † Haarlem 7 febr. 1833, tr. 1e Haarlem 1 juli 1781 Caatje Loman; tr. 2e Haarlem 1 juni 1783 Willemina Braa, geb. Haarlem 8 nov. 1757, † ald. 24 dec. 1832.

b. Michiel van Gulik, geb. Haarlem 17 dec. 1761, sjouwer 1812-, snarenmaker 1821-1823, † Haarlem 18 sept. 1835, tr. 1e Aagje Vlaskamp, † Haarlem vóór 9 sept. 1812; tr. 2e Haarlem 9 sept. 1812 Hester van Vechelen, geb. Haarlem 1774, † Haarlem (Hagestraat W2 nr. 506) 11 sept. 1856.

c. David, zie 54.

112. Johannes Salomon Eichhorn, begr. Neuenkirchen (Hülsen) 7 juli 1812, tr.

113. Wilhelmina Dessing.

114. Willem Wevers, ged. omstr. 1765, wever, tr. omstr. 1790

115. Maria Agatha Lauven, geb. Oben - Cruchten (Dld) omstr. 1765, † Roermond 18 juli 1811. [Heythuysen (L) Kanton Weert 1820-]

Notitie bij het overlijden van Maria Agatha: Haar overlijden wordt uitgebreid beschreven in huw bijlage van haar dochter zij is 45 jaar en heet Agathe Loven.De akte is in de franse taal en Fille de Jean et Maquerite Rutten

116. Hendrikus Teeuwen, tr.

117. Maria van Vankman.

Uit dit huwelijk:

a. Hendrik, zie 58.

b. Joannes Casper Teeuwen, ged. Budel (rk) 18 sept. 1786.

118. Jan Goort Slenders, tr. Budel 9 (kerkelijk 24) jan. 1790

119. Maria Dirck Kees.

 

 

 

126. Paulus van Steenderen, geb. Heemstede 3 sept. 1738, tr. 1e Haarlem (Schepenen) 12 jan. 1766 Thijsje Wedemans (wed. van Nederweert); tr. 2e Haarlem (Schepenen) 26 nov. 1775

 

127. Jannetje Cornelis Luit.

Uit dit huwelijk:

a. Anna, zie 63.

b. Elias van Steenderen, geb. 1796, boerenknecht, † Haarlem 4 febr. 1812.

Notitie bij het huwelijk van Paulus en Jannetje Cornelis:
Paulus tr.(1) Haarlem (Schepenen) 12-01-1766 met Thijsje Wedemans (wed. van Nederweert)
 

 

Generatie VIII

 

 

128. Adriaan (Arie) Wildschut, geb. IJsselstein vóór 1685, † vóór 26 maart 1749, tr. IJsselstein 15 april 1702

 

129. Aentje Thomas Blom, ged. Benschop 8 april 1678, † na 26 maart 1749.

Uit dit huwelijk:

a. Johannes Wildschut, ged. IJsselstein 6 febr. 1703.

b. Johannes Wildschut, ged. IJsselstein 6 febr. 1704.

c. Feijgie Wildschut, ged. IJsselstein 4 febr. 1705.

d. Gerrighje Wildschut, ged. IJsselstein 25 dec. 1706.

e. Gerrighje Wildschut, ged. IJsselstein 4 jan. 1708.

f. Gerrighje Wildschut, ged. IJsselstein 16 jan. 1709, begr. ald. 6 juli 1757, tr. IJsselstein 13 nov. 1740 Marcelis Segers van Bemmel, ged. IJsselstein 6 febr. 1707, schoenmaker, begr. IJsselstein 30 aug. 1793, zn. van Seger Gijsberts en Maria Schouten.

g. Jan Arendse, zie 64.

h. Nicolaas Wildschut, ged. IJsselstein 8 mei 1712.

i. Feijgie Wildschut, ged. IJsselstein 28 febr. 1714, tr. IJsselstein 17 maart 1743 Pieter Hoogendoorn, geb. Zeventer.

j. Adrianus Wildschut, ged. IJsselstein 18 sept. 1715.

k. Nicolaas Wildschut, ged. IJsselstein 10 aug. 1718, † vóór 1761, tr. Feijgie Wildschut (zijn nicht).

Notitie bij het overlijden van Gerrighje: Volgens Kadijk is het jaar van overlijden 1756

Notitie bij Pieter: zn van Arent Hoogendoorn

 

 

 

130. Jacob Jans van Hofwegen, geb. Wijngaarden 24 jan. 1683, † Sliedrecht omstr. 1726, tr. 2e Sliedrecht 21 maart 1722 Zijchjen Teunisdr Soeten; tr. 1e Sliedrecht 31 mei 1709

 

131. Geertruyd Joosten Slagtboom, geb. Slie­drecht omstr. 1682, † Sliedrecht sept. 1721.

Uit dit huwelijk:

a. Jan van Hofwegen, ged. Slie­drecht 18 mei 1710.

b. Jan van Hofwegen, ged. Slie­drecht 13 aug. 1711.

c. Jacomijntje van Hofwegen, ged. Slie­drecht 20 dec. 1713.

d. Joost van Hofwegen, ged. Sliedrecht 9 aug. 1716, † omstr. 1737.

e. Jan van Hofwegen, ged. Slie­drecht 16 nov. 1718.

f. Lijsbeth, zie 65.

 

 

 

132. Arie Willemse de Stighter, ged. Kedichem 14 dec. 1704, tr. Kedichem 15 mei 1729

 

133. Jannetje Cornelisse van Es, geb. Kedichem.

Uit dit huwelijk:

a. Willem de Stighter, ged. Kedichem 8 febr. 1731.

b. Anneke de Stighter, ged. Kedichem 29 juni 1732.

c. Cornelis de Stighter, ged. Kedichem 23 aug. 1733.

d. Cornelis de Stighter, ged. Kedichem 5 sept. 1734.

e. Teunis, zie 66.

f. Cornelis de Stighter, ged. Kedichem 10 febr. 1737.

g. Jacobus de Stighter, ged. Kedichem 16 febr. 1738.

h. Huijbert de Stighter, ged. Kedichem 12 maart 1741.

i. Huijbert de Stighter, ged. Kedichem 8 sept. 1742.

j. Cornelis de Stighter, ged. Kedichem 18 april 1745.

 

 

 

134. Arie Janse van Gent, ged. Kedichem 4 sept. 1695, tr. Kedichem 17 mei 1733

 

135. Maria Willemse Donker, ged. Gameren 22 maart 1705, † Kedeichem 8 juni 1779.

Uit dit huwelijk:

a. Jan van Gent.

b. Maaijken van Gent.

c. Metje van Gent.

d. Willem van Gent, tr. Kedichem 6 mei 1759 Willempje Heijmans.

e. Jenneke, zie 67.

 

 

 

136. Hermanus Boonstoppel, ged. Giessendam 6 juli 1723, tr. Sliedrecht 9 jan. 1745

 

137. Jorisje Bot, ged. Sliedrecht 30 juni 1726, † Giessendam 10 jan. 1809.

Uit dit huwelijk:

a. Paulus, zie 68.

b. Neeltje Boonstoppel, ged. Neder-Hardinxveld 13 jan. 1760, † Giesendam 30 april 1819, tr. Hardinxveld okt. 1782 Pieter de Jong, ged. Neder-Hardinxveld 31 okt. 1751.

 

 

 

138. Arie Kleyn, ged. Rietveld,ZH 22 dec. 1709, tr. 1743

 

139. Joosje Stam, geb. Rietveld,ZH 1720.

 

 

 

140. Adriaan Stuij, ged. Alblasserdam 24 febr. 1717, Schepen, heemraad, tr. Wijngaarden,ZH 24 april 1740

 

141. Adriana van den Bergh, ged. Wijngaarden,ZH 22 okt. 1713.

 

 

 

142. Willem Boer, ged. Sliedrecht 12 nov. 1713, tr.

 

143. Neeltje Bakhoven,, ged. Sliedrecht 21 dec. 1718, † Sliedrecht, 7 okt. 1803.

 

 

 

152. Jan de Rover, ged. Hardinxveld 8 maart 1711, † ald. 6 okt. 1769, tr. Hardinxveld 14 jan. 1742

 

153. Teuntje van Lopik, geb. vóór 1731.

 

 

 

164. Claes Jansz Groen, ged. Amsterdam 22 aug. 1668, Kuiper(1693), begr. Amsterdam 11 febr. 1710, tr. (ondertr. Amsterdam 23 juli) 1700

 

165. Grietje Barendsz de Vries.

Uit dit huwelijk:

a. Barend, zie 82.

b. Johannes Claesz Groen, ged. Amsterdam 5 mei 1701.

c. Kind van Klaas Groen, begr. Amsterdam 21 febr. 1706.

Notitie bij het huwelijk van Claes Jansz en Grietje Barendsz: Ondertrouw Amsterdam 23 juli 1700
Compareerden als vooren, Claes Groen van A. kuyper, oud 32 jaren, op NZ achterburgwal, geass. met zijn moeder Lijntje Claes en Grietje Barendz de Vries van A., oud 27 jaren, geass met haar vader Barend de Vries

 

 

 

166. Gerrit de Leeuw, tr.

 

167. N.N.  

Uit dit huwelijk:

a. Gouda, zie 83.

b. Elizabeth de Leeuw.

c. Willem de Leeuw, tr. Anna Naauw.

d. Peter de Leeuw.

e. Maria de Leeuw.

f. Janitje de Leeuw.

g. Adriaantje de Leeuw.

 

 

 

168. Abraham van Dijck, ged. s’ Gravenhage 15 dec. 1652, † ald. 14 okt. 1708, tr. s’ Gravenhage 31 dec. 1673

 

169. Margaretha van Schoorstraeten, geb. s’ Gravenhage 23 juni 1647, † ald. 6 okt. 1724.

Uit dit huwelijk:

a. Hendrik van Dijck, ged. s’ Gravenhage (Nw.k.) 25 nov. 1674, † 20 april 1675.

b. Maeycken van Dijck, ged. s’ Gravenhage (Gr.k.) 8 jan. 1676, begr. s’ Gravenhage 19 okt. 1739, tr. Rotterdam Coenraad Coch, † 1747, zn. van Gerardus I.U.D. en N.N. N.N..

c. Dood geboren van Dijck, geb. 6 juli 1677.

d. Hendrik, zie 84.

e. Elisabeth van Dijck, ged. s’ Gravenhage (Nw.k.) 24 sept. 1680.

f. Adriaantje van Dijck, ged. s’ Gravenhage (Kloosterkerk 27 maart 1682, tr. s’ Gravenhage (Hoogduitsche.k.) 13 juni 1709 Jacob van der Bel, secr. van St. Annaland, † vóór 1749.

g. Abraham van Dijck, ged. s’ Gravenhage (Gr.k.) 22 sept. 1683, vice-pres. coll. van schepenen te Batavia 1749-, † Batavia 27 febr. 1749, tr. indie Cathelina Alexanders.

h. Jannetje van Dijck, ged. s’ Gravenhage (Kl.k.) 6 april 1685, † s’ Gravenhage 2 juni 1685.

i. Jasper van Dijck, ged. s’ Gravenhage (Gr.k.) 30 aug. 1686.

j. Jannetje van Dijck, ged. s’ Gravenhage (Nw.k.) 28 okt. 1687, tr. s’ Gravenhage (Kl.k.) 13 sept. 1716 Christianus Cornelis van der Goes.

k. Alida van Dijck, ged. s’ Gravenhage (Kl.k.) 15 april 1695, † s’ Gravenhage 25 okt. 1769, tr. 1e s’ Gravenhage (Kl.k.) 11 juli 1723 Hendrik Hiddinga, † s’ Gravenhage 17 febr. 1736, wedr. van Cornela Gleyssenburgh; tr. 2e 24 mei 1751 Hendrik van Ameyde, geb. s’ Gravenhage 18 aug. 1693, ged. s’ Gravenhage (Gr.k.) 19 aug. 1693, † s’ Gravenhage 1 okt. 1756, zn. van Engel en Margriete Dropper en wedr. van Margaretha van Schoorstraeten.

 

 

 

170. Nicolaas Blotelingh, geb. omstr. 1655, tr.

 

171. Geertruid van Neck, geb. omstr. 1660, vermeld vanaf 1694.

 

 

 

172. Hendrik Voorthuis, ged. 30 jan. 1674, begr. Zwolle (in de Michaelskerk 14 nov. 1725, tr. 2e Zwolle 1 jan. 1712 Maria van Duiren; tr. 1e Ommen 22 maart 1669

 

173. Elsjie Holvoorts, † Zwolle (in de Betlehemkerk) 10 febr. 1712.

Uit dit huwelijk:

a. Everard (Evert), zie 86.

b. Johannes Voorthuis, ged. Zwolle 19 juni 1698.

c. Maria Voorthuis, ged. Zwolle 27 juli 1699.

d. Albertus Voorthuis, ged. 12 dec. 1700, Makelaar, begr. Zwolle (in de Kruiskerk) 9 nov. 1741, tr. Zwolle 1 mei 1730 Hermina van Munster, begr. Zwolle (in de Kruiskerk) 2 mei 1748, dr. van Jacob en Geertruid Welink.

e. Teunis Voorthuis, ged. Zwolle 8 febr. 1702, † ald. vóór 1708.

f. Willem Voorthuis, ged. Zwolle 12 sept. 1703.

g. Eva Voorthuis, ged. Zwolle 1 febr. 1705, † ald. vóór 1710.

h. Rutgert Voorthuis, ged. Zwolle 9 febr. 1707, † ald. vóór 1710.

i. Theunis Voorthuis, ged. Zwolle 23 mei 1708.

j. Eva Voorthuis, ged. Zwolle 5 jan. 1710.

k. Rutgert Voorthuis, ged. 5 jan. 1710.

 

 

 

184. Franciscus Paulus Lazarom, ged. Roosendaal 10 febr. 1698, begr. ald. 21 mei 1769, tr. 1e Roosendaal 18 mei 1721 Dijmpna Adriaanse de Clauw, ged. Roosendaal 26 sept. 1696, begr. ald. 27 juli 1728; tr. 2e Roosendaal 15 mei 1729

 

185. Magdalena van Tongeren, ged. 18 dec. 1698, † Roosendaal 3 febr. 1779.

Uit dit huwelijk:

a. Paulina Lazarom, ged. Roosendaal 19 febr. 1730, begr. ald. 10 juli 1794.

b. Anna Lazarom, ged. Roosendaal 24 nov. 1731.

c. Laurentius (Laurens), zie 92.

d. Anna Lazarom, ged. Roosendaal 12 okt. 1735.

e. Anna maria Lazarom, ged. Roosendaal 13 febr. 1738.

f. Catharina Lazarom, ged. Roosendaal 14 april 1741, begr. ald. 9 aug. 1813.

 

 

 

186. Hendrik Fiering, geb. Zuid-Holland omstr. 1711, tr.

 

187. Henderina Korskamp, geb. Zuid-Holland omstr. 1711.

 

 

 

194. Jan ter Steege, ged. Munsterland, Kleerbleker(1760), begr. Heemstede 15 febr. 1802, tr. Heemstede 19 okt. 1749

 

195. Aaltje Jans Tinnemans, ged. Weert, begr. Heemstede 16 maart 1781.

Uit dit huwelijk:

a. Jan ter Steege, ged. Heemstede(Glip) 2 aug. 1750.

b. Maria ter, zie 97.

c. Hendrik ter Steege, ged. Heemstede(Bennebr.) 22 nov. 1754.

d. Elisabeth ter Steege, ged. Heemstede(Bennebr.) 6 juni 1756.

e. Jan ter Steege, ged. Heemstede(Bennebr.) 16 juli 1757.

f. Catharina ter Steege, ged. Heemstede(Bennebr.) 9 sept. 1758, begr. Heemstede omstr. 1 maart 1798, tr. Hendrik Peperkoorn.

 

Notitie bij het overlijden van Jan ter Steege:
Impost begraven Heemstede: 11 febr. 1802
11 febr. 1802 heeft Hendrik Peperkoorn aangebracht het lijk van
Jan Ter Steeg alhier overleden, in de classe van .............fl 3,-- .
Bron: DTB Heemstede, begraven boek 21
 

Notitie bij het overlijden van Catharina ter:
impost begraven Heemstede 1-3-1798 (f 3,--)

 

 

 

200. Jan Cornelisse Warmerdam (Jan Kornelisz Warmonderdam), geb. Sassenheim omstr. 1685,  

† Hillegom (vermoedelijk) 7 mei 1737, tr. Sassenheim (kerkelijk Sassenheim (Nederduits Gereformeerd)) 9 mei 1706

 

201. Engeltje Michielsdr van Krekelen, geb. De Kaag onder Spaarndam, † 18 jan. 1731.

 

Notitie bij de geboorte van Jan Cornelisse: Geboren aan de Warmonderdam te Sassenheim rond 1685

 

 

 

202. Bastiaan Arisz Westerhoven, tr.

 

203. Gijsje Willems (Gijsje Wulms) Hoogtylingen.

 

 

 

210. Jan van Dijk, tr. Haarlem 3 maart 1726

 

211. Marijtje Gerritsdr. Drost.

 

Notitie bij het huwelijk van Jan en Marijtje Gerritsdr.:
Ontr./tr. Haarlem 17-2/3-3-1726
Jan van Dijk, J.M. van Haarlem
en
Marijtje Gerritsd, J.D. van Haarlem

 

 

 

218. Hendrik ter Hal, geb. Munsterland, tr. 2e Haarlem 26 sept. 1728 Lijsbeth Aarthuijsen; tr. 1e Haarlem 28 okt. 1725

 

219. Lamberta Luytmans, geb. Veluwe (?), † 1790.

 

 

 

230. Jan (Johannis,Jean ) Lauven (Louven, Leuven), geb. omstr. 1734, tr. omstr. 1759

 

231. Marguerite Rutten, geb. omstr. 1734.

Uit dit huwelijk:

a. Maria Agatha, zie 115.

b. Johannis Wilhelmus Lauven (Louven, Leuven), ged. Oben - Cruchten (Dld) omstr. 1766.

 

Notitie bij de geboorte van Johannis Wilhelmus: Bij mijn genealogisch bezoek aan het RA Maastricht di 04-08-1992 vond ik bij toeval een copie van het RK Parochie doopboek van Neder- Cruchten 1758 - 1812 een plaatsje met over de Duitse grens bij Roermond. Wonderlijk was dat één jaar in 1766 was van Oben - Cruchten en promt stond daarin vermeld een doop van Johannis Wilhelmus.
In de loop der tijd zijn enkele klad aantekeningen bij mij verdwenen. Wel de copie van het bewuste vernoemde doopboek in het dossier Wefers. De dag datum is vanwege de copie en stevig ingbonden niet mee gecopëerd.
De maand stond niet vermeld op deze blz en alleen lees ik abris ( latijn ) RK Doopgetuigen zijn in 1766 Agnes Lensen, Sijbille Rutten.met vermelding erat Signalum J.B. d´ HondtPastor in over Cruchten.Een onderzoek van ca 1950 van een medewerker RA over een stukje kw.staat over de Eichhorns, welke in mijn vaders gen. werk zat zit nu in mijn dossier Eichhorn en daar stonden de ouders van Agatha Loven ( Lauven ) Jan Loven en Margarita Rutten handgeschreven. In 1992 vond ik dit echtpaar terug en tevens zit deze naam ook in de kw.staat van mijn vrouw Leuven te Heemstede en gaat terug naar ............... Heel niet ver van Roermond en ook onder de naam Löven en in Heemstede werd de naam Heel als Heijle geschreven en vele jaren heeft Heijle mijn hoofdbrekens gegeven waar mocht dat in Godsnaam LIGGEN ?? Een tip van een mede genealoog gaf een oplossing van dit raadsel. Inmiddels ligt een copie van het doopboek en huwelijk van Heel in mijn eigen archief thuis bevinden en er zijn geen verbanden kunnen vinden. Toen vertelde men mij in het RA van Maastricht dat binnen enkele jaren het boek geklapperd zou zijn. Inmiddels in Gendalim 5 geen Cruchten, wel Heel met veel Loven ´s mijndoopboeken gaan dieper, maar alles in oudschrift en slecht leesbaar schrift. Zojuist in GOOGLE 23-09-2006 gezocht en onder Nederkruchten is een index ( soms compl families) gezinnen van 1597 - 1795. Onze Louven niet gevonden wel de naam en ook Rutten. Johannis Wilhelmus is overleden. (Ge du Maine)

 

 

 

252. Jan Jasperse van Steenderen, tr.

 

253. Ariaantje Paulusze Goethart.

 

Generatie IX

 

256. Jan Wildschut, ged. IJsselstein 30 okt. 1642, begr. IJsselstein (N.K. Graf 3) 18 sept. 1706, tr. IJsselstein

 

257. Fijgie Hendriksdr Gouderichs, begr. IJsselstein ( N.K. graf 44 ) 13 nov. 1704.

Uit dit huwelijk:

a. Hendrik Jans Wiltschut, ged. IJsselstein 23 maart 1673, begr. ald. 24 mei 1748, tr. 1e Jannighje Willems; tr. 2e IJsselstein 10 mei 1710 Ariaantje Dingemanse Kreukniet, begr. 9 april 1717; tr. 3e IJsselstein 7 maart 1722 Seyntie Pleunen ’t Hart, geb. Benschop, begr. IJsselstein 3 jan. 1737.

b. Aeltjen Wildschut, geb. IJsselstein 1 febr. 1674.

c. Barber Wildschut, ged. IJsselstein 7 dec. 1679.

d. Jan Wildschut, ged. IJsselstein 5 maart 1681, tr. 1e Mergje Jans de Lange; tr. 2e Annichje Keup.

e. Adriaan (Arie), zie 128.

f. Dirk Wildschut, ged. IJsselstein 9 aug. 1685, tr. Mensje Jans de Waal.

 

 

 

258. Thomas Claes Blom, tr.

 

259. Eichje (Agathe) Lamberts Hogenboom (Hoogeboom), geb. vóór 1645, † vóór 11 (mnd. onb.) 1668.

 

 

 

260. Jan Gerritsz van Hofwegen, geb. Hofwegen, tr. Wijngaarden 20 dec. 1679

 

261. Lijsbeth Jacobs.

Uit dit huwelijk:

a. Neeltje Jansdr van Hofwegen, ged. Wijngaarden 15 jan. 1679.

b. Lijdewi van Hofwegen, ged. Wijngaarden 22 april 1681.

c. Jacob Jans, zie 130.

d. Gerrit Jansz van Hofwegen, ged. Wijngaarden 22 okt. 1684.

e. Fop van Hofwegen, ged. Wijngaarden 25 juni 1687.

 

Notitie bij het huwelijk van Jan Gerritsz en Lijsbeth: jm van Hofwegen
jd van Wingaerden

 

 

 

262. Joost Jansen Slagtboom, geb. Papendrecht omstr. 1649, tr.

 

263. Jacomijntje Andriess van der Sluys, † Sliedrecht 28 juni 1720.

 

 

 

264. Willem Paulissen Stigter, ged. Kedichem 30 juli 1669, tr. Kedichem 25 maart 1696

 

265. Gereke Ariens (Geertje) Ringelenburg, ged. Kedichem 23 febr. 1676.

Uit dit huwelijk:

a. Grietje Stigter, ged. Kedichem jan. 1697.

b. Huijbertje Stigter, ged. JKedichem 16 nov. 1698.

c. Arien Stigter, ged. Kedichem 12 juni 1701.

d. Dingna Stigter, ged. Kedichem 27 febr. 1702.

e. Kind, ged. Kedichem 26 okt. 1702.

f. Arie Willemse, zie 132.

g. Dingna Stigter, ged. Kedichem 19 mei 1709.

h. Cornelis Willemse Stigter, ged. Kedichem 20 aug. 1715, tr. Kedichem 18 juli 1734 Gerrigje Claase van Oostrum, geb. Schoonrewoerd.

 

Notitie bij de geboorte van Gereke Ariens (Geertje): In de transcriptie van het doopboek van Kedichem (CBG) staat als vader van Gerricke, doop 23-2-1676, de naam "Arien Jans van Ringelenstein (??)". Deze transcriptie is fout, in het origineel staat Arien Ruthgen Ringelenburg.

 

 

 

268. Jan Adriaans van Gent, geb. Kedichem 25 dec. 1661, † na 1711, tr. Kedichem 20 mei 1682

 

269. Maaijke Melsens Vervoorn, geb. Spijk (Gelderland) omstr. 1655, † Kedichem 4 maart 1722.

Uit dit huwelijk:

a. Corneliske Jans van Gent.

b. Dingetje Jans van Gent.

c. Jacob Jans van Gent.

d. Neeltge Jans van Gent.

e. Mels Jans van Gent, geb. omstr. 1683.

f. Arie Janse, zie 134.

 

 

 

270. Willem Peters Donker, geb. Haaften omstr. 1673, tr. Gameren 14 april 1687

 

271. Jenneke Ariens, geb. Herwijnen omstr. 1679.

 

 

 

272. Bastiaan Boonstoppel, tr. Giessendam 18 jan. 1721

 

273. Marrigje Vink, ged. Giessen-Nieuwkerk 1 febr. 1693.

 

 

 

274. Gijsbert Bot, ged. Sliedrecht,ZH 15 febr. 1704, begr. ald. 7 sept. 1769, tr. Sliedrecht,ZH 13 dec. 1723

 

275. Neeltje Visser, geb. 1702, begr. Sliedrecht,ZH 31 juli 1771.

 

 

 

278. Jacob Stam, ged. Werkendam,NB 22 nov. 1691, tr.

 

279. Ariaentje Brieving, ged. Werkendam,NB 1 jan. 1690.

 

 

 

280. Cornelis Stuij, ged. Bleskensgraaf, 10 nov. 1680, Armenmeester, schepen van Wijngaarden, kerkmeester en bouwman, † Wijngaarden,ZH 30 aug. 1747, tr.

 

281. Niesje Vogel, ged. Wijngaarden,ZH 26 febr. 1679.

Uit dit huwelijk:

a. Maijken Stuij, ged. Wijngaarden,ZH 22 maart 1711.

b. Maarten Stuij, ged. Wijngaarden,ZH 17 nov. 1715.

c. Adriaan, zie 140.

 

 

 

284. Laurens Boer, geb. Wijngaarden,ZH 1670, † Sliedrecht 3 sept. 1748, tr.

 

285. Marrigje Joppen, ged. Boven-Hardinxveld 30 nov. 1674, begr. Sliedrecht, 22 mei 1765.

 

 

 

286. Jan Bakhoven Bakhoven, geb. Sliedrecht 1672, † Sliedrecht, 5 april 1746, tr. Sliedrecht, 12 dec. 1715

 

287. Marrigje Willemsdr., geb. Wijngaarden 1695.

 

 

 

304. Rokus Janse de Roover, ged. Hardinxveld 6 dec. 1673, † ald. 29 jan. 1731, tr.

 

305. Stijntje Jacobs van Brugge, † 1743.

 

 

 

306. Cornelis Cornelisse van Lopik, geb. vóór 1721, tr.

 

307. Meijntje Teunisse de Haas, geb. vóór 1721.

 

 

 

328. Jan Barendsz Groen, geb. omstr. 1635, Kuiper(1693), tr.

 

329. Madeleentje Claes.

Uit dit huwelijk:

a. Barent Groen Barendsz, ged. Amsterdam 20 dec. 1665.

b. Trijntje Groen Barendsz, ged. Amsterdam 11 maart 1667.

c. Claes Jansz, zie 164.

d. Anna Groen Barendsz, ged. Amsterdam 23 febr. 1670.

e. Jan Groen Barendsz, ged. Amsterdam 24 juni 1672.

f. Jan Groen Barendsz, ged. Amsterdam 3 sept. 1673.

g. Madeleentje Groen Barendsz, ged. Amsterdam 21 okt. 1674.

h. Jan Groen Barendsz, ged. Amsterdam 23 aug. 1676.

i. Anna Groen Barendsz, ged. Amsterdam 25 nov. 1677.

j. Anna Groen Barendsz, ged. Amsterdam 17 sept. 1679.

 

 

 

330 Barend de Vries.

Hij trouwde met

 

331 N.N..

Kind uit dit huwelijk:

I. Grietje Barendsz de Vries (zie 165).

 

 

 

336 Hendrik Claesz van Dijck, geboren omstreeks 1623. Hendrik is overleden vóór 1668, ten hoogste 45 jaar oud.

Adres:

vanaf 1660   Noorder Veerkade, ’s Gravenhage   

Beroepen:

metselaar   

vanaf 15-05-1651   marktschipper/voerman te Delft   

Hendrik is weduwnaar van Digna van der Houff (±1623-vóór 1651), met wie hij trouwde (1), ongeveer 21 jaar oud, op woensdag 27 juli 1644 in s’ Gravenhage.

Hij trouwde (2), ongeveer 28 jaar oud, op zondag 1 oktober 1651 in s’ Gravenhage (Gr.k.) met

 

337 Jannetje van Molenhouck. Jannetje is overleden na 1676.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Abraham van Dijck, gedoopt op zondag 15 december 1652 in s’ Gravenhage (zie 168).

II. Simon van Dijck, zoon van Hendrik Claesz van Dijck (zie 336). Hij is gedoopt op zondag 12 september 1655 in s’ Gravenhage Gr.k.).

III. Nicolaas van Dijck, zoon van Hendrik Claesz van Dijck (zie 336). Hij is gedoopt op dinsdag 11 september 1657 in s’ Gravenhage (Nw.k.).

IV. Henricus van Dijck, zoon van Hendrik Claesz van Dijck (zie 336). Hij is gedoopt op zondag 11 mei 1659 in s’ Gravenhage (Nw.k.).

 

 

 

338 Adriaan van Schoorstraeten.

Hij trouwde met

 

339 Maria Sanders.

Kind uit dit huwelijk:

I. Margaretha van Schoorstraeten, geboren op zondag 23 juni 1647 in s’ Gravenhage (zie 169).

 

 

 

340 Arien Claesz Blotelingh, geboren omstreeks 1625.

Hij trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op zondag 16 februari 1648 in Dordrecht met de ongeveer 18-jarige Maria Onderdelinde. Arien en Maria gingen op zondag 26 januari 1648 in Dordrecht in ondertrouw.

 

341 Maria Onderdelinde, geboren omstreeks 1630 in Volgens bemerking bij huwelijk waarschijnlijk geboren of gewoond in Papendrecht.

Kind uit dit huwelijk:

I. Nicolaas Blotelingh, geboren omstreeks 1655 (zie 170).

 

 

 

344 Teunis Alberts (Tonis van Tonnis) Voorthuis. Hij is begraven op zaterdag 12 december 1716 in Zwolle (in de Betlehemkerk).

Hij trouwde op zaterdag 1 juni 1669 in Zwolle met

 

345 Eva Hendricx (Efien) Deurinck. Eva is overleden vóór 1685 in Zwolle.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Johannes (Jan) Voorthuis, zoon van Teunis Alberts (Tonis van Tonnis) Voorthuis (zie 344). Hij is gedoopt op dinsdag 28 januari 1670 in Zwolle. Johannes trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 2 februari 1697 in Zwolle met Aleijda Brouwers.

II. Hendrik Voorthuis, gedoopt op dinsdag 30 januari 1674 (zie 172).

III. Anna (Annechien) Voorthuis, dochter van Teunis Alberts (Tonis van Tonnis) Voorthuis (zie 344). Zij is gedoopt op dinsdag 16 november 1677 in Zwolle. Anna is overleden, 65 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 15 november 1743 in Zwolle (Broeren Kerk). Anna trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 17 september 1700 in Zwolle met Jan Gerritz van der Harst. Jan is overleden vóór 1717.

IV. Albert Voorthuis, zoon van Teunis Alberts (Tonis van Tonnis) Voorthuis (zie 344). Hij is gedoopt op maandag 9 augustus 1683 in Zwolle. Albert is overleden vóór 1730, ten hoogste 47 jaar oud. Albert trouwde met Maria Jans.

 

 

 

368 Paulus Fransen Lazarom, geboren omstreeks 1641 in Hoogh-heide (Slaat op Zegge, plaatsje vlak bij Roosendaal).

Notitie bij de geboorte van Paulus: Hoogerheide (noot: dit hoeft niet de gemeente Hoogerheide te zijn; het kan ook een wijk van het dorp Zegge bij Roosendaal zijn, dat ook zo heette).Paulus is overleden, ongeveer 59 jaar oud. Hij is begraven op maandag 22 november 1700 in Roosendaal.

Adres:

vanaf 1686   Roosendaal   

Hij trouwde, ongeveer 44 jaar oud, op zondag 18 november 1685 in Roos met de ongeveer 44-jarige

 

369 Catharina (Catelijn) Mantes (Mantis), geboren omstreeks 1641. Catharina is overleden op donderdag 17 december 1722 in Roosendaal, ongeveer 81 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Adriana Paulus Lazarom, dochter van Paulus Fransen Lazarom (zie 368). Zij is gedoopt op donderdag 11 december 1687 in Roosendaal.

II. Adriana Paulus Lazarom, dochter van Paulus Fransen Lazarom (zie 368). Zij is gedoopt op vrijdag 7 oktober 1689 in Roosendaal.

III. Johannes Paulus Lazarom, zoon van Paulus Fransen Lazarom (zie 368). Hij is gedoopt op donderdag 26 juli 1691 in Roosendaal.

IV. Maria Paulus Lazarom, dochter van Paulus Fransen Lazarom (zie 368). Zij is gedoopt op zondag 14 februari 1694 in Roosendaal.

V. Franciscus Paulus Lazarom, gedoopt op maandag 10 februari 1698 in Roosendaal (zie 184).

VI. Franciscus Paulus Fransen Lazarom, zoon van Paulus Fransen Lazarom (zie 368). Hij is gedoopt op maandag 10 februari 1698 in Roosendaal.

 

 

 

370 Laurentius Martens van Tongeren. Laurentius is overleden op dinsdag 23 maart 1728 in Roosendaal. Hij is begraven op woensdag 24 maart 1728 in Roosendaal.

Hij trouwde op zondag 27 augustus 1690 in Roosendaal met

 

371 Anna Peetersen Kersselmans.

Kind uit dit huwelijk:

I. Magdalena van Tongeren, gedoopt op donderdag 18 december 1698 (zie 185).

 

 

 

388 Barend Ter Steege.

Hij trouwde met

 

389 Elisabeth Hendrikse.

Kind uit dit huwelijk:

I. Jan ter Steege, gedoopt in Munsterland (zie 194).

 

 

 

390 Jan Tinnemans.

Hij trouwde met

 

391 Sebilla Seerdens.

Kind uit dit huwelijk:

I. Aaltje Jans Tinnemans, gedoopt in Weert (zie 195).

 

 

 

400 Cornelis Jansz Warmerdam (Knelis van de Warmonderdam), geboren omstreeks 1640 in Sassenheim.

Notitie bij de geboorte van Cornelis: Geboren aan de Warmonderdam te SassenheimCornelis is overleden omstreeks 1697 in Sassenheim, ongeveer 57 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Cornelis: aan de Warmonderdam te Sassenheim

Religie:

rk   

Hij trouwde, ongeveer 38 jaar oud, op dinsdag 3 mei 1678 in Sassenheim (rk) met

 

401 Lijsbeth Jansdr van Aecken.

Kind uit dit huwelijk:

I. Jan Cornelisse Warmerdam (Jan Kornelisz Warmonderdam), geboren omstreeks 1685 in Sassenheim (zie 200).

 

Generatie 10 (stamouders)

 

 

512 Jan Wiltschut, geboren in 1608 in IJsselstein. Jan is overleden, 60 of 61 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 2 augustus 1669 in IJsselstein.

Hij trouwde met

 

513 Ariaantje Jansdr. Ariaantje is overleden op de 4e van een onbekende maand in 1649.

Kind uit dit huwelijk:

I. Jan Wildschut, gedoopt op donderdag 30 oktober 1642 in IJsselstein (zie 256).

 

 

 

516 Claas Bastiaan Blom, geboren omstreeks 1610 in Lopik (Utrecht). Hij is gedoopt omstreeks 1610 in Lopik (Utrecht).

Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op donderdag 21 juni 1635 in Lopik (Utrecht) met de ongeveer 25-jarige

 

517 Adriaantje Pellen, geboren omstreeks 1610 in Jaarsveld, Utrecht. Zij is gedoopt omstreeks 1610 in Lopik, Utrecht. Adriaantje is overleden na 1687, minstens 77 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Bastiaan Blom, geboren omstreeks 1630 in of Meerkerk, Zuid Holland, zoon van Claas Bastiaan Blom (zie 516). Hij is gedoopt in 1636 in Lopik (Utrecht). Bastiaan trouwde, ongeveer 33 jaar oud, op donderdag 11 oktober 1663 in Lopik (Utrecht) met Aaltje Jacobse, ongeveer 28 jaar oud. Aaltje is geboren omstreeks 1635 in of Meerkerk, Zuid Holland. Zij is gedoopt omstreeks 1640 in Lopik (Utrecht).

II. Grietje Claesse Blom, geboren omstreeks 1635 in Lopik (Utrecht), dochter van Claas Bastiaan Blom (zie 516). Grietje is overleden in 1706 in Lopikerkapel, Utrecht, ongeveer 71 jaar oud. Grietje trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op donderdag 26 mei 1661 in Lopikerkapel, Utrecht met Adriaan Eerstz van Oostrum, ongeveer 25 jaar oud. Adriaan is geboren omstreeks 1636 in Bunnik, Utrecht. Adriaan is overleden omstreeks 1706 in Lopikerkapel, Utrecht, ongeveer 70 jaar oud.

Beroep:

(schepen Jaarsveld)   

III. Thomas Claes Blom, geboren in 1638 in Lopik (Utrecht) (zie 258).

IV. Pieter Claasen Blom, zoon van Claas Bastiaan Blom (zie 516). Hij is gedoopt omstreeks 1640 in Lopik (Utrecht).

V. Marrigje Blom, dochter van Claas Bastiaan Blom (zie 516). Zij is gedoopt op donderdag 20 september 1640 in Lopik (Utrecht).

VI. Margjen Blom, geboren in 1645, dochter van Claas Bastiaan Blom (zie 516). Zij is gedoopt op maandag 20 maart 1645 in Lopik (Utrecht). Margjen:

(1) trouwde, 24 of 25 jaar oud, op donderdag 20 november 1670 in Lopik (Utrecht) met Peter Cornelisz Schoonderwoert, 25 of 26 jaar oud. Peter is geboren in 1644 in Lopik (Utrecht).

(2) trouwde, 28 of 29 jaar oud, op donderdag 1 maart 1674 in Lopik (Utrecht) met Willem Adriaensz van Jaarsvelt, 33 of 34 jaar oud. Willem is geboren in 1640. Willem is weduwnaar van Neeltje Gijssen (geb. ±1645), met wie hij trouwde op zaterdag 21 september 1669 in Lopikerkapel, Utrecht.

VII. Geertje Claesdr Blom, geboren in 1647, dochter van Claas Bastiaan Blom (zie 516). Zij is gedoopt op donderdag 17 oktober 1647. Geertje is overleden vóór 1692, ten hoogste 45 jaar oud. Geertje trouwde, 22 of 23 jaar oud, op woensdag 1 oktober 1670 in Lopik (Utrecht) met Jan de Vosch, 24 of 25 jaar oud. Hij is gedoopt in 1645 in Zijdervelt, ZH. Jan is overleden, 80 of 81 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 15 februari 1726 in Lopik (Utrecht).

VIII. Maagje Blom, geboren in 1652, dochter van Claas Bastiaan Blom (zie 516). Zij is gedoopt op donderdag 18 juli 1652 in Lopik (Utrecht)voo. Maagje is overleden vóór zaterdag 28 mei 1661, ten hoogste 9 jaar oud.

IX. Willem Claesz Blom, geboren in 1655, zoon van Claas Bastiaan Blom (zie 516). Hij is gedoopt op donderdag 14 januari 1655 in Lopik (Utrecht). Willem is overleden vóór 1658, ten hoogste 3 jaar oud.

X. Willem Blom, zoon van Claas Bastiaan Blom (zie 516). Hij is gedoopt op donderdag 14 maart 1658 in Lopik (Utrecht).

XI. Maagje Claesz Blom, geboren in 1661, dochter van Claas Bastiaan Blom (zie 516). Zij is gedoopt op zaterdag 28 mei 1661 in Lopik (Utrecht).

 

 

 

518 Lambert Ingens, geboren omstreeks 1613 in Benschop. Lambert is overleden omstreeks 1664 in Benschop, ongeveer 51 jaar oud.

Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op zaterdag 3 april 1638 in Oudewater met de ongeveer 25-jarige

 

519 Elsjen Leenderts Stolker, geboren omstreeks 1613 in Benschop. Elsjen is overleden omstreeks 1678 in Benschop, ongeveer 65 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Ingen Lammerts, geboren omstreeks 1639 in Benschop, zoon van Lambert Ingens (zie 518).

II. Eichje (Agathe) Lamberts Hogenboom (Hoogeboom), geboren in 1640 (zie 259).

III. Eygjen Lammerts, geboren omstreeks 1641 in Benschop, dochter van Lambert Ingens (zie 518).

IV. Bastiaen Lamberts, geboren omstreeks 1643 in Benschop, zoon van Lambert Ingens (zie 518).

V. Arijen Lamberts, zoon van Lambert Ingens (zie 518). Hij is gedoopt op vrijdag 7 april 1645 in Oudewater.

VI. Hendrick Lammerts, zoon van Lambert Ingens (zie 518). Hij is gedoopt op woensdag 16 mei 1646 in Oudewater.

VII. Geertie Lamberts, dochter van Lambert Ingens (zie 518). Zij is gedoopt op donderdag 6 augustus 1648 in Oudewater. Geertie is overleden op donderdag 9 november 1719 in Benschop, 71 jaar oud. Geertie:

(1) trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 3 juli 1670 in Benschop met Huijgh Gijsberts de Cool, 25 of 26 jaar oud. Huijgh is geboren in 1644 in Oudewater.

(2) trouwde, 32 jaar oud, op donderdag 7 november 1680 in Benschop met Peter Gerrits Hobbes, ongeveer 24 jaar oud. Peter is geboren omstreeks 1656 in Benschop. Hij is gedoopt op donderdag 15 maart 1657 in Benschop. Peter is weduwnaar van Aeltje Cornelis (geb. ±1657), met wie hij trouwde op donderdag 16 juni 1678 in Benschop.

VIII. Marrichje Lammerts, dochter van Lambert Ingens (zie 518). Zij is gedoopt op zondag 26 februari 1651 in Oudewater.

 

 

 

528 Paulus Jansen Stichter. Hij is gedoopt in februari 1637 in Leerdam.

Hij trouwde, 30 jaar oud, op zondag 15 mei 1667 in Kedichem met de ongeveer 24-jarige

 

529 Dingetje Claes, geboren omstreeks 1643.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Cornelia Paulusse Stichter, dochter van Paulus Jansen Stichter (zie 528). Zij is gedoopt omstreeks 1668 in Kedichem.

II. Willem Paulissen Stigter, gedoopt op dinsdag 30 juli 1669 in Kedichem (zie 264).

 

 

 

530 Arien Ruthgen van Ringelenburg, geboren omstreeks 1648.

Hij trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op zondag 12 mei 1675 in Kedichem met de 20-jarige

 

531 Grietje Jans Aldens. Zij is gedoopt op maandag 19 oktober 1654 in Kedichem.

Kind uit dit huwelijk:

I. Gereke Ariens (Geertje) Ringelenburg, gedoopt op zondag 23 februari 1676 in Kedichem (zie 265).

 

 

 

536 Adriaen Jans van Gent, geboren omstreeks 1611.

Hij trouwde met

 

537 Digna Joris, geboren omstreeks 1627.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Araantge Adriaans van Gent, dochter van Adriaen Jans van Gent (zie 536).

II. Joris Adriaans van Gent, zoon van Adriaen Jans van Gent (zie 536).

III. Neelke Adriaans van Gent, dochter van Adriaen Jans van Gent (zie 536).

IV. Jan Adriaans van Gent, geboren op zondag 25 december 1661 in Kedichem (zie 268).

 

 

 

538 Mels Gerrits Vervoorn, geboren omstreeks 1626.

Hij trouwde met

 

539 Corneliske Jans Valck, geboren omstreeks 1632.

Kind uit dit huwelijk:

I. Maaijke Melsens Vervoorn, geboren omstreeks 1655 in Spijk (Gelderland) (zie 269).

 

 

 

544 Willem Boonstoppel. Hij is gedoopt op zondag 23 november 1653 in Goudriaan.

Hij trouwde met

 

545 N.N..

Kind uit dit huwelijk:

I. Bastiaan Boonstoppel (zie 272).

 

 

 

548 Pieter Bot, geboren in 1680 in Streefkerk ZH. Pieter is overleden in 1718 in Sliedrecht, 37 of 38 jaar oud.

Hij trouwde, 20 of 21 jaar oud, in 1701 in Sliedrecht met de 16 of 17-jarige

 

549 Marigje Nederlof, geboren in 1684 in Slie­drecht. Marigje is overleden in 1728, 43 of 44 jaar oud.

Kind uit dit huwelijk:

I. Gijsbert Bot, gedoopt op vrijdag 15 februari 1704 in Sliedrecht,ZH (zie 274).

 

 

 

550 Leendert Visser. Leendert is overleden op vrijdag 19 maart 1723 in Sliedrecht.

Beroep:

Visserman en ouderling   

Hij trouwde met

 

551 Fijgje Jansdr..

Kind uit dit huwelijk:

I. Neeltje Visser, geboren in 1702 (zie 275).

 

 

 

556 Joost Stam. Hij is gedoopt op dinsdag 22 november 1661 in Werkendam,NB.

Hij trouwde met

 

557 Anneke Bijstervelt, geboren in 1665 in Werkendam,NB.

Kind uit dit huwelijk:

I. Jacob Stam, gedoopt op donderdag 22 november 1691 in Werkendam,NB (zie 278).

 

 

 

558 Arien Brievingh.

Hij trouwde in 1684 in Werkendam,NB met de 30 of 31-jarige

 

559 Teuntje Schilt. Zij is gedoopt op woensdag 9 april 1653 in Werkendam,NB.

Kind uit dit huwelijk:

I. Ariaentje Brieving, gedoopt op zondag 1 januari 1690 in Werkendam,NB (zie 279).

 

 

 

560 Arie Teuniszn, geboren in 1648 in Wijngaarden,ZH. Arie is overleden in 1683 in Bleskensgraaf, 34 of 35 jaar oud.

Hij trouwde, 28 of 29 jaar oud, op zondag 19 december 1677 in Bleskensgraaf met de 25-jarige

 

561 Adriaantie Stuij, geboren op zondag 10 november 1652 in Bleskensgraaf,.

Kind uit dit huwelijk:

I. Cornelis Stuij, gedoopt op zondag 10 november 1680 in Bleskensgraaf, (zie 280).

 

 

 

571 Anneke Bauman. Zij trouwde met Job Corneliszn..

 

 

 

608 Jan Rochussen. Hij is gedoopt op donderdag 3 februari 1639 in Werkendam. Jan is overleden vóór 1679, ten hoogste 40 jaar oud.

Hij trouwde met

 

609 Heijltje Versloot. Zij is gedoopt op maandag 28 februari 1639 in Hardinxveld. Heijltje is overleden vóór 1696, ten hoogste 57 jaar oud.

Kind uit dit huwelijk:

I. Rokus Janse de Roover, gedoopt op woensdag 6 december 1673 in Hardinxveld (zie 304).

 

 

 

672 Nicolaas Gijsbertsz van Dijck.

Vermeld:

(Was doopgetuige 09-08-1645)   

Hij trouwde met N.N..

 

675 N.N..

Kind uit dit huwelijk:

I. Jannetje van Molenhouck (zie 337).

 

 

 

682 Gijsbrecht Onderdelinde, geboren in 1601 in Dordrecht. Gijsbrecht is overleden op dinsdag 28 december 1683 in Dordrecht, 81 of 82 jaar oud.

Notitie bij Gijsbrecht: ook bekend als Van Oisterwijk Onder die Linde

Beroep:

schoolmeester   

Functie:

binnenvader van het Heilig Geesthuys (een soort weeshuis)   

Hij trouwde, 23 of 24 jaar oud, in 1625 in Dordrecht met de ongeveer 20-jarige

 

683 Brechien Willems, geboren omstreeks 1605. Brechien is overleden op zaterdag 8 februari 1681 in Dordrecht, ongeveer 76 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Gerrit Gijsbrechtsz Onderdelinde, geboren omstreeks 1625 in Dordrecht of Papendrecht, zoon van Gijsbrecht Onderdelinde (zie 682). Gerrit is overleden op vrijdag 22 juli 1695 in Dordrecht, ongeveer 70 jaar oud.

Beroep:

huistimmerman   

Gerrit:

(1) trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op zondag 17 februari 1647 in Den Haag met Aryaantje Gravelaar, ongeveer 17 jaar oud, nadat zij op zondag 3 februari 1647 in Den Haag in ondertrouw zijn gegaan. Aryaantje is geboren omstreeks 1630. Aryaantje is overleden vóór 1660 in Dordrecht, ten hoogste 30 jaar oud.

(2) trouwde, ongeveer 35 jaar oud, op zondag 28 november 1660 in Dordrecht met Stijntje Jans van Wezel, ongeveer 20 jaar oud, nadat zij op maandag 15 november 1660 in Dordrecht in ondertrouw zijn gegaan. Stijntje is geboren omstreeks 1640.

II. Maria Onderdelinde, geboren omstreeks 1630 in Volgens bemerking bij huwelijk waarschijnlijk geboren of gewoond in Papendrecht (zie 341).

III. Symon Gijsbrechtsz Onderdelinde, geboren omstreeks 1640 in Dordrecht, zoon van Gijsbrecht Onderdelinde (zie 682). Symon is overleden op vrijdag 27 september 1697 in Dordrecht, ongeveer 57 jaar oud.

Beroep:

uitgever, drukker (Uitgever en drukker aan de Visch-marckt te Dordrecht. Uitgaven bv "Comeet-gestarnte" in 1665, "Dordse Helden" in 1677, "Zeeslagen" in 1673 en "Het
Geuzenliedtboek" in 1687)   

Symon:

(1) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op dinsdag 10 maart 1665 in Dordrecht met Johanna Kerckhof, ongeveer 20 jaar oud, nadat zij op zondag 22 februari 1665 in Dordrecht in ondertrouw zijn gegaan. Johanna is geboren omstreeks 1645 in Dordrecht. Johanna is overleden vóór zondag 14 juli 1680, ten hoogste 35 jaar oud.

(2) trouwde, ongeveer 40 jaar oud, op zondag 14 juli 1680 in Dordrecht met Rachel van Eysden, ongeveer 20 jaar oud. Rachel is geboren omstreeks 1660. Rachel is overleden op maandag 1 maart 1694 in Dordrecht, ongeveer 34 jaar oud.

 

 

 

688 Albert Voorthuis. Albert is overleden vóór 1717.

Hij trouwde op vrijdag 18 mei 1685 in Zwolle met

 

689 Trijntje Wilms. Zij is begraven op woensdag 28 september 1707 in Zwolle (Kerkhof van de Grote of St. Michaels Kerk).

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Teunis Alberts (Tonis van Tonnis) Voorthuis (zie 344).

II. Maria Alberts Voorthuis, dochter van Albert Voorthuis (zie 688). Maria trouwde met Jan Janssen van Dam.

III. Evert Alberts Voorthuis, zoon van Albert Voorthuis (zie 688). Evert is overleden vóór 1682. Evert trouwde op donderdag 7 mei 1671 in Zwolle met Zwaantje Rijckelts.

 

 

 

736 Franciscus (Frans) Lazarus. Hij is gedoopt op maandag 6 februari 1606 in Roosendaal. Franciscus is overleden, 68 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 20 februari 1674 in Roosendaal.

Hij trouwde, 26 jaar oud, op zondag 6 juni 1632 in Roosendaal met

 

737 Sieken Bartels.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Barbara Lazarums, dochter van Franciscus (Frans) Lazarus (zie 736). Zij is gedoopt op zondag 21 augustus 1633 in Roosendaal. Barbara is overleden, 1 maand oud. Zij is begraven op zondag 16 oktober 1633 in Roosendaal.

II. Marinus Lazari, zoon van Franciscus (Frans) Lazarus (zie 736). Hij is gedoopt op zondag 10 september 1634 in Roosendaal. Marinus is overleden, 11 dagen oud. Hij is begraven op donderdag 21 september 1634 in Roosendaal.

Notitie bij Marinus: je leuki

III. Bartholomeus Lazarums, zoon van Franciscus (Frans) Lazarus (zie 736). Hij is gedoopt op zondag 7 oktober 1635 in Roosendaal. Bartholomeus is overleden, 19 dagen oud. Hij is begraven op vrijdag 26 oktober 1635 in Roosendaal.

IV. Antonia Lazarom, dochter van Franciscus (Frans) Lazarus (zie 736). Zij is gedoopt op dinsdag 13 januari 1637 in Roosendaal. Antonia is overleden, 63 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 1 mei 1700 in Roosendaal.

Notitie bij Antonia: spr v

V. Cornelius Lazarums, zoon van Franciscus (Frans) Lazarus (zie 736). Hij is gedoopt op zondag 15 april 1640 in Roosendaal. Cornelius is overleden, 60 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 16 februari 1701 in Rucphen.

VI. Paulus Fransen Lazarom, geboren omstreeks 1641 in Hoogh-heide (Slaat op Zegge, plaatsje vlak bij Roosendaal) (zie 368).

VII. Lazarus Lazarums, zoon van Franciscus (Frans) Lazarus (zie 736). Hij is gedoopt op zaterdag 8 november 1642 in Roosendaal.

VIII. Adrianus Lazarum, zoon van Franciscus (Frans) Lazarus (zie 736). Hij is gedoopt op zondag 17 januari 1644 in Roosendaal.

IX. Joanna Lazarum, dochter van Franciscus (Frans) Lazarus (zie 736). Zij is gedoopt op maandag 24 juni 1647 in Roosendaal.

 

 

 

800 Jan Corsze Warmerdam (Warmonderdam), geboren omstreeks 1608 in Sassenheim.

Adres:

Woont aan de Warmonderdam   

Beroep:

bouwman  [bron: bouwman]

Hij trouwde, ongeveer 27 jaar oud, in 1635 met

 

801 Maartje Jorisdr van Bentvelzen.

Kind uit dit huwelijk:

I. Cornelis Jansz Warmerdam (Knelis van de Warmonderdam), geboren omstreeks 1640 in Sassenheim (zie 400).

 

Generatie 11 (stamgrootouders)

 

 

1024 Hendrick Wiltschut, geboren in 1549. Hendrick is overleden vóór 1625, ten hoogste 76 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Hendrick: overleden tussen 20-6-1617 en 10-1-1625

Hij trouwde, ongeveer 57 jaar oud, omstreeks 1606 met de minstens 36-jarige Elisabeth Martensdr.

Notitie bij het huwelijk van Hendrick en Elisabeth: uit dit huwelijk werden te IJsselstein 6 kinderen geboren
 

1025 Elisabeth Martensdr, geboren vóór 1570.

Notitie bij de geboorte van Elisabeth: geboren tussen 1549 en 1570Elisabeth is overleden vóór 1632.

Notitie bij overlijden van Elisabeth: overleden tussen 10-1-1625 en 16-4-1632

Kind uit dit huwelijk:

I. Jan Wiltschut, geboren in 1608 in IJsselstein (zie 512).

 

 

 

1032 Bastiaen Jans Blom, geboren omstreeks 1575. Hij is gedoopt omstreeks 1576 in Lopik (Utrecht). Bastiaen is overleden vóór 1639, ten hoogste 64 jaar oud.

Hij trouwde, ongeveer 33 jaar oud, omstreeks 1608 in Lopik (Utrecht) met de ongeveer 28-jarige

 

1033 Margje Adriaense Bastiaans, geboren omstreeks 1580 in Lopik (Utrecht). Zij is gedoopt omstreeks 1580 in Lopik (Utrecht).

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Claas Bastiaan Blom, geboren omstreeks 1610 in Lopik (Utrecht) (zie 516).

II. Goris Bastiaensz Blom, geboren omstreeks 1613 in Lopik (Utrecht), zoon van Bastiaen Jans Blom (zie 1032). Goris trouwde met Gounchie Cornelis. Gounchie is geboren omstreeks 1615.

 

 

 

1034 Thomas Ariaens Pellen, geboren omstreeks 1589 in Jaarsveld, Utrecht. Thomas is overleden vóór 1638, ten hoogste 49 jaar oud.

Hij trouwde, ongeveer 21 jaar oud, omstreeks 1610 met de ongeveer 20-jarige

 

1035 Sarah, geboren omstreeks 1590.

Kind uit dit huwelijk:

I. Adriaantje Pellen, geboren omstreeks 1610 in Jaarsveld, Utrecht (zie 517).

 

 

 

1056 Jan Cornelisz Stichter.

Hij begon een relatie met

 

1057 Neeltje Paulus.

Kind uit deze relatie:

I. Paulus Jansen Stichter, gedoopt in februari 1637 in Leerdam (zie 528).

 

 

 

1058 Claes Willemsen van Deventer.

Hij trouwde met

 

1059 N.N..

Kind uit dit huwelijk:

I. Dingetje Claes, geboren omstreeks 1643 (zie 529).

 

 

 

1060 Ruth Everdse van Ringelenburg. Ruth is overleden vóór zondag 20 februari 1656.

Hij trouwde vóór 1656 met de ten hoogste 36-jarige

 

1061 Neeltje Jaspers van der Werff, geboren omstreeks 1620. Neeltje trouwde (2), minstens 36 jaar oud, na 1656 met Jan van Malssen.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Heelken Ruth van Ringelenburg, geboren omstreeks 1645, dochter van Ruth Everdse van Ringelenburg (zie 1060). Heelken trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op zondag 20 juli 1670 in Kedichem met Dick Lamberdtsen de Ridder. Dick is geboren in Heukelum.

II. Arien Ruthgen van Ringelenburg, geboren omstreeks 1648 (zie 530).

 

 

 

1062 Jan Dircks Aldens.

Hij trouwde met

 

1063 N.N..

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Neeltje Jans Aldens, dochter van Jan Dircks Aldens (zie 1062).

II. Jan Aldens, zoon van Jan Dircks Aldens (zie 1062).

III. Grietje Jans Aldens, gedoopt op maandag 19 oktober 1654 in Kedichem (zie 531).

 

 

 

1072 Jan Adriaans Karpensteijn, geboren omstreeks 1581. Jan is overleden vóór 1626, ten hoogste 45 jaar oud.

Hij trouwde met

 

1073 Adriaentje Jacobs, geboren omstreeks 1580. Zij is overleden na zondag 11 oktober 1648, minstens 68 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Adriaen Jans van Gent, geboren omstreeks 1611 (zie 536).

II. Jacob Jans Karpensteijn, geboren omstreeks 1611, zoon van Jan Adriaans Karpensteijn (zie 1072).

III. Neeltje Jans Karpensteijn, geboren omstreeks 1620, dochter van Jan Adriaans Karpensteijn (zie 1072). Neeltje is overleden vóór mei 1642, ten hoogste 22 jaar oud.

 

 

 

1074 Joris Ariens, geboren omstreeks 1598.

Hij trouwde met

 

1075 Pleuntje Ariens, geboren omstreeks 1604.

Kind uit dit huwelijk:

I. Digna Joris, geboren omstreeks 1627 (zie 537).

 

 

 

1088 Bastiaan Boonstoppel, geboren in 1624 in Polsbroek,UT. Bastiaan trouwde (2), 29 of 30 jaar oud, op zondag 23 augustus 1654 in Goudriaan met Lysken Joppen.

Hij trouwde (1), 24 of 25 jaar oud, op zondag 19 december 1649 in Polsbroek,UT met de 22-jarige

 

1089 Suzanna Claesse Bronsse. Zij is gedoopt op maandag 24 mei 1627 in Goudriaan.

Kind uit dit huwelijk:

I. Willem Boonstoppel, gedoopt op zondag 23 november 1653 in Goudriaan (zie 544).

 

 

 

1096 Gijsbert Bot, geboren in 1635 in Streefkerk ZH. Gijsbert is overleden op maandag 28 mei 1703 in Naaldwijk,ZH, 67 of 68 jaar oud.

Beroep:

Heemraad van Naaldwijk en Sliedrecht.   

Hij trouwde, 39 of 40 jaar oud, in 1675 in Sliedrecht,ZH met de 17 of 18-jarige

 

1097 Pietertje Jongevrient, geboren op zondag 7 oktober 1657 in Papendrecht,ZH. Pietertje is overleden in november 1714 in Sliedrecht, 57 jaar oud.

Kind uit dit huwelijk:

I. Pieter Bot, geboren in 1680 in Streefkerk ZH (zie 548).

 

 

 

1098 Leendert Nederlof, geboren in 1637. Leendert is overleden op vrijdag 9 februari 1720 in Sliedrecht, 82 of 83 jaar oud.

Beroep:

Heemraad en stedehouder van Sliedrecht   

Hij trouwde, 27 of 28 jaar oud, in 1665 met de 22 of 23-jarige

 

1099 Neeltje van de Wiel, geboren in 1642. Neeltje is overleden in 1729, 86 of 87 jaar oud.

Kind uit dit huwelijk:

I. Marigje Nederlof, geboren in 1684 in Slie­drecht (zie 549).

 

 

 

1100 Mees Visser, geboren in Papendrecht,ZH. Mees is overleden in 1703 in Sliedrecht,ZH.

Beroep:

Visserman en ouderling   

Hij trouwde in 1662 met

 

1101 Swaantje Swager. Swaantje is overleden op vrijdag 17 januari 1716 in Sliedrecht,ZH.

Kind uit dit huwelijk:

 

 

 

1112 Leendert Visser (zie 550).

 

1113 Lijntje Timmerman. Zij trouwde op zondag 5 september 1655 in Werkendam,NB met Corst Stam.

 

 

 

1114 Jurriaan Bestervelt, geboren in februari 1640.

Beroep:

Bedrijfsleider op Johannisland   

Hij trouwde met

 

1115 Jenneke de Lange.

Kind uit dit huwelijk:

I. Anneke Bijstervelt, geboren in 1665 in Werkendam,NB (zie 557).

 

 

 

1116 Commer Brievingh. Commer is overleden in 1674 in Werkendam,NB.

Beroep:

Waard in "Althena"   

Hij is de biologische vader van het kind van

 

1117 Judith Duijster.

Kind van Commer en Judith:

I. Arien Brievingh (zie 558).

 

 

 

1120 Teunis Willemszn, geboren in 1614 in Wijngaarden,ZH. Hij is overleden op vrijdag 15 maart 1686 in Wijngaarden,ZH, 71 of 72 jaar oud.

Hij trouwde, 30 of 31 jaar oud, in 1645 in Wijngaarden,ZH met de 19 of 20-jarige

 

1121 Marijken Vogel, geboren in 1625.

Kind uit dit huwelijk:

I. Arie Teuniszn, geboren in 1648 in Wijngaarden,ZH (zie 560).

 

 

 

1216 Rochus Wouterse, geboren omstreeks 1598. Rochus is overleden in 1658, ongeveer 60 jaar oud.

Hij trouwde met Gijsbertgen Janssen.

Notitie bij het huwelijk van Rochus en Gijsbertgen:
Gijsbertgen trouwt voor de 2e maal met Cornelis Jan Brande
 

1217 Gijsbertgen Janssen. Gijsbertgen is overleden na 1660.

Kind uit dit huwelijk:

I. Jan Rochussen, gedoopt op donderdag 3 februari 1639 in Werkendam (zie 608).

 

 

 

1218 Floris Dircx Versloot, geboren vóór 1629.

Hij trouwde met

 

1219 Lijntgen Jans, geboren vóór 1629.

Kind uit dit huwelijk:

I. Heijltje Versloot, gedoopt op maandag 28 februari 1639 in Hardinxveld (zie 609).

 

 

 

1364 Adriaan Jansz Onderdelinde, geboren omstreeks 1554 in Oisterwijk. Adriaan is overleden in Dordrecht.

Beroep:

klerk of boekhouder (De functie van klerk of boekhouder zou, gezien de min of meer intellectuele beroepen van zijn (klein)kinderen, wel bij hem passen.)   

Vermeld:

Deze Adriaan moet worden beschouwd als de stamvader en naamgever van het geslacht Onderdelinden   

vanaf 1574   (Hij zou dezelfde kunnen zijn als de Adriaen Onder de Linde genoemd in het Antwerpse Register van Leeninghe 20 Apr 1574. Deze Adriaen was werkzaam bij de secretarie en gaf een lening van L (waarschijnlijk vijftig) guldens. Deze aan de burgerij opgedrongen lening van totaal 400.000 gulden werd aangewend om Spaanse soldaten die terug kwamen van de door hen gewonnen slag op de Mookerheide hun achterstallige soldij te betalen)   

Algemeen:

De linde in kwestie bestaat nog steeds in het centrum van Oisterwijk en moet zo’n duizend jaar oud zijn. De boom is dan ook ondersteund door een staal- constructie   

Hij trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op dinsdag 19 maart 1585 in Dordrecht met Lintgen Jacobsdr. Adriaan en Lintgen gingen op zondag 3 maart 1585 in Dordrecht in ondertrouw.

 

1365 Lintgen Jacobsdr, geboren in Venray.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Maria Adriaansd Onderdelinde, geboren omstreeks 1589, dochter van Adriaan Jansz Onderdelinde (zie 1364). Maria trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1609 met Frederik van de Goor.

II. Gijsbrecht Onderdelinde, geboren in 1601 in Dordrecht (zie 682).

 

 

 

1472 Lazarus Franciscus, geboren omstreeks 1565. Lazarus is overleden op vrijdag 8 oktober 1627 in Roosendaal, ongeveer 62 jaar oud.

Hij trouwde met

 

1473 Dympna Adriani.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Barbara Lazarus, dochter van Lazarus Franciscus (zie 1472). Zij is begraven op dinsdag 4 januari 1628 in Roosendaal.

II. Margareta (Grietken) Lazarums, dochter van Lazarus Franciscus (zie 1472).

III. Franciscus Lazarus, zoon van Lazarus Franciscus (zie 1472). Hij is gedoopt in 1593 in Roosendaal.

IV. Franciscus Lazarus, zoon van Lazarus Franciscus (zie 1472). Hij is gedoopt op woensdag 21 december 1594 in Roosendaal.

V. Adrianus Lazarus Francken, zoon van Lazarus Franciscus (zie 1472). Hij is gedoopt op zondag 1 juni 1597 in Roosendaal.

VI. Anthonius Lazarus, zoon van Lazarus Franciscus (zie 1472). Hij is gedoopt op zondag 15 augustus 1599 in Roosendeaal. Anthonius is overleden, 74 jaar oud. Hij is begraven op zondag 25 februari 1674 in Roosendaal.

VII. Cornelius Lazarus, zoon van Lazarus Franciscus (zie 1472). Hij is gedoopt op woensdag 8 augustus 1601 in Roosendaal. Cornelius is overleden, 34 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 27 november 1635 in Roosendaal.

VIII. Franciscus (Frans) Lazarus, gedoopt op maandag 6 februari 1606 in Roosendaal (zie 736).

IX. Maria Lazarus, dochter van Lazarus Franciscus (zie 1472). Zij is gedoopt op zondag 4 mei 1608 in Roosendaal.

X. Maria Lazarums, dochter van Lazarus Franciscus (zie 1472). Zij is gedoopt op woensdag 18 augustus 1610 in Roosendaal. Maria is overleden, 29 jaar oud. Zij is begraven op maandag 4 juni 1640 in Roosendaal.

 

 

 

1600 Cornelis Jansz Warmerdam (Warmonderdam), geboren omstreeks 1582 in Sassenheim. Cornelis is overleden, ongeveer 51 jaar oud. Hij is begraven omstreeks 1633 in Sassenheim.

Beroep:

bouwman   

Cornelis trouwde (2) met Jannetje Cornelisdr.

Hij trouwde (1) met

 

1601 Marijtgen Teunisdr.. Zij is overleden vóór 1647.

Kind uit dit huwelijk:

I. Jan Corsze Warmerdam (Warmonderdam), geboren omstreeks 1608 in Sassenheim (zie 800).

 

 

 

1602 Joris van Bentvelzen.

Kind van Joris uit onbekende relatie:

I. Maartje Jorisdr van Bentvelzen (zie 801).

 

Generatie 12 (stamovergrootouders)

 

2048 Claes de Wiltschuth, geboren omstreeks 1508. Claes is overleden omstreeks 1576, ongeveer 68 jaar oud.

Adres:

IJsselstein   

Hij trouwde met

 

2049 N.N..

Kind uit dit huwelijk:

I. Hendrick Wiltschut, geboren in 1549 (zie 1024).

 

 

 

2050 Marten Frerixz.

Hij trouwde met

 

2051 Anna Reijersdr.

Kind uit dit huwelijk:

I. Elisabeth Martensdr, geboren vóór 1570 (zie 1025).

 

 

 

2068 Arien Jans Pellen, geboren omstreeks 1560 in Lopik (Utrecht).

Hij trouwde, ongeveer 28 jaar oud, in 1588 in Lopik (Utrecht) met de ongeveer 23-jarige

 

2069 Gerbrechje Jacobsdr, geboren omstreeks 1565 in Lopik (Utrecht).

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Thomas Ariaens Pellen, geboren omstreeks 1589 in Jaarsveld, Utrecht (zie 1034).

II. Weyer Arissen Pelle, geboren in 1591 in Jaarsveld, Utrecht, zoon van Arien Jans Pellen (zie 2068).

 

 

 

2112 Cornelis Stichter.

Hij trouwde met

 

2113 N.N..

Kind uit dit huwelijk:

I. Jan Cornelisz Stichter (zie 1056).

 

 

 

2120 Evert Odolfsen van Ringelenburg.

Hij trouwde met

 

2121 Hendersken Hermensen. Hendersken is overleden na mei 1659.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Ruth Everdse van Ringelenburg (zie 1060).

II. Heijtje Everts van Ringelenburg, dochter van Evert Odolfsen van Ringelenburg (zie 2120). Heijtje trouwde met Willem Franken Stellaard. Willem is geboren omstreeks 1622.

Beroep:

  Schout te Kedichem, waarsman van Kedichem en Oosterwijk, Ouderling te Kedichem   

III. Wouter Evertsen van Ringelenburg, zoon van Evert Odolfsen van Ringelenburg (zie 2120).

 

 

 

2122 Jasper van der Werff.

Hij trouwde met

 

2123 N.N..

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Anneke Jaspers van der Werff, dochter van Jasper van der Werff (zie 2122). Anneke trouwde met Jan Ariense Verhaar.

II. Neeltje Jaspers van der Werff, geboren omstreeks 1620 (zie 1061).

 

 

 

2124 Dirck Jans Aldens.

Hij trouwde met

 

2125 N.N..

Kind uit dit huwelijk:

I. Jan Dircks Aldens (zie 1062).

 

 

 

2144 Adriaen Hendriks, geboren omstreeks 1545. Adriaen is overleden vóór 1618, ten hoogste 73 jaar oud.

Hij trouwde met

 

2145 Neeltje Dionijs, geboren omstreeks 1551. Neeltje is overleden vóór 1589, ten hoogste 38 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Hendrick Adrians, geboren omstreeks 1577, zoon van Adriaen Hendriks (zie 2144). Hendrick is overleden na maandag 16 april 1640, minstens 63 jaar oud.

II. Jan Adriaans Karpensteijn, geboren omstreeks 1581 (zie 1072).

III. Dionijs, geboren omstreeks 1583, dochter van Adriaen Hendriks (zie 2144). Dionijs is overleden na dinsdag 12 juni 1663, minstens 80 jaar oud.

 

 

 

2176 Jacob Bastiaensz Boonstoppel, geboren in 1594 in Polsbroek. Jacob is overleden in 1665 in Goudriaan, 70 of 71 jaar oud.

Beroep:

Schoutsman, schepen, burgemeester   

Hij trouwde, ongeveer 29 jaar oud, omstreeks 1623 in Polsbroek met de ongeveer 23-jarige

 

2177 Aaltje Ariaentje Willems Pieters, geboren omstreeks 1600 in Polsbroek. Aaltje is overleden op zondag 29 april 1674, ongeveer 74 jaar oud.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Bastiaan Boonstoppel, geboren in 1624 in Polsbroek,UT (zie 1088).

II. Aentje Boonstoppel/Buul, geboren in 1629 in Polsbroek, dochter van Jacob Bastiaensz Boonstoppel (zie 2176). Aentje is overleden in 1677, 47 of 48 jaar oud. Aentje trouwde, ongeveer 21 jaar oud, omstreeks 1650 in Goudriaan met Cornelis Pietersz van der Wal alias Kooijman, ongeveer 22 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1628 in Polsbroek.

III. Mariechjen Boonstoppel/Buul, geboren omstreeks 1630, dochter van Jacob Bastiaensz Boonstoppel (zie 2176). Mariechjen trouwde met Hendrik Gerritsz Ancker. Hendrik is geboren op zondag 27 december 1643 in Goudriaan. Hij is gedoopt op zondag 27 december 1643 in Goudriaan. Hendrik is overleden op zaterdag 27 maart 1706 in Stolwijk, 62 jaar oud.

IV. Willem Boonstoppel, zoon van Jacob Bastiaensz Boonstoppel (zie 2176). Hij is gedoopt in 1635 in Polsbroek,UT. Willem trouwde, 20 of 21 jaar oud, op zondag 5 maart 1656 in Goudriaan met Marritje Maertens, 20 jaar oud. Zij is gedoopt op zondag 10 juni 1635 in Goudriaan.

 

 

 

2192 Rochus Bot, geboren in 1600 in Streefkerk ZH. Rochus is overleden op maandag 3 juli 1679 in Streefkerk ZH, 78 of 79 jaar oud.

Hij trouwde, 29 of 30 jaar oud, in 1630 in Streefkerk ZH met de 23 of 24-jarige

 

2193 Neeltje Ariensdr.. Zij is gedoopt op zondag 12 november 1606 in Streefkerk ZH. Zij is overleden in 1664 in Streefkerk ZH, 57 of 58 jaar oud.

Kind uit dit huwelijk:

I. Gijsbert Bot, geboren in 1635 in Streefkerk ZH (zie 1096). O

 

 

 

2194 Gerrit Jongevrient, geboren in 1615 in Papendrecht ZH.

Hij trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1640 in Papendrecht ZH met

 

2195 Teuntje Pietersdr..

Kind uit dit huwelijk:

I. Pietertje Jongevrient, geboren op zondag 7 oktober 1657 in Papendrecht,ZH (zie 1097).

 

 

 

2196 Tijs Leendertszn. Nederlof.

Hij trouwde met

 

2197 Marichie Baen.

Kind uit dit huwelijk:

I. Leendert Nederlof, geboren in 1637 (zie 1098).

 

 

 

2198 Jan van der Wiel.

Hij trouwde in 1636 met

 

2199 Annigie Vinck.

Kind uit dit huwelijk:

I. Neeltje van de Wiel, geboren in 1642 (zie 1099).

 

 

 

2200 Arien Visser. Arien is overleden in 1685.

Beroep:

Visser   

Hij trouwde in 1666 met

 

2201 Adriaantje Ariens.

Kind uit dit huwelijk:

I. Mees Visser, geboren in Papendrecht,ZH (zie 1100).

 

 

 

2232 Anthonis Brievingh, geboren in 1585 in Werkendam,NB. Anthonis is overleden op donderdag 12 juni 1636 in Werkendam,NB, 50 of 51 jaar oud.

Beroep:

Schepen Werkendam 1630-1634   

Hij trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1610 in Werkendam,NB met

 

2233 Grietje Stoffelsdr.. Zij is gedoopt in Werkendam,NB.

Kind uit dit huwelijk:

I. Commer Brievingh (zie 1116).

 

 

 

2240 Willem Thoniszn.. Hij is gedoopt op zondag 27 oktober 1591 in Streefkerk,ZH. Hij is overleden in 1632 in Wijngaarden,ZH, 40 of 41 jaar oud.

Hij trouwde, 22 jaar oud, op zondag 24 november 1613 in Wijngaarden,ZH met de 22 of 23-jarige

 

2241 Marijken Pietersdr., geboren in 1590 in Wijngaarden,ZH.

Kind uit dit huwelijk:

I. Teunis Willemszn, geboren in 1614 in Wijngaarden,ZH (zie 1120).

 

 

 

2242 Adriaen Vogel.

Hij trouwde met

 

2243 N.N..

Kind uit dit huwelijk:

I. Marijken Vogel, geboren in 1625 (zie 1121).

 

 

 

2728 Jan N.N., geboren omstreeks 1530.

Hij trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1560 met

 

2729 N.N..

Kind uit dit huwelijk:

I. Adriaan Jansz Onderdelinde, geboren omstreeks 1554 in Oisterwijk (zie 1364).

 

 

 

3200 Jan Cornelisz, geboren omstreeks 1550. Hij is overleden, ongeveer 40 jaar oud. Hij is begraven omstreeks 1590.

Hij trouwde met

 

3201 Aaltje Gerritsdr van Warmerdam, geboren in 1550 in Sassenheim. Aaltje is overleden in 1590 in Sassenheim, 39 of 40 jaar oud.

Kind uit dit huwelijk:

I. Cornelis Jansz Warmerdam (Warmonderdam), geboren omstreeks 1582 in Sassenheim (zie 1600).

 

Generatie 13 (stambetovergrootouders)

 

4242 Herman Matheusz.

Hij trouwde met

 

4243 N.N..

Kind uit dit huwelijk:

I. Hendersken Hermensen (zie 2121).

 

 

 

4384 Pieter Rochuszn., geboren in 1572 in Streefkerk ZH.

Hij trouwde, 27 of 28 jaar oud, op maandag 21 februari 1600 in Streefkerk ZH met de 25 of 26-jarige

 

4385 Stijgen Bastiaens Jansdr., geboren in 1574 in Streefkerk ZH.

Kind uit dit huwelijk:

I. Rochus Bot Bot, geboren in 1600 in Streefkerk ZH (zie 2192).

 

 

 

4386 Adriaen Adriaenszn., geboren in 1580.

Hij trouwde, 24 of 25 jaar oud, op zondag 11 september 1605 in Streefkerk ZH met de 19 of 20-jarige

 

4387 Maritgen Pauwelsdr.,, geboren in 1585.

Kind uit dit huwelijk:

I. Neeltje Ariensdr., gedoopt op zondag 12 november 1606 in Streefkerk ZH (zie 2193).

 

 

 

4388 Leendert Jongevrient, geboren in 1590 in Papendrecht ZH.

Hij trouwde met

 

4389 N.N..

Kind uit dit huwelijk:

I. Gerrit Jongevrient, geboren in 1615 in Papendrecht ZH (zie 2194).

 

 

 

4392 Leendert Willems.

Hij trouwde met

 

4393 Marijken Adriaansdr..

Kind uit dit huwelijk:

I. Tijs Leendertszn. Nederlof (zie 2196).

 

 

 

4394 Dircken Baen.

Hij trouwde met

 

4395 N.N..

Kind uit dit huwelijk:

I. Marichie Baen (zie 2197).

 

 

 

4396 Antonis (bijnaam Teunis) van der Wiel. Hij is gedoopt op donderdag 21 januari 1580 in Ridderkerk,ZH.

Beroep:

Ambachtsheer van half Niemantsvrient   

Hij trouwde, 29 of 30 jaar oud, in 1610 in Sliedrecht,ZH met de 26 of 27-jarige

 

4397 Commertgen Baen, geboren in 1583 in Sliedrecht,ZH.

Kind uit dit huwelijk:

I. Jan van der Wiel (zie 2198).

 

 

 

4400 Arien Visser.

Beroep:

Visserman   

Hij trouwde in 1640 in Sliedrecht met de 24 of 25-jarige

 

4401 Adriaentje Schram, geboren in 1615 in Sliedrecht,ZH. Adriaentje is overleden in 1652 in Sliedrecht, 36 of 37 jaar oud.

Kind uit dit huwelijk:

I. Arien Visser (zie 2200).

 

 

 

4464 Commer Brievingh, geboren in 1555.

Hij trouwde met

 

4465 Pleunken Hendricxdr..

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Abraham Brievingh, zoon van Commer Brievingh (zie 4464). Abraham trouwde in 1635 in Uppel,NB met Mayke Cornelisdr..

II. Anthonis Brievingh, geboren in 1585 in Werkendam,NB (zie 2232).

 

 

 

4480 Thonis Janszn, geboren in 1560.

Hij trouwde in Streefkerk,ZH met

 

4481 Dirckgen Theunisdr..

Kind uit dit huwelijk:

I. Willem Thoniszn., gedoopt op zondag 27 oktober 1591 in Streefkerk,ZH (zie 2240).

 

 

 

4482 Pieter Arien Pauwelszn..

Hij trouwde met

 

4483 N.N..

Kind uit dit huwelijk:

I. Marijken Pietersdr., geboren in 1590 in Wijngaarden,ZH (zie 2241).

 

 

 

4484 Maerten Vogel, geboren in 1575 in Wijngaarden,ZH.

Hij trouwde met

 

4485 Jannicken Gijssen.

Kinderen uit dit huwelijk:

I. Adriaen Vogel (zie 2242).

II. Arijen Vogel, geboren in 1600 in Wijngaarden,ZH, zoon van Maerten Vogel (zie 4484).

 

 

 

6400 Cornelis Matheuszn Warmonderdam, geboren in 1510 in Oegstgeest. Cornelis is overleden in 1598 in Oegstgeest, 87 of 88 jaar oud.

Hij trouwde met

 

6401 Marijtje Willemsdr. Zij is overleden in 1598 in Oegstgeest.

Kind uit dit huwelijk:

I. Jan Cornelisz, geboren omstreeks 1550 (zie 3200).

 

 

 

6402 Gerrit Dircxz van van Poelgeest van Warmonderdam, geboren omstreeks 1500. Gerrit is overleden in 1572, ongeveer 72 jaar oud.

Hij trouwde met

 

6403 Jannetje Florisdr.

Kind uit dit huwelijk:

I. Aaltje Gerritsdr van Warmerdam, geboren in 1550 in Sassenheim (zie 3201).

 

Generatie 14 (stamoudouders)

 

8768 Rochus Walichszn., geboren in 1540 in Streefkerk ZH. Hij is overleden op zaterdag 19 juli 1572, 31 of 32 jaar oud.

Hij trouwde met

 

8769 N.N..

Kind uit dit huwelijk:

I. Pieter Rochuszn., geboren in 1572 in Streefkerk ZH (zie 4384).

 

 

 

8770 Jan Bastiaenszn..

Hij trouwde in 1575 in Streefkerk ZH met

 

8771 Lijntgen Jansdr..

Kind uit dit huwelijk:

I. Stijgen Bastiaens Jansdr., geboren in 1574 in Streefkerk ZH (zie 4385).

 

 

 

8794 Cornelis Banen, geboren in 1542 in Sliedrecht.

Hij trouwde, 32 of 33 jaar oud, in 1575 met de 24 of 25-jarige

 

8795 Marichjen Baen, geboren in 1550.

Kind uit dit huwelijk:

I. Commertgen Baen, geboren in 1583 in Sliedrecht,ZH (zie 4397).

 

 

 

8802 Arien Schram, geboren in 1582 in Sliedrecht. Arien is overleden op dinsdag 4 oktober 1667, 84 of 85 jaar oud.

Beroep:

Bouwman, heemraad en stedehouder van Niemandsvriend   

Hij trouwde, 21 of 22 jaar oud, in 1604 met

 

 

8803 Adriaentie Aerden.

Kind uit dit huwelijk:

I. Adriaentje Schram, geboren in 1615 in Sliedrecht,ZH (zie 4401).

 

 

 

8964 Arien Pouwelszn..

Hij trouwde met

 

8965 N.N..

Kind uit dit huwelijk:

I. Pieter Arien Pauwelszn. (zie 4482).

 

 

 

12800 Matheus Warmerdam, geboren omstreeks 1480.

Hij trouwde met

 

12801 N.N.

Kind uit dit huwelijk:

I. Cornelis Matheuszn Warmonderdam, geboren in 1510 in Oegstgeest (zie 6400).

 

 

 

12804 Dirk Jan Barthoutsz van van Poelgeest, geboren omstreeks 1470. Dirk is overleden in 1546, ongeveer 76 jaar oud.

Hij trouwde met

 

12805 N.N..

Kind uit dit huwelijk:

I. Gerrit Dircxz van van Poelgeest van Warmonderdam, geboren omstreeks 1500 (zie 6402).

 

Generatie 15 (stamoudgrootouders)

 

17536 Walich Zegerszn, geboren in 1500 in Streefkerk ZH.

Hij trouwde met

 

17537 N.N..

Kind uit dit huwelijk:

I. Rochus Walichszn., geboren in 1540 in Streefkerk ZH (zie 8768).

 

 

 

17588 Pieter Baeneszn., geboren in 1515 in Sliedrecht. Hij is overleden in 1553 in Sliedrecht, 37 of 38 jaar oud.

Hij trouwde met

 

17589 N.N.

Kind uit dit huwelijk:

I. Cornelis Banen, geboren in 1542 in Sliedrecht (zie 8794).

 

 

 

17590 Jan Baenszn., geboren in 1517.

Hij trouwde met

 

17591 N.N..

Kind uit dit huwelijk:

I. Marichjen Baen, geboren in 1550 (zie 8795).

 

 

 

17604 Leendert Hermans. Hij is gedoopt in 1557 in Sliedrecht. Hij is overleden in 1609 in Sliedrecht, 51 of 52 jaar oud.

Hij trouwde, 22 of 23 jaar oud, in 1580 in Bleskensgraaf met

 

17605 Marijke Ariens.

Kind uit dit huwelijk:

I. Arien Schram, geboren in 1582 in Sliedrecht (zie 8802).

 

 

 

25608 Jan Barthoutsz van Poelgeest, geboren omstreeks 1430.

Hij trouwde met

 

25609 N.N.

Kind uit dit huwelijk:

I. Dirk Jan Barthoutsz van van Poelgeest, geboren omstreeks 1470 (zie 12804).

 

 

 

 


 

Home

Startpagina

Home

Startpagina

Home

Startpagina